ทำนายฝัน 'นั่งบนอาสนะสงฆ์'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งบนอาสนะสงฆ์ ฝันว่าตัวเองได้ขึ้นนั่งบนอาสนะสงม์ คุณจะได้รับชื่อเสียงเป็นที่กก้อง ได้รับลาภยศสรรเสริญ ทุกคนในครอบครัวมีแต่ความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นั่งบนอาสนะสงฆ์'

ฝันว่าตัวเองได้ขึ้นนั่งบนอาสนะสงม์ คุณจะได้รับชื่อเสียงเป็นที่กก้อง ได้รับลาภยศสรรเสริญ ทุกคนในครอบครัวมีแต่ความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลายแทง ผลักประตู แหวนหาย สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ฉลองพระบาท ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เครื่องบิน หัวหมู ต้นกัลปพฤกษ์ เด็กอุ้มปลา เห็นถนนที่ขรุขระ แฮนด์บอล บิดามารดา หิมะตกในฤดูร้อน ผ้าห่ม แมวข่วน ต้นไม้ยืนต้นตาย หนี้สิน มีฤทธิ์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค นอนในเรือ งมหาของ ดีใจ นาก ลูกๆ ทำความผิด ขวดแก้ว โบว์ดำผูกเสาบ้าน ปั่นด้าย ดูละคร สวดมนต์ เบี้ย นั่งบนแคร่หาม กินเป็ด มองดูเหว ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ตกใจ ตกกองไฟ สุรา งานบวช เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ลม การทำผิดพลาด แมลงปีกแข็ง หาบอุจจาระกลับบ้าน ภาพยนตร์ เสื้อขนสัตว์ แต่งงาน นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เลี้ยงกุมารทอง สวมรองเท้าใหม่ ระบำ โครงกระดูกมนุษย์ ผู้หญิงตบผู้ชาย บุคคลที่เป็นคนร้าย ทาขมิ้น ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เดินลุยกองไฟ กินผลไม้ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ตัดหนวดตัวเอง สังข์ ชุดว่ายน้ำ หน่อไม้ แก้บน สวมเสื้อขาด หวีงา แขก ตัวเองเป็นชู้ เฒ่าแก่ หว่านข้าวในนา แขนถูกตัด เสี้ยนหนาม เท้าขาด จุฬามณี ปัสสาวะ กินหอยนางรม โล่รางวัล ซองบุหรี่ ผักกาด สุกรตายเอง งูเขียว คนแต่งชุดสีดำล้วน กังวล ยกของหนัก ลำคานเสียงฉาบ ขนมเข่ง วาฬ โอลิมปิก สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้า เป็นใบ้ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ขี่คอคน กษัตริย์ ประหารคนรัก อากาศทึบมืดมัว นกกระเรียน พัด เล่นไพ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM