ทำนายฝัน 'นั่งอยู่ในกองอุจจาระ'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งอยู่ในกองอุจจาระ'

ท่านกำลังจะมีเคราะห์อย่างไม่ทันรู้ตัว ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งผ้าขาว เครื่องพิมพ์ดีด ลอย ปี่ ทำโรตี ก้างปลาติดคอ โลงศพ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว แท่น ลูกประคำ เสือตาย ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ทับทิม ฆ่าควาย ปล่องเมรุ ม้าสีขาว กินข้าวบนใบบัว เชือดคอสุกร จับหมู เดินอยู่กลางทุ่งนา ท้องฟ้าสดใส ขัน โคลน ตาข่าย น้ำมันก๊าด ตะเพียน กระจอก นกแขกเต้า เงาตัวเองในกระจก เต้าหู้ ข่าวดีจากลูก ป่วย โทษ ดื่มสุรา ธนูหัก ทำให้คนอื่นตกใจ ถูกตัดศีรษะ ดวงอาทิตย์มืดมัว กฐิน ซุกซ่อนของมีค่า หลุมอสรพิษ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง แร้งกินซากศพ ฆ่าสุนัขบ้า แมวออกลูก ร้องรำทำเพลง หลงทาง ยิงปืน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา นกบิน มรกต พระอรหันต์ ตู้อาหาร จมน้ำ คนร้องไห้ ซักผ้า กอดภรรยา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว น้อยหน่า เหยียบขี้ บริโภค อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น หลงป่า ฝาหม้อตกลงพื้น อากาศทึบมืดมัว กินยา ศีรษะล้าน ผิวหนัง สวมชุดเจ้าสาว กระแต เล่นการพนัน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย นั่งบนลังไม้ กษัตริย์ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต นาก กระดาษเช็ดมือ สุนัขเข้ามาเลีย น้ำค้าง เล่นตะกร้อ เครื่องดนตรี สบู่ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด เสื้อเปื้อนเลือด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด กะปิ จับกัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ สุนัขคาบหม้อ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก นอนโรงพยาบาล ปราสาท ครุฑ จับกระต่าย ขี่ราชสีห์ กินไก่ โอ่ง ผู้ถือศีล เศร้าโศก กางมุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM