ทำนายฝัน 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ร้องไห้ แสง นุ่งผ้าสีแดง โคไล่ขวิดคน ถูกโกง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน สร้อยทอง เงิน เครื่องดนตรี บ้านพัง ได้ยินเสียงกบ ถูกปล้น อรุณ โบว์ดำผูกคอ จรเข้กัด เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กาน้ำร้อน เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปะชุน กางร่ม ตะขาบ ฉลาด ถูกปีศาจไล่ ดิน ลากรถบรรทุก พระพุทธรูป ขนมเข่ง ลุยไฟ ทอดผ้าป่า ตรอกซอกซอย ทำแว่นตาแตก ขี่สัตว์ ขาเป๋ คลอดบุตร ประกาศข่าวการเกิด นุ่งชุดแดง ห้อง แหวน ถังขยะ ไฮไฟว์ ( hi5 ) เจ็บฝ่าเท้า ดอกไม้ไฟ ดื่มน้ำมะพร้าว ยันต์ กินดิน โดนดึงผม ดอกกุหลาบ ฝักดาบ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทั่ง ช่างตัดผม ปากกา มือตัวเอง ปากเจ็บ ของที่ระลึก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา กินเต้าหู้ สามง่ามสำหรับแทงปลา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ถ้วยกาแฟ แมวข่วน ภรรยาหนี ขอบคุณ เดินลุยกองไฟ หมาหอน ทาเล็บ ท้องเดิน ตัวเองเจ็บป่วย มาลัยดอกไม้ ราวตากผ้า ผึ้งทำรังในบ้านของเรา บุญ ฟันโยก ตัวเองมีผมหงอก ผิวพรรณ ลูกจัน อดตาย เต่า ฆ่าศัตรู ทารก คนแปลกหน้า โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กล้องยาสูบ ฆ่าเสือ โจรปล้นบ้าน กัดลิ้นตัวเองขาด ชะนี บิน (ตกลง) ฮูก (นกฮูก) ดับไฟ ธารน้ำตก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง พายเรือตามลำพัง ถือกรรไกร ผักที่ยังคงปลูกในดิน มีดบาด พืชผัก แก่นจันทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM