ทำนายฝัน 'นั่งบนหลังนกกระเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งบนหลังนกกระเรียน คุณเป็นคนที่วาสนากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งบนหลังนกกระเรียน'

คุณเป็นคนที่วาสนากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปฏิมา กำนัน ทอดทิ้งคนรัก งูเขียว อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ท่อน้ำ เมาสุรา พูดคุยกับโจร ถูกตัดใบหู ทุเรียน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ธุลี จานชาม ขายตู้ ขายโต๊ะ หม้อ กระสุนปืน หงอนไก่ ปีก ฮา ไข่ไก่ ถูกโยนลงทะเล ตัวเองถูกธรณีสูบ เครื่องลายคราม ไส้ไหลจากท้อง ถูกประณาม ทางม้าลาย ฉลาด ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) บ่อน้ำ ทอดสมอ กำแพงเมือง ให้มีดแก่คนอื่น ตรอมใจ กุ้ง ตู้นิรภัย เมฆสีแดง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ทำให้คนอื่นตื่น หน่อไม้ หีบสมบัติ ถูกมัดมือมัดเท้า ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ นองเลือด ทำขวัญ ฮองเฮา (ราชินี) ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ลาวาภูเขาไฟ ฝุ่น ผดุงครรภ์ บริโภค คุก ตะราง ขวดยา บัวสีขาว รดน้ำต้นไม้ แมวดำ ทำอะไรแปลกๆ ดารา โคมไฟหรือโคมตะเกียง ตู้อาหาร แต่งงานก่อนกำหนด สู้กับเสือ แล้วชนะ แจกันคู่ เดินขึ้นภูเขา กินพริก นุ่งโจงกระเบน จับปลาตะเพียน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ จับกุ้ง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ขับรถ เท้าขาด มวย โต๊ะหมู่บูชา สายสนตะพาย ชะนี เป็ดว่ายน้ำ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เป็นประจำเดือน ฮาเร็ม เกาหัว หนามตำ สร้อยข้อมือ เห็นประตูปิด โดด แม่ชี ฟัน บวช พูดคุยกับคนต่างชาติ นั่งบนหลังนกกระเรียน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง แบกหีบ แขนขาด แตร นางเงือก ตะเกียง พู่กัน ถูกยิงด้วยธนู กระโดดจากที่สูง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM