ทำนายฝัน 'นั่งอยู่ในกองขี้'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งอยู่ในกองขี้ ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งอยู่ในกองขี้'

ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับรางวัล รูปภาพของเครือญาติ สบู่ งูกินสัตว์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ภาชนะแตกร้าว เห็นตัวเองในกระจก กุมารเทพ แคร่ กระบอกไม้ไผ่ กินข้าวบนใบบัว อินทรี ดอกไม้ ฆ่าไก่ ส้วม เต้าหู้ รถพยาบาล หูแหว่ง ได้ตีกลอง ตบแต่ง ฝนตกปอยๆ กระเป๋า กระดาษทิชชู มดเต็มบ้านเมือง ปีศาจที่มีเขาและหาง ประกาศนียบัตร ถอดรองเท้า โครงกระดูกสัตว์ ขนทรายเข้าวัด ดื่มน้ำฝน เดินทางไปวัด ใส่บาตร ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ไม้พลอง กาบินเข้ามาในบ้าน ลุยไฟ สร้อยข้อมือ พังประตู นั่งบนเสื่อ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เรือกำลังจม ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ฆ่าใครบางคน หญิงแต่งชุดสีเขียว ถุงเท้า โขลงช้าง ผ้าไตรจีวร นั่งรถ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ไฟฟ้า ฌาปนกิจ นกเขา กำลังจะไปตาย แขนถูกตัด หัวนก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รั้ว ไก่แจ้ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ความร่าเริง มีด พายเรือตามลำพัง โซ่ สวะ จิ้งจก ญาติมิตร ร่มหัก จมูกแหว่ง ถูกพายุพัดพาไปไกล ถูกมัดด้วยเชือก พระพิฆเณศ พลอยหลากสีสัน กระดาษสีขาว ระบำ ขบวนแห่ คนเมา หม้อ ฉากกั้น นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ปีก เลิกมุ้งขึ้น หาบขี้กลับบ้าน จดหมาย กินกระต่าย แมวสีสวาท เดินร่วมทางกับโจร ฉิ่งฉาบ สิงโต ครอบครัว ฟักทอง แตงโม เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ธุลี มีคนเกลียด ตาบอด นํ้าพุที่พุ่งสูง ตำรวจ สุกรกลายเป็นคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM