ทำนายฝัน 'นั่งนับลูกประคำ'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งนับลูกประคำ ฝันว่าได้นั่งนับลูกประคำ งานต่างๆ จะประสบความสำร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องใจร้อน ขอให้มีสติทุกอย่างสำเร็จได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งนับลูกประคำ'

ฝันว่าได้นั่งนับลูกประคำ งานต่างๆ จะประสบความสำร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องใจร้อน ขอให้มีสติทุกอย่างสำเร็จได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ นัยน์ตา ก่อสร้าง โรงแรม ได้กลิ่นเครื่องเทศ กระโดดจากที่สูง ตกจากดาดฟ้า ทรงกลด เห็นประตูปิด คอมพิวเตอร์ ฟ้ายามเมฆครึ้ม นอนกับนางงาม มีคนสวมแหวนให้ ถากไม้ กินเนื้อมนุษย์ คนบ้า ทอง ปลูกกล้วย พูดสนทนา ถนน สวมเสื้อขาด มโหรี ตัวเองมีปีก ต่อสู้กับคนร้าย กระเป๋าเดินทาง เถียงกับคน หูเจ็บ อีเมล ( Email ) ขุดดิน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เห็นบ่อร้าง ประตูกำลังถูกไฟไหม ผัก เมายา ทารกแรกเกิด ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น แสงบนท้องฟ้า สารภาพต่อหน้าเพื่อน ล้างเท้า ไต่เขา เครื่องจักรทำงานได้ดี สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ถูกตี เพื่อนที่จากไปไกล นกแร้ง ชกต่อย แปรงฟัน วงกต ถูกโกง ชาวประมง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง คนป่วยอยู่บนรถ กินพระจันทร์ บัวสีขาว เดินลุยกองไฟ เงาะ ผิงไฟ ความรังเกียจ กลองโบราณ กล้วย พืชผัก หมาตาย เทียนไข ปฏิเสธหมายเรียกประชุม แสดงละคร ช่อดอกไม้ ภรรยาหนี ชายชู้ พรวน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ครอบครัว ฆาตกรรม จุดเทียน ตะกวดขึ้นบ้าน ฉางข้าว เลิกมุ้งขึ้น แผ่นดิน กุ้งแห้ง เดินหลงไปในป่าละเมาะ บิน (ตกลง) ไฝ ตกช้าง ก้ามปู กระต๊อบ ฆ่าวัว ถูกจี้ น้ำเหลือง ขี่ช้าง ถูกเรียกตัวมาประชุม ลับมีด ฉากกั้น การสร้างโบสถ์ เฆี่ยน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตกเขา จับก้อนกรวด ก้อนทราย กอดกะเทย พญานาค บ้านมีช่องโหว่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM