ทำนายฝัน 'นักเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นักเรียน จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นักเรียน'

จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักสามีตัวเอง เครื่องขยายเสียง นกกา รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ผ้าขี้ริ้ว เห็นคนเปิดประตู ธงบนเรือ คลอดลูกก่อนกำหนด ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ โบดำผูกคอตนเอง ถูกตัดมือ นั่งบนเสื่อ ปลา ฆ่างู อดตาย ลาภ ธง ดาวตกจากท้องฟ้า มะนาว กลืนเมฆ เช็ค ( Cheque ) ผ้าม่าน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ผึ้งมากมาย นำฟองน้ำมาล้างจาน กระแสน้ำ แฝด เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ญาติมิตร คลอดบุตร ใบลาน ปิดผนึกซองจดหมาย สตางค์ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ขวดแก้ว แคร่ ทรมานคนอื่น ทะเลสาบ ญาติกำลังจะตาย ทะเลาะกับแม่ยาย ผ้าเช็ดหน้า บ้านตัวเอง ใบมีดโกน ภรรยามีครรภ์ ปะชุน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เอามีดฟันเท้าตัวเอง โครงกระดูกสัตว์ ขี้ หมาก ขี่ควาย แล้ว ตกควาย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ผ้าไตรจีวร ใช้กระเทียมทำอาหาร งูเผือก สามเณร เจว็ด ดวงอาทิตย์มืดมัว พลับพลา หนามตำ ดื่มยาพิษ ถูกประณาม ดอกไม้ไฟ สร้างบ้าน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ แก้ม ซาวข้าว ถือดอกบัวในมือ เชิงเทียน ไมโครโฟน โยงเรือ ถูกกลั่นแกล้ง ฌาปนกิจ ธงชัย ตกลงไปในบ่อ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กินเนื้อไก่ กินน้ำผึ้ง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ล่าสัตว์ แกงการู ข้อเท้าเจ็บ ตัดผม มรกต มีคนเกลียด นั่งบนหลังนกกระเรียน เดินอยู่ในป่า แขก ตะไบเหล็ก ทหารยิงปืนใหญ่ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ไหว้พระราหู ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ตู้นิรภัย คอกหมู อากาศบริสุทธิ์ หญิงเปลือยกาย แสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM