ทำนายฝัน 'นั่งนับลูกประคำ'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งนับลูกประคำ ฝันว่าได้นั่งนับลูกประคำ งานต่างๆ จะประสบความสำร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องใจร้อน ขอให้มีสติทุกอย่างสำเร็จได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งนับลูกประคำ'

ฝันว่าได้นั่งนับลูกประคำ งานต่างๆ จะประสบความสำร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องใจร้อน ขอให้มีสติทุกอย่างสำเร็จได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลง นอนเล่นกลางหาดทราย ทำอะไรแปลกๆ งานโกนจุก ซองจดหมายสีแดง ตะเพียน ลูกๆ ทำความผิด นุ่งผ้าสีม่วง แผ่นดินแยกออกจากกัน ข้อมือหัก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า จุดไฟแล้วดับ เจ้าสาว ตู้นิรภัย บ้านคนอื่น ไข่ ความผิด ทดน้ำ ฝังศพ แจวเรือ จับนก ผู้คุมนักโทษ องค์กฐิน ต้องโทษ คบบัณฑิต วาฬ นุ่งผ้าขาด กระซิบ ตู้เซฟ เมฆสีแดง กอดอก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ย่าง นกนางนวลโผบิน จมูกขาด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แป้งผัดหน้า ปอก มารดา ทาเล็บ นั่งบนเตียง หมัดกัด แมลงภู่ อีเมล ( Email ) ฆ่าผึ้ง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ มีเขาบนหัว เกณฑ์ทหาร นอนโรงพยาบาล นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ฟันบนตนเองหัก แมลงปีกแข็ง งูเหลือม เห็นตัวเองในกระจก งมหอย แตร ดวงจันทร์ เครื่องบิน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ สร้อยข้อมือ ดอกราตรี กินเนื้อหมู ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แมลงปอ นอนบนฟูก แมลงวัน ดราฟต์ ดวงอาทิตย์ตก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ไซเรน กษัตริย์เสด็จมาหา ถูกล็อตเตอรี่ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย หม้อข้าว กระถาง เก็บองุ่นรับประทาน จานชาม นกร้อง เล่นการพนัน คบไฟ ฟาก ฮองเฮา (ราชินี) ขบวนแห่ศพ งวงช้างรัดตัว คนฆ่าสัตว์ กระเป๋าเดินทาง ค้าขายต่างเมือง แชมพู กินพระจันทร์ ลำธาร ฆ่าหมัด ฝนตกระหว่างเดินทาง ดอกไม้ เข่า ได้กลิ่นธูป ฉิ่งฉาบ เห็นประตูเมือง เล่นฟุตบอล กุมารเทพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM