ทำนายฝัน 'นั่งรถหรู'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งรถหรู จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งรถหรู'

จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บรรพบุรุษ กระเทย จอมปลวก ตำรวจตั้งด่าน จับกัง กล่าวคำอำลากับใครบางคน กะเหรี่ยง ทับทิม ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ปล่องไฟ องค์กฐิน ขี่เสือ ซองจดหมายสีฟ้า สะอึก ป่า ไลน์ ( LINE ) สายนาฬิกาข้อมือขาด สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตุ๊กตา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้า ตกน้ำ พริกไทย เสื้อเปื้อนเลือด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ตกปลากับคนรัก ไฟฟ้า ภรรยามีลูก มหาสมุทร ขุดดิน ขนมชั้น ตัดผมสั้น ได้กลิ่นเครื่องเทศ ฆ่าผีเสื้อ กำลังจะไปตาย เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ตู้ กัดคน กินกระต่าย กล่องดนตรี อาบน้ำในอ่าง เลื่อยไม้กระดาน กระต๊อบ ฝ้าย สวมเสื้อสีเขียว เก็บกวาดบ้าน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เห็นรองเท้าเก่า เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง หญิงชรา พิมพ์ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ เครื่องพิมพ์ดีด กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เงาะ ถูกสวมกุญแจมือ ดอกมะลิ นกแขกเต้า เป่าขลุ่ย ร้องรำทำเพลง นกคุ่ม ทำกาแฟหก บ้องไฟ กล้องยาสูบ มีดเหน็บที่เอว ลายมือ คนรับใช้ คนร้องไห้ ทารกแรกเกิด เรือจอด ยาพิษ กัลยาณิวัฒนา แม่นํ้า กำแพงเมือง หญิงชู้ ตับไต คนตาย โต้เถียง นั่งรถหรู รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก งมหอย จิ้งจก ปั่นด้าย เมฆกลางแดด ถวายพระด้วยดอกบัว ถูกตัดใบหู ผลักของหนัก ตรอมใจ ของลับ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ พูดโทรศัพท์มือถือ รองเท้า ทะเลาะกับภรรยา เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ตัดหัว ตู้เซฟ กรอด้าย หงส์ ขนตาร่วง ถูกประณาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM