ทำนายฝัน 'นั่งอยู่ในกองขี้'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งอยู่ในกองขี้ ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นั่งอยู่ในกองขี้'

ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขึ้นต้นไม้ ตัดนิ้วมือตัวเอง คราด อีเมล ( Email ) พิมพ์ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน น้ำพริก ทารก ปีศาจที่มีเขาและหาง หอก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า จอก นั่งเล่น ของที่ระลึก พระจันทร์เดือนหงาย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ความรัก ขี่เสือ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) นอนเล่นกลางดิน ปล้น ช้างตกมัน ดวงอาทิตย์ทรงกลด ตัวเองมีชื่อเสียง ฮูก (นกฮูก) นกเกาะหลังงู เสื้อกันฝน ยิงธนู เซรุ่ม นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แฟนนอกใจ คนรักนอกใจ เปลือก ดอกไม้ ความมืด ขายของ เดินชนผนัง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดวงอาทิตย์ขึ้น นองเลือด กินไก่ ไส้ไหลจากท้อง บิน (ตกลง) แสตมป์ สุสาน ต้นกก เครื่องปั้นดินเผา รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส หลงป่า กล่าวหา ซองบุหรี่ ลากสัตว์ ซื้อกระดุม ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ผู้ชายผมยาว อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ภรรยาออกจากบ้าน ขี่คอคน กินองุ่น ปลูกพริก จานแตก ยา ฉมวก เป็ดว่ายน้ำ น้ำพุที่พุ่งสูง เส้นด้าย เพชรรัตนราชสุดา ร่างกายตัวเอง นุ่งชุดขาว ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง กองดิน วงกบ คนแก่ เปียก น้ำเหลือง ทรงกลด นอนบนที่นอน ชี ถีบจักรยาน จับกุ้ง พูดโทรศัพท์มือถือ ร้านค้า ปฏิเสธหมายเรียกประชุม อาบน้ำในอ่าง คนมีเขา แสงสว่าง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ตักน้ำราดตนเอง รีดนมโค เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ เก็บมุ้ง ไฟไหม้บ้าน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ปราสาทเล็กๆ หวีไม้ เขื่อน ติดเกาะ ปากเจ็บ วิดน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM