ทำนายฝัน 'นักเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นักเรียน จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นักเรียน'

จะพบมิตรเก่า หรือ เพื่อนเก่า เร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮิปโปโปเตมัส เห็นประตูบ้านตัวเอง รดน้ำ ฝน กระสอบข้าวสาร เศร้าโศก กกกอด ดอกซ่อนกลิ่น นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ แปรงฟัน เพชรนิลจินดา ตะกร้าไม้ อยากตาย ทำผ้าเช็ดหน้าหาย จองหอง แช่ง คูคลอง เณรหางนาค มีขาเดียว เห็นคนเดินละเมอ ซุบซิบนินทา รถเข็นศพ นกเค้าแมวหรือนกฮูก งูกินสัตว์ รังนก โต๊ะทำงาน ทางรถไฟ มีคนขอโทษ สีบรอนซ์ วิวาท ปลาทองที่ตายแล้ว หีบศพ สารภาพต่อหน้าเพื่อน พระธาตุ เลี้ยงกุมารทอง กินองุ่น อาเจียนเอาลำไส้ออกมา กรรมกร โคไล่ขวิดคน ปลูกบ้าน กระบอก งานบวช ตักบาตร ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กรวยกรอกน้ำมัน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ลับ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เห็นประตูเมือง ไฟไหม้ต้นไม้ หูแหว่ง ถูกลูกปลุกให้ตื่น สร้างบ้าน สวมเสื้อขาด ตกทะเล เครื่องบิน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ถูกข่มขืน คนตายมาหา ขันตักน้ำ นม เผาศพ ผ้าโพกหัว พ่อหม้าย ดับเทียนชัย อดอยาก ผนัง ประตู บ้านไฟไหม้ โครงกระดูกสัตว์ โต้เถียง ถล่ม ประเจียด ถอด ทาส ชุดว่ายน้ำ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ฝ่าเท้า ซื้อของโบราณ อรุณ ไฮโล ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ขัน อยู่ในอาการเร่งรีบ กล้วย เดินบริเวณวัด ชู้รัก อุปกรณ์ทำครัว นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ จูบ คิดถึง จำนอง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เล่นไพ่ เล่นฟุตบอล ม้า บาดแผล นกยูง ข้อเท้าแพลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM