ทำนายฝัน 'นอนในเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนในเรือ ฝันว่าตัวเองได้นอนเล่นอยู่บนเรือ อย่างมีความสุข คุณจะได้พบเนื้อดูในเร็ววันนี้ ทางดันการค้าก็มีแนวโน้ไปในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนในเรือ'

ฝันว่าตัวเองได้นอนเล่นอยู่บนเรือ อย่างมีความสุข คุณจะได้พบเนื้อดูในเร็ววันนี้ ทางดันการค้าก็มีแนวโน้ไปในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรอด้าย มดหรือแมลง มีผู้นำม้ามาให้ บ้านตัวเองสวยงาม หมาหอน ฉาบแตก ถูกวิ่งราวทรัพย์ พระราชินี แร้ง กินถั่วต้ม ทำขวดแตก มดเต็มบ้านเมือง คนเกี่ยวข้าว ที่พึ่ง อาเจียน เกณฑ์ทหาร ภรรยาเอาน้ำมาให้ ภาพวาด เมฆสีแดง สีดำ กวางดำ ทะเล ขโมยอาหาร โคลน หีบเปิดอยู่ ภรรยาสวมเสื้อแพร มีคนสวมแหวนให้ ซอ แก้ผ้า แขกขายโรตี ดารา งานฉลอง ไอ เกาะ ต่อสู้กับคนร้าย ตัดเล็บ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อนที่จากไปไกล ชะลอม ฝันว่าส่งพัสดุ ระดู คนตายมาหา บันได กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เดินทางไปทิศตะวันออก งวง ทรัพย์สมบัติ เป็นประจำเดือน กินเลือด ผ้าขาว ผัก องค์พระ ไฟนรก แบกหีบ ใบลาน แข่งม้า ถ้ำมืด งูขดเป็นวงกลม ขาขาด อมตะ ดื่มน้ำหวาน ประทัด ทุเรียน ได้กลิ่นของบูดเน่า สะพายย่าม ดิน กระเป๋าเงิน ขนมอร่อย โทรศัพท์มือถือหาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ คนมีดวงตาสีดำ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ มารดา ฮูก (นกฮูก) ตัวเองเจ็บป่วย ของหาย ยิงธนู โลกแตก จอบหรือเสียม ม้าเตะ พวงมาลัย ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เสือ ถังขยะ ถอยหลัง หีบศพ ซื้อของโบราณ ล้างหวี คนเมา ปล่อยสัตว์ ถูกฝังทั้งเป็น ถังน้ำ กางเขน (นก) งูจงอาง ปริญญาบัตร ตัวเองตายไปแล้ว ถูกแทง ลูกข่าง กำไลข้อมือ เปรต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM