ทำนายฝัน 'นักเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นักเรียน จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นักเรียน'

จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีแดงชาด แข็งแรง ม้าสีขาว เห็นคนอื่นถูกประณาม เด็ก คนรักนอกใจ เซิ้ง ถูกโยนลงทะเล นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ธรรมจักร นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สวมมงกุฎ ทะเล คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เครื่องเรือน เกวียน โรคเรื้อน ยิงนก กระดาษสีขาว ถาดดอกไม้ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หวีไม้ ใช้ผ้าคลุมหัว ปฏิกูล เดินทางกลางทะเลทราย ห้อง ล้มละลาย ตีแมลงวันตาย เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา มะนาว ซักผ้าขี้ริ้ว หวีงา ปั่นด้าย ธนบัตร ตกหน้าผา ปลิงดูดเลือด เรือน ข้าวติดคอ เล่นน้ำฝน ฝุ่น ไก่กกไข่ แบกหาม ทหารยิงปืนใหญ่ ช่างเหล็ก ทำอะไรแปลกๆ เซียมซี ปี่ เชือดคอสุกร ม้าเตะ บ้านไฟไหม้ ผ้าแพร พญาอินทรี เผาขยะ ชี ยุ้งข้าว พระพุทธรูป ตัวเองมีผมหงอก ฟาก สายสนตะพาย ตารอบตัว หัตถกรรม บั้งไฟ เก็บกวาดบ้าน เกลือ ปากเจ็บ เห็นประตูบ้านตัวเอง แมลงวัน ศรีนครินทราบรมราชชนนี โทรศัพท์มือถือหาย ฉมวก นั่งใต้ต้นไทร คนร้าย ป้อมปราการ ผลจันทร์ ( พืช ) จอกใส่เหล้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เหาะ เจ็บปวดตามร่างกาย เดินอยู่ในสุสาน นอกใจแฟน ภาพ นกกาเหว่า เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ มงคล นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง จักรยาน เก็บเกี่ยวข้าวในนา ของขวัญ กินพระจันทร์ ตะไกร บัญชี กินยา แห่กฐิน ประดิษฐ์ ผ้าขี้ริ้ว ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ฟ้อนรำ แตงโม ตะโพน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM