ทำนายฝัน 'นอนในมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนในมุ้ง ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนในมุ้ง'

ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกบ่ออุจจาระ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กงสุล หนู เพศสัมพันธ์ เรือน ฆ่านกกระจิบ ปลวก คนตายในบ้าน ศาลพระภูมิ ภรรยานอกใจ ดวงอาทิตย์ตก ถูกข่มขืน พูดคุยกับคนต่างชาติ ขี่เสือ หน่อไม้ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ บริโภคเนื่อสุกร เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ราชสีห์ กินอุจจาระ งมของในลำคลอง ร้องเพลง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อินทรี ลวดหนาม เคี้ยวดิน โคกินหญ้า กัลยาณิวัฒนา ยิงปืน ยากจน มีด อาเจียนเป็นหนอง พูดคุยกับโจร มีโชคลาภ นอนบนพื้นน้ำ ล้างบ้าน เลือดออกเต็มตัว เดินบนฟ้า ห่มผ้า นกขมิ้น เปียก กาน้ำ ซื้อผ้าขาว ถูกฆ่า สมอเรือ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง โบสีดำ ญาติมิตร สถานีขนส่ง นั่งบนหลังนกกระเรียน ซื้อกระโปรง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถ้วยรางวัล ขึ้นบันได ขึ้นเขา ตกปลากับญาติ ผ้าสีดำ เห็นประตูบ้านตัวเอง อทิตยาทรกิติคุณ ลากเกวียน นํ้าพุที่พุ่งสูง ไก่ เปลือก เส้นด้าย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กุ้งแห้ง เลิกกับแฟน กระดาษเช็ดมือ ฆ่าศัตรู ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผ้าโพกหัว กระรอก ถูกเรียกตัวมาประชุม ทำแว่นตาแตก กก นักบวช ปริญญาบัตร ตกใจ กินองุ่น หักธนู วิ่ง สร้าง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จับลูกเสือ ประทัด งอบ โครงกระดูก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ลิ้นแข็ง แจวเรือ ขนลุก ปีนรั้ว อดอยาก มีดตกน้ำ อ้อย กระบอกสูบลม ได้ลาภ ปลา คันศรหรือคันธนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM