ทำนายฝัน 'นัยน์ตา'

ฝันเห็น ฝันว่า นัยน์ตา ฝันว่าตาตนเองบอดหรือเห็นคนตาบอด ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการล้มเหลวในเรื่องต่างๆ จะต้องเสียเงิน เรื่องที่ตั้งใจไว้ จะทำไม่สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นัยน์ตา'

ฝันว่าตาตนเองบอดหรือเห็นคนตาบอด ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการล้มเหลวในเรื่องต่างๆ จะต้องเสียเงิน เรื่องที่ตั้งใจไว้ จะทำไม่สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ริมฝีปาก โอ่ง เปลี่ยนมุ้งใหม่ ถูกน้ำร้อนลวก รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กริช ทวิตเตอร์ ประกันตัว ช่างแกะสลัก รากไม้ บังสูรย์ นอนในเรือ บุญ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เศร้าโศก หมาคาบหม้อ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ภูเขาไฟ จักจั่น ระดู ซื้อกระดุม ปล่องไฟ แขนหัก พระปรางค์ รังไก่ กาบินเข้ามาในบ้าน นั่งเล่น ทำนาไม่ได้ผลดี กุญแจ ฟันปลอม ซื้อกระโปรง นักบุญ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ หน้าต่าง มหาสมุทร นักแสดง เมฆกลางแดด ทุ่งโล่ง ถูกผีหลอก ตกงาน ภรรยามีลูก ถอด เผาไม้กระดาน นกยูง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ลิฟต์ คนหามวอผ่านหน้า มีด เดินชนผนัง คนร้องไห้ หาบขี้กลับบ้าน ตัวเองร่ำรวย ขึ้นบันได ขึ้นเขา จอก กระต่ายขูดมะพร้าว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก สมุด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เป็นใบ้ ฝนครึ้ม ตัดต้นไม้ มีเขาบนหัว เต้านม ขี่โคอศุภราช ป้อมปราการ ออกจากบ้าน บ้านไฟไหม้ ประเทียบ สังกะสี อาบน้ำในทะเล ตะกร้อ นั่งราชรถ เทวาลัย ติดเกาะ ฆ้อง บ้านคนอื่น หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว นกนางนวลโผบิน ขโมยอาหาร เห็นรองเท้าเก่า เครา ไผ่ ปัดกวาดฝุ่น ถูกสวมกุญแจมือ ปลูกบ้านต้นไม้ เครื่องลายคราม องค์พระ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น น้ำฝน ฮัจญ์ ถ้วยรางวัล ช้าง เรือแล่น ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ดวงดาว น้ำตา โรคเรื้อน ผ้าสีขาว ถอดรองเท้า แฟนนอกใจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM