ทำนายฝัน 'นักประพันธ์'

ฝันเห็น ฝันว่า นักประพันธ์ ฝันว่าเป็นนักประพันธ์ คุณจะมีปัญหาทางการเงิน หากได้สนทนากับนักประพันธ์ คุณจะมีชื่อเสียงในวงสังคม และหากฝันว่านักประพันธ์ขอยืมเงิน คุณจะได้เงินจากพินัยกรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นักประพันธ์'

ฝันว่าเป็นนักประพันธ์ คุณจะมีปัญหาทางการเงิน หากได้สนทนากับนักประพันธ์ คุณจะมีชื่อเสียงในวงสังคม และหากฝันว่านักประพันธ์ขอยืมเงิน คุณจะได้เงินจากพินัยกรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซอ ก่อกองทราย กำไลแตกหัก นกเขา ไถ่ถอน เรียก กินหัวสุกร มีด ปราสาทเก่าแก่ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ประกายไฟ ผ้าโพกหัว เก็บมุ้ง อุจจาระ อาเจียน ปฏิเสธการดื่มเหล้า กรวยกรอกน้ำ ถีบจักรยาน ขอบฟ้า วงกบ หมู ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เงี่ยง นั่งใต้ต้นไทร คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ค้าขายต่างเมือง ปฏิกูล ตัดต้นไม้ ช่างเงินทอง โรคร้าย กระท่อมในป่า ไหว้พระราหู กล้องถ่ายรูป ฝันเห็นนํ้าวน สวมชุดเจ้าสาว โฆษก ลำคานเสียงฉาบ โครงกระดูกสัตว์ ดาบ เมาเหล้า ปืนใหญ่ ปากเปื่อย นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ นกกาเหว่า งา ถอนฟัน แข่งม้า ร่ม ขโมย งูกินสัตว์ จำปีหรือจำปา เฒ่าหัวงู แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ คนตกนรก ยักษ์ ทางรถไฟ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี สีฟ้า เปิดเผยความลับกับเพื่อน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ตัดผมใหม่ ดับกองไฟ เก้าอี้ แป้ง ปลูกกล้วย นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กระแสน้ำ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ของเล่น สามเณร ล่องแพ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ถูกทรมาน อมตะ แมลงปอ คลอดลูกก่อนกำหนด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ธูปเทียน กาน้ำร้อน เสื้อผ้า ศีรษะ ขนมปังกรอบ ภรรยาหนี พูดโทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ทอดสมอ แทงตัวเอง บ้า คู คลอง สาดน้ำ ปลวกขึ้นบ้าน การรับรางวัล ทำขวดแตก เกลือ กฐิน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ชี เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ให้หวีคนอื่น อากาศทึบมืดมัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น