ทำนายฝัน 'นอนในมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนในมุ้ง ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนในมุ้ง'

ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองเป็นนักโทษ หนอน ยารักษาโรค ดนตรี ตักน้ำราดตนเอง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แก้บน กอดอก แต่งงาน ลูกเห็บตก ขายตู้ ขายโต๊ะ ถอดเครื่องประดับ หนังสือ ผ้าสีดำ ทอดทิ้งภริยา นำพัดมาโบกตามร่างกาย ปลอกหมอน เครื่องแบบทหาร กินก้างปลา จำนอง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ห่านฟ้า แม่นํ้า เจ้านาย ยันต์ ตักบาตร ชลธาร แผ่นดิน ถูกตัดใบหู ผ้าขาว นั่งบนหลังนกกระเรียน ไม้พลอง เด็ดพริกออกจากต้นพริก คนตกนรก เชิงเทียน ถูกมัดด้วยเชือก ถั่ว ถูกเฉือนเนื้อ อยู่ในกระท่อม ก้ามปู เปิดเผยความลับกับเพื่อน เดินบนฟ้า ได้กลิ่นของบูดเน่า กงสุล เก็บดอกบัว ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน คนถูกฉีดยา มีดเหน็บที่เอว นกกา กินไก่ เกิดความรู้สึกผิด ฟังเทศน์ฟังธรรม เลิกมุ้งขึ้น โจรสลัด มะพร้าว ลากเกวียน อาหารบูดเน่า แก้ม เขื่อน คลอดบุตร มาเฟีย ไถ่ถอน ดับตะเกียง ลูกไก่ โรคเรื้อน สวมชุดเจ้าสาว ตั๊กแตน ถูกคนเตะ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ถูกกักตัว ลุยไฟ ทะเลาะกับคนรัก นักร้อง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ กินเนื้อหมู แฮนด์บอล โอ่ง ผู้หญิงหัวล้าน ไทร หัวล้าน กระดาษข่อย อาเจียนเอาลำไส้ออกมา มดกัด ถือกรรไกร ภรรยามีลูก กงจักร ขุดหาทรัพย์สมบัติ เสี้ยนตำเท้า ไข่ไก่ โน๊ตบุ๊ก งา เชือดคอสุกร ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ตกน้ำร้อน นกกาเหว่า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น บังสูรย์ เถาวัลย์ เช็ค ( Cheque )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM