ทำนายฝัน 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เงื่อน ได้ใบสั่งจากตำรวจ กก หาบขี้กลับบ้าน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กลืนเมฆ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ทันตแพทย์ ท้องฟ้าสดใส เสื้อขนสัตว์ ปล่อยออกจากคุก ประกาศข่าวดี ฟันล่างหัก เปลือย เบ็ดตกปลา เด็กนอนบนเตียง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กกกอด มีดตกน้ำ เจ็บปวด ฆ่างู ยกทรง ถอดรองเท้า ฆ่าควาย ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ปากเปื่อย ลายนิ้วมือ ใช้ผ้าโพกศีรษะ เรือ กระซิบ เครื่องชั่ง โขลงช้าง ซ่อนหา ทะเลสาบ นองเลือด ประเจียด เวียนเทียน รังผึ้ง คบไฟ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ขายไม้กระดาน พรม กระซิบกับเพื่อน ได้ยินเสียงกลอง ร้องตะโกน สถานี ตราสัง คนแก่ ฝันว่าส่งพัสดุ พญานาค ฆ่าผีเสื้อ ตัวเองกลายเป็นนก ไก่แจ้ นั่งจับเจ่า เต่า เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย หมีทำร้าย กินผลไม้แฝด ผลักประตู เมา ถูกกลั่นแกล้ง กระติกน้ำร้อน จรเข้กัด เหี้ย ต้นไม้ยืนต้นตาย บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ตะเกียง พู่กัน ภูเขาไปกำลังระเบิด จันทร์ทรงกลด นกคุ่ม ขี่ราชสีห์ ผ้าพันคอ ฟัน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด มีผู้นำม้ามาให้ ตกใจ ร่องน้ำ ถูกลูกปลุกให้ตื่น รวงข้าว นั่งรถ มดเต็มบ้านเมือง จุดไฟแล้วดับ ตะกวดขึ้นบ้าน ธารน้ำ อุจจาระ กระโดดจากหน้าต่าง แก้ม ทาขมิ้น เครื่องบูชา หีบสมบัติ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ครุฑ ขวานหัก เปียก คลอดบุตร ซักผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM