ทำนายฝัน 'นอนในมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนในมุ้ง ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นอนในมุ้ง'

ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เณรหางนาค ส่องกระจก ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง หมัดกัด ปีนเขา น้ำลาย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ช้อนเงิน ตัวเองมีผมหงอก ไลน์ ( LINE ) ม่าน ดารา ขนม ปลวก ตกปลากับญาติ แม่มด พัชรกิติยาภา ก้างปลา เมฆสีขาว ศิลปิน มนต์ ดัดผม บัตรเชิญ โกศ ภรรยาสวมเสื้อแพร เถาวัลย์ ไถนา ถ่ายอุจจาระ ปากเน่า กระบือ จับปิ้ง เข็มแทง เขี้ยวสัตว์ ทะเลาะกับภรรยา เหี้ย ซื้อของโบราณ ดื่มยาพิษ ดอกซ่อนกลิ่น อรุณ โจรสลัด ญาติทำความผิด รีดนมโค มีหางงอก น้ำพุ ผู้หญิงพายเรือ มหาสมุทร จับก้อนหิน ซักผ้าขี้ริ้ว ผิวพรรณ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน โลงศพ แว่นตาเลนส์ใส เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ข้าวติดคอ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เมฆหมอก ทะเลาะกับเพื่อน เลี้ยงกุมารทอง ดับเทียนชัย ประเจียด ลับมีด ศาลา เดินทางในป่ารก ถูกแทง ตักทรายเข้าบ้าน ที่พึ่ง แมลงปอ สละราชสมบัติ โกนผม ถูกล็อตเตอรี่ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ขี่นางโค ตีงู ขนมจีน ฌาน เลือดออกทางช่องคลอด เกิดสงคราม แคร่ กระดาษเปื้อนหมึก ได้ยินเสียงปืน กินเลี้ยง ชะลอม เสื้อใหม่ ฟันบนตนเองหัก น้ำท่วม ถูกเฉือนเนื้อ ถุงน้ำร้อน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ได้ยินสุนัขเห่า โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มัคคุเทศก์ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เห็นประตูบ้านตัวเอง ตอไม้ ปัสสาวะรดกำาแพง ตะกร้าไม้ นกกำลังจิกกัน กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM