ทำนายฝัน 'นอนในมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนในมุ้ง ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนในมุ้ง'

ฝันว่าตนนั้นได้นอนในมุ้ง หรือนอนในห้องมีมุ้งครอบกันยุง คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโชคในด้านการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของโบราณ ค่ำมืด ขี่กระบือ พระจันทร์เดือนหงาย อาวุธ ผู้คุมนักโทษ ลับมีด แมงมุม ถูกน้ำร้อนลวก ความลับ ข้าวสาร ปลาหลีฮื้อ นอนกรน สีแดงชาด เดินขึ้นที่สูง กุหลาบ หีบศพ อักษรย่อ โจรปล้นบ้าน ของขวัญ พลับพลา กระท่อม โทรศัพท์ สามีนํ้าตาตก มะพร้าว เดินเรือ นอนบนที่นอน ฆ่าไก่ หุ่นยนต์ ช้อนเปื้อน กุญแจหาย ได้ยินเสียงปืน ลากฉุด กระดาษสี นักสืบ ให้ความกรุณา ทำแว่นตาแตก ผิงไฟ พลักก้อนหิน ธุลี บาทหลวง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง หญิงโสเภณี จมูกขาด อาคันตุกะ ทอดสมอ กระท่อมร้าง เครื่องศาสตราวุธ เรือ ประกายไฟ กินผลไม้ มรดก ปลวกขึ้นบ้าน บวช มีดบาด วอ กอดรัด ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ฮ่อยจ๊อ ผ้าฝ้าย ทัพพี ซื้อของโบราณ กินเต้าหู้ กำลังขับรถ หาบอุจจาระกลับบ้าน ขบวนแห่ศพ ทุ่งโล่ง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง แบกหีบ เงินโบราณ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ถ้วยรางวัล ดาวอับแสง เครื่องลายคราม เดินสะดุดหกล้ม ทำร้าย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ดอกซ่อนกลิ่น คนขาพิการ เหรียญ ฆ่านกกระจิบ ร่องน้ำ ทิวเขา ไฮไฟว์ ( hi5 ) ลอยกระทง เลื่อย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ตีเหล็ก ดอกมะลิ ขนมปัง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ยุ้งข้าว ที่พึ่ง เงินกู้ กินเนื้อเป็ด ช้าง ทำแท้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM