ทำนายฝัน 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง'

ฝันว่านั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุนัขหอน ภรรยาสวมเสื้อแพร ถ้วยรางวัล ต้นไม้เขียวชอุ่ม ได้เป็นเจ้าบ่าว ไม้กางเขน เลือดออกเต็มตัว ตกจากที่สูง เมาเหล้า ทอผ้า ไฮไฟว์ ( hi5 ) เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก วงเวียน แหวนหาย เปิดผนึกซองจดหมาย ถูกผีหลอก กำลังขับรถ นอนในเรือ กินคอลลาเจน หลุม หัตถกรรม ตกช้าง งง ต้นกก คบคนพาล บดเมล็ดกาแฟ น้ำมัน ตกงาน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย นกบิน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กะละมัง ตัวเองร่ำรวย ตัวเองมีปีก มองนํ้าตกกับคนรัก จุดเทียน ตักทรายเข้าบ้าน ฆ่าวัว นุ่งผ้าใหม่ เดินเล่นบนหาดทราย ตกเหว ขี่โคเข้าเมือง เลือดไหล ล้มเหลว แหวน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ได้ลาภ เงิน พระธาตุ เล่นน้ำสงกรานต์ ตีฆ้อง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก จูบ ไข่เป็ด จอบหรือเสียม จุดดอกไม้ไฟ ดวงอาทิตย์ดับ ซองจดหมายสีฟ้า หินก้อนใหญ่ จระเข้ ผัดหน้า นำตาข่ายไปดักสัตว์ ฟัก ยอดโดม ภูเขาไฟ ลูกแก้ว หุ่น ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กระโปรง ก่อกองทราย ถูกหวายรัด ยิงปืน กลืนดวงอาทิตย์ งู ประกาศข่าวการเกิด กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ระบำ ลอยคอ ได้ยินสุนัขเห่า เหยียบขี้ ตกใจเพราะเห็นผี ฉางข้าว นกแขกเต้า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครอบครัว อยากตาย กางเขน โบดำผูกคอตนเอง จักจั่น นั่งราชรถ เสือตาย การรับรางวัล ขาขาด ขา พายเรือตามลำพัง ถูกเรียกตัวมาประชุม แขกขายโรตี ฟันหลุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM