ทำนายฝัน 'นั่งรถไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งรถไฟ ฝันว่าได้นั่งรถไฟ ทำนายว่าจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ไกลมาหาในเร็ว วันนี้ และจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานดีขึ้น มีโชคลาภแค่เล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งรถไฟ'

ฝันว่าได้นั่งรถไฟ ทำนายว่าจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ไกลมาหาในเร็ว วันนี้ และจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานดีขึ้น มีโชคลาภแค่เล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ฆ่าโค เข็มเย็บผ้า นาฬิกาข้อมือเสีย ท่าเทียบเรือ กรวยกรอกน้ำมัน ผ้าม่าน นั่งบนอาสนะสงฆ์ กระโดด หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กรอด้าย ตั้งท้อง กุมารทอง ขี้เถ้าในเตาไฟ ตำรา อ่างล้างหน้า กิ้งกือ กวาด งูเขียว ถูกฉุด ถังน้ำ จาระบี ดับกองไฟ ภรรยาสวมเสื้อแพร ครีบปลา คนขาพิการ ชาวประมง สถานีขนส่ง ซื้อปลาทอง ขี่ควาย ขโมยอาหาร ภาชนะ กินข้าว ได้ยินเสียงปืน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ร้องตะโกน โคลน ตกปลา ขอนไม้ นกอินทรี ฆ่านกกระจิบ งมของ ขบวนแห่ ตาข่าย อุปกรณ์ทำครัว ขี่คอคน เที่ยวชมงานรื่นเริง ฉลองพระบาท ซื้อเต่า ทรมานคนอื่น ไส้เดือน เกาทัณฑ์ เอามือตบต้นขาตัวเอง กก อาเจียนเป็นหนอง กัลปพฤกษ์ คนบ้า บวงสรวง สามีนํ้าตาตก โค่นต้นไม้แก่ เมือง เลือดออกทางช่องคลอด ธรณีสูบ พี่น้อง สนามกีฬา การสร้างโบสถ์ กะเหรี่ยงคอยาว ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฝาด ดวงจันทร์ สู้กับเสือ แล้วชนะ หมอดูดูลายมือ สตรี โลงศพ กระจอก ลิฟต์ กินถั่วต้ม ตำรวจ ไหว้เจ้า ให้มีดแก่คนอื่น ชะนี ฆ่าใครบางคน กินพริก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หีบปิดอยู่ ตกบ่อมีหนอน ผีตายโหง ผิงไฟ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ตะเพียน จอกใส่เหล้า ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ผัก แป้ง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ดาวตกจากท้องฟ้า ดวงตรา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เลิกมุ้งขึ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM