ทำนายฝัน 'นั่งบนลังไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งบนลังไม้ คุณกำลังจะได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ หรือพอประมาณ ฐานะทางการ เงินจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งบนลังไม้'

คุณกำลังจะได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ หรือพอประมาณ ฐานะทางการ เงินจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรวยกรอกน้ำ บรรพบุรุษ รับประทานอาหาร แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ไมโครโฟน ข่าวดี แกะ โถส้วม ติดเกาะ กุ้งมังกร ของโบราณ ย่าง ถั่วงอก พระพรหม ไฟไหม้บ้าน ขี่นางโค เวทีมวย ประเทียบ ถูกด่าทอ นุ่งโจงกระเบน พืชผัก ถวายข้าวพระ ตู้รับจดหมาย ฟันล่างหัก เบี้ย มองดูเหว แผ่นดิน ฝาหม้อ หิมะตกถูกตัว บั้งไฟ หมากัด สุสาน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น งูจงอาง นักบิน ทุ่งโล่ง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา จดหมาย วิ่งจนเหนื่อยหอบ เพื่อน เดินช้าๆ ตกต้นไม้ น้ำพุสวยงาม ก้อนหิน ถูกตีหู ฉลาม นกต่อสู้กัน พระอาทิตย์ ไว้ทุกข์ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ถูกคู่รักกักตัว เดินตากแดด พระวรราชาทินัดดามาตุ ทะเลาะกับภรรยา วงกต เพื่อนอยู่ห่างไกล สบู่ อดตาย บัวขาว ผักที่ยังคงปลูกในดิน กุลี คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ไกด์ นอนเล่นกลางหาดทราย มือตัวเอง กอดตุ๊กตา ดอกมะลิ ปล่อยเต่า ผึ้งบินรอบรังของมัน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ขนทรายเข้าวัด กีฬา เดินทางก่อนกำหนด ตีคนอื่นด้วยเชือก ดวงตรา ตกใจ ชามแตก ขนมอร่อย ยิงกา ทำให้คนอื่นตื่น ฟาก ถั่ว ยุ้งข้าว ทำแว่นตาแตก มาเฟีย ม้านั่ง เปลวไฟ กองดิน อู่เรือ เณรหน้าไฟ ทวิตเตอร์ ยากจน ทาเล็บ เถ้าแก่ เมฆหมอก ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น หมาก ตบมือ หุ่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM