ทำนายฝัน 'นอนในมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนในมุ้ง ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนในมุ้ง'

ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีฟ้า ชายชู้ ประตูกำลังถูกไฟไหม นองเลือด กบฎ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ สาหร่าย ฆ่ากระต่าย เมฆสีขาว คนรักได้รับบาดเจ็บ ขา ชฎา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ภูเขา กวางดำ ขโมยเงิน นอนบนกองฟาง นั่งบนลังไม้ มโหรี เชิงเทียน บวชพระ หมอดูดูลายมือ หวีไม้ ดาบ หลงทาง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ สุนัขหอน ชายชรา รับประทานอาหาร ซื้อไม้กระดาน เงิน ขาเป๋ เขาวงกต หมาเลียขา รถไฟ หิมะตกในฤดูร้อน โรคร้าย จูบคนที่อายุมากกว่า ฆ่างู รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ขี่ราชสีห์ ฝังศพคนที่รู้จัก งา ภาชนะ คัมภีร์ ถูกฉ้อโกง บ่อน้ำพุแห้งขอด รถไฟฟ้า แกะสลักรูปปั้น หวีงา ฐานพระพุทธรูป ถูกจี้ ไว้ทุกข์ ไลน์ ( LINE ) กัดลิ้นตัวเองขาด ป่วยลงท้อง รถบรรทุกศพ เลือกตั้ง สัปเหร่อ เต้าฮวย สังกะสี โทษ ฆ่าไก่ ถูกจับ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จับปิ้ง กระหายน้ำ ฝันเห็นนํ้าวน จุดเทียนชัย ดราฟต์ เครื่องจักรไม่ทำงาน ไถ่ถอน ถูกโยนลงทะเล ตำรวจตั้งด่าน ใยแมงมุม กินผลมะม่วงเปรี้ยว ไข่มุก ไม้ขีดไฟ หวีเสนียด ดื่มน้ำ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น นกแร้ง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ทราย พี่น้อง ตัวเองมีผมหงอก ตกปลา ช่างตัดผม ขโมย ฝาเรือน ตีคนอื่นด้วยเชือก ขโมยทรัพย์สมบัติ ภาวนา เด็กทารก กุฏิพระ อสนีบาต หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ รัฐประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM