ทำนายฝัน 'นั่งบนหลังนกกระเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งบนหลังนกกระเรียน คุณเป็นคนที่วาสนากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งบนหลังนกกระเรียน'

คุณเป็นคนที่วาสนากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลี้ยงกระต่าย กองทัพ ควันไฟ หมาคาบหม้อ แฮนด์บอล ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ทำอะไรแปลกๆ กินไก่ เม่น คราส วิชา เหยี่ยว จุดดอกไม้ไฟ ถูกทำโทษ สวมเสื้อขาด เดินอยู่ในสุสาน ยันต์ ความมืด หัวล้าน น้ำท่วม คลอดลูกก่อนกำหนด ป่วยลงท้อง อินทรี ให้หวีคนอื่น จาระบี กัดคน กระแต เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ข้าว มุดรั้วลวดหนาม แสงนีออน สาก ยื้อแย่ง ตกจากเครื่องบิน เต้านม อาเจียน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด รถบรรทุกศพ ปั่นด้าย อากาศบริสุทธิ์ ภรรยาตาย ทวิตเตอร์ ไฟไหม้ผม หวีงา ตัวเงินตัวทอง พูดคุยกับเจ้านาย ค่ำมืด เล่นน้ำสงกรานต์ ศิลา ถูกมัดมือมัดเท้า แบกหีบ ยาพิษ เลี่ยมฟันทอง งูเห่า อิฐ กระถางสามขา ภรรยาออกจากบ้าน นกพิราบ นกเกาะหลังงู โน๊ตบุ๊ก แผ่นดินไหว การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น อนุสาวรีย์ ศีรษะมีเหา กระท่อม ตะปู แม่มด ประตูกำลังถูกไฟไหม พวงมาลัยดอกไม้สด ทารกดูดนมคุณ แกะ เห็นตากระจกสีขาว น้ำตก ฟังเทศน์ฟังธรรม คนตายมาหา พ่อตาย ปากเจ็บ เป็นบ้า เห็นที่นารกร้าง ฉาบแตก หอก ฟ้าร้อง ภาชนะ ผลไม้ ซื้อขาย ตกน้ำ เดินสะดุดหกล้ม หญิงแต่งชุดสีฟ้า ช่างตัดผม ดวงจันทร์ ระเบิด แมลง ท่าเรือ เสือ น้ำมันก๊าด กล้วย คบคนพาล การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM