ทำนายฝัน 'นัยน์ตา'

ฝันเห็น ฝันว่า นัยน์ตา ฝันว่าตาตนเองบอดหรือเห็นคนตาบอด ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการล้มเหลวในเรื่องต่างๆ จะต้องเสียเงิน เรื่องที่ตั้งใจไว้ จะทำไม่สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นัยน์ตา'

ฝันว่าตาตนเองบอดหรือเห็นคนตาบอด ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการล้มเหลวในเรื่องต่างๆ จะต้องเสียเงิน เรื่องที่ตั้งใจไว้ จะทำไม่สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมวออกลูก เอามือตบต้นขาตัวเอง ปราศจากอํานาจ เสื้อใหม่ นุ่งชุดขาว กะเหรี่ยงคอยาว กลองโบราณ กระท่อมริมทะเล หลุมอสรพิษ บวช ดม พระพรหม ประกาศข่าวดี บังสูรย์ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เป็ดไก่ ขาขาด ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ รักตัวเอง พลอยหลากสีสัน เป็นโจทก์ในศาล ธนูหลายดอก ไว้หนวดยาว ดอกมะลิ จับปลา กะเหรี่ยง ถูกหนูกัด นอนเล่นกลางดิน เดินทางไปวัด ดวงจันทร์ หนอน ถ้วยชาม จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตั้งครรภ์ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ไฟไหม้ เล่าเรื่องตลก มุดใต้ถุน วงล้อกำลังหมุน ยิงนก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กุ้งมังกร กำลังขับรถ รับประทานเครื่องเทศ ธารน้ำ ฆ่าไก่ จอก เดินเรือ ผ้าห่มหนาๆ ก้างปลาติดคอ นัยน์ตา กางเขน ผักที่ยังคงปลูกในดิน กงเกวียน กาน้ำร้อน ถูกจับ สุกร แดด โฆษก ดำน้ำ นกขมิ้น กกลูก ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ตำรวจตั้งด่าน อาคันตุกะ มือตัวเอง ของโบราณ รดน้ำ ดื่มนม ยา สมุด พระราชินี นกพิราบ คงกระพันชาตรี กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กษัตริย์ นกยูง นาก พนัน ลอยกระทง กินโรตี ฉัน ( กิน ) แฟนนอกใจ ฟ้อนรำ เบาะ นำตาข่ายไปดักสัตว์ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) รากไม้ มีคนขอโทษ ขวาน กา ปี่ เสียสติ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) กรงสัตว์ ถูกจี้ ทะเล ผักกาด นั่งบนอาสนะสงฆ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM