ทำนายฝัน 'นักเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นักเรียน จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นักเรียน'

จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลวดหนาม สูบบุหรี่ สงคราม ถูกจับ ไพ่ ไฟฟ้า แข่งวิ่ง ข้าว ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เห็นคนเปิดประตู เดินกะโผลกกะเผลก พังพอน ตุ๊กแก ข้าวสาร ถ้วยรางวัล ฆ่าเป็ด คนรักหรือคู่รัก เห็นประตูบ้านตัวเอง ปอก หงอนไก่ ขี้เถ้า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ไส้ไหลจากท้อง พระเจ้า ดูหนัง ผู้หญิงพายเรือ ตารอบตัว ภาชนะ คนเกี่ยวข้าว เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คางคก ห้อง ต้นไม้ยืนต้นตาย ซอ กระจกหลากสี ยื้อแย่ง ถอยหลัง เปรต จาน หนาม ช้างเหยียบ ฉาบแตก ค้อน ค่ำมืด หุ่นยนต์ ถางหญ้า นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ถวาย น้ำหอม หมาก มือ เว็จ กล้วยแฝด สุกร ขี่เสือ ตำหนัก ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กล่าวหา บ่อน้ำใหญ่ ดับตะเกียง รีดนมโค ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เจ้าสาว ของลับ ชกต่อย พระวรราชาทินัดดามาตุ พายเรือกับคนอื่น เหยียบขี้ ไม้เท้า เม่น อินทรี บาดแผล คนกำลังเปลื้องผ้า จอบหรือเสียม ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ยิงนก รักตัวเอง โล่รางวัล มาเฟีย ช่วย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เถาวัลย์ หย่า วงล้อกำลังหมุน กินเนื้อย่าง ขอบคุณ ฝนหยุดตก เครื่องพิมพ์ดีด ฮองเฮา (ราชินี) ได้สวมแว่นตาดำ อู่เรือ เดินตากแดด ทำนบ ตกทุกข์ได้ยาก ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กกกอด เห็นตัวเองในกระจก อาเจียนเป็นหนอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM