ทำนายฝัน 'นั่งรถหรู'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งรถหรู จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นั่งรถหรู'

จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่มกางอยู่ แหวนหาย องค์พระ ยอดตึกสูงทรงกลม กินเลือด หนามตำ สะพายย่าม ทัพพี เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ผู้หญิงชักมีด เดินลุยกองไฟ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ถูกล็อตเตอรี่ กระดาษทิชชู งานแต่งงาน ลูกๆ ทำความผิด พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ขันตักน้ำ ถูกเรียกตัวมาประชุม เมฆสีดำ ราชา มดรุมเป็นกลุ่มๆ ถูกฝังทั้งเป็น จับลูกเสือ ทอผ้า อีเมล ( Email ) เลือกผัก ฉาบ บั้งไฟ ดูละคร ไก่แจ้ ขับรถ ลูกจัน ขี่ม้า หญิงแต่งชุดสีแดง มีหางงอก ถอยหลัง เพื่อน ฟัก ถูกจี้ มีโชคลาภ ถูกตัดใบหู มนต์ กองไฟ เจ้า กรอบรูป ตกเขา ทอดทิ้งคนรัก เศษอาหาร เดินอยู่ในป่า รดน้ำ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กล้วย สายสะพาย กระท่อมร้าง ปัดกวาดฝุ่น ถูกคู่รักกักตัว หน้าอก เครื่องดนตรี เดินอยู่ในความมืด เซรุ่ม ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กอดกะเทย หวีหัก เดือน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เครื่องจักรทำงานได้ดี ข้าวในนา เต่า อุปกรณ์ทำครัว กินเนื้อวัว ป่าไผ่ ตัวเองกลายเป็นนก สตางค์ ปล่องเมรุ ส่องกระจก ฉมวก จุดไฟ ธง บัญชี เห็นไม้กระดาน งานบวชเณร ชักลาก กบฎ กินนก กลอง เดินขึ้นที่สูง งานฉลอง แสดงละคร นกบิน เรือโยง จมูกหาย ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ถวาย จูบ กงล้อ หน่อไม้ พิมเสน ลูกเห็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM