ทำนายฝัน 'นั่งใต้ต้นไทร'

ฝันเห็น ฝันว่า นั่งใต้ต้นไทร คุณจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นั่งใต้ต้นไทร'

คุณจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สนามหญ้า ตัดผมตัวเอง ขี่กระบือ ถากไม้ ทำกับข้าว คนมุงซื้อขาย นุ่งชุดขาว ช้อนเปื้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พายเรือตามลำพัง เต่า แม่มด เงิน พระจันทร์ ฉี่ บวงสรวง ใบไม้ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว สะพายย่าม ได้เสื่อใหม่ ถวายกุฏิ ผดุงครรภ์ ขี่คอคน ด้วง มนต์ ทะเล ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง รอยเท้าของตัวเอง ถูกสัตว์กัด ปล่องไฟ เจดีย์ทรุดโทรม สุนัขหอน กระจกแตก ชกมวย ประตูที่ปิดตาย สวมเสื้อสีเหลือง ถุงเงิน ถุงทอง กษัตริย์ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ซ้อมรบ สายสะพาย สาดน้ำ ตรอกซอกซอย กระโดดลงจากต้นไม้ ครอบครัว ล่องแพ บาดแผล กะเหรี่ยงคอยาว เมฆสีขาว การรับรางวัล โซ่ตรวน พระวรราชาทินัดดามาตุ ถูกจับ เชือดคอสุกร สวมเสื้อสีดำ บรรพบุรุษ จมูก เล่นไพ่ ธนาคาร จูบคนรัก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ตะขาบกัด ได้ยินเสียงกลอง ผู้หญิงโพกผ้า แมงป่อง สร้อยข้อมีชำรุด นอนในเรือ พนัน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถ่ายขี้ ฝังศพ รีดนมโค เขาวงกต คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กุ้งทะเล จับเงิน คนแฝดตัวติดกัน ต่อ อาหารบูดเน่า เดินหลงไปในป่าละเมาะ มดหรือแมลง ไมโครโฟน กระดาษทิชชู ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง นอกใจแฟน ไฟไหม้ในท้องฟ้า ทอดแห ขี่ควาย นกอยู่ในรัง ถอดเครื่องประดับ หมู จีวร หมูตาย หมาคาบหม้อ คอกหมู นอนในมุ้ง ร้องรำทำเพลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM