ทำนายฝัน 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนกา คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ปาก เด็ก นกบิน ฮา ตรอกซอกซอย มีคนขอโทษ ถูกยิงด้วยธนู กระบอกไม้ไผ่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระฆัง พังพอน รักภรรยาตัวเอง คลอดบุตร สติ ถูกปีศาจไล่ นกเกาะหลังงู เหยียบอุจจาระ นกยูงรำแพน โล่รางวัล กุ้งทะเล ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ผ้าใบ เก็บกวาดบ้าน ถูกแทง ถนน เมฆกลางแดด ฮาเร็ม ซี่โครงหัก จำเลย คู คลอง ขนตา ข้าวเปลือก เครื่องจักรทำงานได้ดี ลูกๆ หลั่งนํ้าตา สีบรอนซ์ ถูกโกง ดับเทียนชัย ศาลา ปากกา ไข่เป็ด บังสูรย์ มรดก รองเท้า ม้าสีขาว ซุกซ่อนของมีค่า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กิ้งก่า รักชาติ นุ่งผ้าสีชมพู กินพริก ยาพิษ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง วิ่งจนเหนื่อยหอบ กินเนื้อวัว ฉางข้าว ควาย ถลกหนังสัตว์ เลิกกับแฟน โลงศพ โสมสวลี กระเทย เห็นที่นารกร้าง ขอบคุณ ถล่ม กรน แกะเปลือกหอยรับประทาน บรรพบุรุษ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ตกเลือด เห็นผี ตีงู สัปทน ฟุตบอล ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี กุญแจหาย ผิงไฟ สุกรกลายเป็นคน ให้ความกรุณา ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ตกจากดาดฟ้า เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เกวียน เฉาก๊วย เลือดออกเต็มตัว จมูกของตัวเองยาวใหญ่ นั่งบนแคร่หาม ฤาษี ยกของหนัก เณรหน้าไฟ วาฬ หิมะตกในฤดูร้อน ฟักทอง ฉาบ ผู้ชายมีผมน้อย เป่าลูกโป่ง กงล้อ บวชภิกสุนี ภรรยาหนี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM