ทำนายฝัน 'นั่งอยู่ในกองขี้'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งอยู่ในกองขี้ ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งอยู่ในกองขี้'

ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสื้อใหม่ นักแสดง ตัวเองเป็นกรรมกร ประกาศนียบัตร ดับกองไฟ ผ้าพันแผล สุกรกลายเป็นคน ความรัก ว่าว กระปุก ปลูกต้นไม้ ซีเมนต์ กล่าวหา ได้กลิ่นเครื่องเทศ แมวสีขาว งาช้าง ได้ยินสุนัขเห่า ถือกรรไกร เห็นผี เลือดออกเต็มตัว ถล่ม เป่าแตร ขุดถ่านหิน คบคนพาล บวชภิกสุนี มุดรั้วลวดหนาม หมาคาบหม้อ บัตรเชิญ อทิตยาทรกิติคุณ ฟักแฟง วิวาท คนตาย ฝักดาบ กษัตริย์ ได้พูดคุยกับเพื่อน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ต่อสู้ ฉาบแตก โพธิ์ กระถางสามขา ว่ายน้ำในมหาสมุทร ไผ่ ขวานหัก กระแต แดด ลำน้ำ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เกลียดคนอื่น ฆ้อง เห็นคนเปิดประตู นุ่งชุดขาว ขนมปัง ฟัน เมฆหมอก ขี่หมู ฟ้ายามเมฆครึ้ม นอนกรน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ สาวไส้ ทาก ขัง สบู่ บ้านคนอื่น ฝาแฝด ตุ๊กแก ปล่องเมรุ เสื่อขาด ทะเลาะกับเพื่อน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กะโหลก มรกต ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ม้าสีขาว นกแก้ว เทียนไข คนมีเขา นอนบนที่นอน ตู้นิรภัย ซ้อมรบ ธรรมจักร กวาง นั่งอยู่ในกองขี้ เทวาลัย เลี่ยมฟันทอง กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เขี้ยวสัตว์ โน๊ตบุ๊ก ลากเกวียน บนบาน รถจักรยาน ถูกกักตัว หน้าต่าง พ่อตาย ปลูกบ้าน รถพยาบาล คนร้องไห้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM