ทำนายฝัน 'นาก'

ฝันเห็น ฝันว่า นาก ฝันเห็นนาก สัตว์ทะเลที่มีสี่เท้า หากินปลาตามลำน้ำ หรือเรียก ว่าแมวน้ำ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากญาติพี่น้องที่ อยู่ไกลและเป็นข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นาก'

ฝันเห็นนาก สัตว์ทะเลที่มีสี่เท้า หากินปลาตามลำน้ำ หรือเรียก ว่าแมวน้ำ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากญาติพี่น้องที่ อยู่ไกลและเป็นข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป่าลูกโป่ง ช่างแกะสลัก เดินทางไปมหาสมุทร เสี้ยนหนาม ลูกประคำ หาบขี้กลับบ้าน งานฉลอง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ดำน้ำ นกเค้าแมวหรือนกฮูก จับสุกร มัคคุเทศก์ ยอดตึกสูงทรงกลม เครื่องศาสตราวุธ ต้นไม้เหี่ยวเฉา เป็ด เรือกำลังจม เหาะ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ยาพิษ ช่วยคน กระต่ายหลายตัววิ่ง เรือล่ม โคกินหญ้า กินไก่ โดนแทง เรือโยง ตู้หนังสือ ดัดผม ฆ่าผีเสื้อ กระเทย ทะเลาะ งานแต่งงาน บั้งไฟ สีบรอนซ์ พระวิหาร ผ้าเช็ดตัว ทรมานคนอื่น ลักขโมย เดินเล่นบนหาดทราย รัศมี น้ำเหลือง ขบวนแห่ ความร่าเริง ทางรถไฟ ตะเกียงที่จุดแล้ว งูกัด ตู้กับข้าว ถูกฟันคอขาด ล้างภาชนะเครื่องใช้ ซองจดหมายสีฟ้า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ธนูหลายดอก ของโบราณ ฌาน เปลื้องผ้าตัวเอง ร้องเพลง แผล แผ่นดินแยกออกจากกัน หนอนไต่ตามร่างกาย ซองจดหมายสีแดง แขนขาด โคเข้าบ้าน หัตถกรรม ฮาเร็ม นั่งรถหรู ลายแทง มุ้งหมอน กัลยาณิวัฒนา พังพอน ปีศาจ นกแสก รักเพื่อน ฝุ่น คุก ตะราง ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฮก ลก ซิ่ว ไว้หนวดยาว ถอดเครื่องประดับ ใบลาน น้ำแข็ง ก้อนหิน ว่ายน้ำในมหาสมุทร อยากมีเงิน เงินหาย นุ่งผ้าสีแดง สงคราม งานพิธีต่างๆ เมายา ทำนาย ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เป็นคนปรุงอาหาร ลูกๆ ทำความผิด ปล่อยออกจากคุก นุ่งผ้าสีชมพู ฝาด ถือกรรไกร อาบน้ำฝน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ดวงอาทิตย์ทรงกลด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM