ทำนายฝัน 'นั่งรถหรู'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งรถหรู จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งรถหรู'

จะประสบความสำเร็จ และได้ลาภยศจากผู้ใหญ่ หรือจะได้ที่พึ่งพาอาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ปืน ญาติตาย ชาวประมง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ฟ้าแลบ ครู ก่อกองทราย โน๊ตบุ๊ก แว่นตาเลนส์ใส เดินอยู่ในสุสาน กกลูก แทะกระดูก ฟ้าผ่า เห็นคนเปิดประตู ท้องเดิน เตาไฟ ตัดผม กระปุก มู่ลี่ สุกร นาค พระ เดินอยู่ในป่าช้า เลี้ยง น้อยหน่า ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ทำนบ จิ้งเหลน นั่งจับเจ่า ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า โคลน สีแดงชาด น้ำตา เป็ดว่ายน้ำ ถูกเปลื้องผ้า นกร้อง ชนไก่ ชี ขี่สัตว์ สวะ คันศรหรือคันธนู รถบรรทุกศพ โรคร้าย เท้าขาด ปลูกกล้วย กินเนื้อคนอื่น ปลาทอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ศัตรู กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สีฟ้า หิมะตกในฤดูร้อน ดราฟต์ ผ้าห่มหนาๆ ถูกฆ่า ปลวกขึ้นบ้าน ปลา รังผึ้ง ฝาหม้อตกลงพื้น คิดถึง ผ่าท้อง ทำอะไรแปลกๆ แก้ว เหาะเหิน บ่อน้ำใหญ่ เปลื้องผ้าตัวเอง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ขา นกต่อสู้กัน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี เงินโบราณ ก้ามปู หอยที่มีเนื้อเต็ม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คนกำลังจะตาย ร่วมงานทอดกฐิน บังสูรย์ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ไมโครโฟน คนกำลังถ่ายรูป ตู้นิรภัย ต่อสู้กับปีศาจ กระต่ายวิ่ง แหวนแต่งงาน เปลี่ยนมุ้งใหม่ ชายชรา พระธาตุ ถือดอกบัวในมือ ยกโทษให้ใครบางคน เลี้ยงกุมารทอง ปล่อยนก พระวรราชาทินัดดามาตุ กระดาษสี ถูกฝังทั้งเป็น งานศพ ใช้ผ้าคลุมหัว อดตาย ไหล่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM