ทำนายฝัน 'นาก'

ฝันเห็น ฝันว่า นาก ฝันเห็นนาก สัตว์ทะเลที่มีสี่เท้า หากินปลาตามลำน้ำ หรือเรียก ว่าแมวน้ำ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากญาติพี่น้องที่ อยู่ไกลและเป็นข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นาก'

ฝันเห็นนาก สัตว์ทะเลที่มีสี่เท้า หากินปลาตามลำน้ำ หรือเรียก ว่าแมวน้ำ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากญาติพี่น้องที่ อยู่ไกลและเป็นข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวเปลือก เผาศพ ซีเมนต์ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หายใจอึดอัด โซ่ตรวน แมลงปอ กระโปรง อุปกรณ์ทำครัว ฉุด กระดาษเปื้อนหมึก ประโคม ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ย้อมผม กงจักร ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กุหลาบ นอนในมุ้ง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขวัญ ดอกไม้ไฟ วิวาท เปลี่ยนเสื้อผ้า โรงแรม แมงมุม เห็นคนเดินละเมอ จลาจล อยากมีเงิน กระดิ่ง ใช้ผ้าคลุมหัว ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ผ้าโพกหัว สายสร้อย ถูกพายุพัดพาไปไกล เครื่องแบบทหาร บ้านมีช่องโหว่ คงกระพันชาตรี เรือ เรือล่ม กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ศพ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ตกใจเพราะเห็นผี เหยี่ยว สุกรกลายเป็นคน ฝ้าย กงล้อ หญิงชู้ โกนผม อดอยาก ตู้ไปรษณีย์ จับปลาตะเพียน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ โกนหนวด ให้หวีคนอื่น ธงบนบ้าน เสียจริต ป่า ขนกา ปลิงดูดเลือด ส่องกระจก สามีนํ้าตาตก จอมปลวกกลางถนน ถอดเครื่องประดับ กินโทสต์ ช้างเหยียบ เฆี่ยนตีผู้อื่น ตกน้ำ มีความปรารถนา หมากฝรั่ง ซาวข้าว ทุ่งนา สีแดงชาด ถวายกุฏิ ทำให้คนอื่นตกใจ นอน กินเฉาก๊วย กงสุล ต้นโพธิ์ อักษรย่อ ฮอกกี้ งานบวช ถือดอกบัวในมือ ฝนตั้งเค้า ทอดทิ้งลูกๆ เที่ยวบ่อนการพนัน ขาขาด สุนัขเข้ามาเลีย นำฟองน้ำมาล้างจาน หัวหมู ไก่แจ้ ไก่ ฉี่รดที่นอน กีฬา อยู่ในถ้ำ เดินร่วมทางกับโจร นุ่งผ้าสีแดง คนอื่นทำพลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM