ทำนายฝัน 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นฟองสบู่ ฝนหยุดตก แบกหีบ บูชา ลูกแก้ว คนมีดวงตาสีดำ ท้องฟ้าสดใส สวมชุดเจ้าสาว คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย นํ้าพุขนาดใหญ่ หัวนก แหวนแต่งงาน โคลน อยู่ในกระท่อม กัดคน ภิกษุณี เห็นคนเดินละเมอ มหรสพ ญาติ ป่าไผ่ ท่าเทียบเรือ ช่างเหล็ก แทง เข้ารับการผ่าตัด ถอด ติดเกาะ ซุกซ่อนตัว ฟันบนหัก กล้วย ล้มลงไปในหลุมลึก ยานพาหนะ ฝั่ง ภูเขาไปกำลังระเบิด พวงมาลัยดอกไม้สด สถานี เพชรพลอย ฝาหม้อ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง หญิงแต่งชุดสีดำ ขนตา ตราสัง ธงบนเรือ ทาเล็บ ผ้าขี้ริ้ว เสือตาย มีฤทธิ์ แม่ชี กล่าวหา แก้ว การทำผิดพลาด เห็นปีศาจกินคน ทำกาแฟหก รักใครบางคนมากๆ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อรุณ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ครอบครัว ปากเน่า ลูกประคำ มีดเหน็บที่เอว ซองบุหรี่ ดื่ม ปีนป่ายภูเขา ศัตรู เห็นประตูเมือง ใส่บาตร กระต๊อบ นุ่งโจงกระเบน วิทยุ เห็นไม้กระดาน เงิน แฟนนอกใจ สุนัขหอน กำไลข้อเท้า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฉุด หน้า นอนบนฟูก ฟองสบู่ ของที่ระลึก เดินทางก่อนกำหนด ตัวเองเป็นชู้ ข้าวติดคอ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ซักผ้า ขันตักน้ำ เล่นฟุตบอล ได้เสื่อใหม่ ไม้กางเขน แข่งวิ่ง ลวดหนาม ทำตัวเองบาดเจ็บ ได้รับเงินบริจาค ถูกแทง นั่งรถไฟ แขนหัก ตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM