ทำนายฝัน 'นักเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นักเรียน จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นักเรียน'

จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด นุ่งชุดแดง เกิดสงคราม ก้างปลา ลูกเห็บตก เห็นกล้วย ไฟ เที่ยวชมงานรื่นเริง ผีตายโหง ติดคุก ผึ้งมากมาย คบบัณฑิต แชมพู ใยแมงมุม ผ้าพันแผล ก่อกองทราย แจกันคู่ โกนผม นกแร้ง โครงกระดูก โฉนดที่ดิน ผ้าห่มหนาๆ ปลาฉลาม พนมมือ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ คบไฟ ทารก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย กระดาษทิชชู เครื่องบิน กระบือ ถาดดอกไม้ บัตรเครดิต สร้อยทอง ฆ้อง ขาขาด งง ฮอกกี้ หญ้า โจรปล้นบ้าน อ้อย สร้อยข้อมือ ศีล จับลูกเสือ เชือดคอสุกร ขวด แมวสีสวาท ระดู ตราสัง มหรสพ ทำร้าย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ตาหลายคู่ ตกกระ กระท่อมร้าง เฒ่าแก่ แผ่นดินแยกออกจากกัน เถ้าแก่ ได้เสื่อใหม่ นุ่งชุดขาว เต่า แผ่นดิน หงส์ เลื่อย ใต้ถุน ละลาย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ให้มีดแก่คนอื่น ธรรมจักร ตำรา คอกหมู ค้างคาว ปวดท้อง ก้ามกุ้ง มีขาเดียว ถูกโจรชิงทรัพย์ กอดรัด บวงสรวง เสื้อขนสัตว์ เกลียดคนอื่น พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ผู้หญิงถือมีด ผู้หญิงหัวล้าน งมของในแม่น้ำ เดินอยู่กลางทุ่งนา ตุ้มหู ฮูก (นกฮูก) ด่า กระเป๋าเดินทาง ตื่นขึ้นมาเอง ฆ่าควาย คนตกนรก แฉลบ โทษ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น รดน้ำ มนต์ ธุลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM