ทำนายฝัน 'นาก'

ฝันเห็น ฝันว่า นาก ฝันเห็นนาก สัตว์ทะเลที่มีสี่เท้า หากินปลาตามลำน้ำ หรือเรียก ว่าแมวน้ำ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากญาติพี่น้องที่ อยู่ไกลและเป็นข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นาก'

ฝันเห็นนาก สัตว์ทะเลที่มีสี่เท้า หากินปลาตามลำน้ำ หรือเรียก ว่าแมวน้ำ ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากญาติพี่น้องที่ อยู่ไกลและเป็นข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ไม้พลอง ฮาเร็ม โดนแทง บังสูรย์ บันไดกว้างๆ กระดาษสีขาว เกิดความรู้สึกผิด เว็จ ถูกสัตว์กัด โบว์ดำผูกเสาบ้าน สุริยคราส ซื้อไม้กระดาน ชุดว่ายน้ำ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กระเป๋า เต้านม ศาลา ฮองเฮา (ราชินี) ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ สิริภาจุกาภรณ์ ถูกทรมาน อาบน้ำในอ่าง หีบสมบัติ ตาหลายคู่ รักภรรยาตัวเอง สีบรอนซ์ ลูกแก้ว แมลงวัน ภรรยา ตกบ่ออุจจาระ นั่งรถหรู โลกแตก อากาศบริสุทธิ์ ลูกประคำ แสง ใต้ถุน ไฟไหม้บ้าน กลด แปรงฟัน ดวงอาทิตย์ขึ้น เครื่องดักนก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขวานหัก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ดม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ คนบ้า หญิงแต่งชุดสีฟ้า จาน สละราชสมบัติ กระเป๋าเงิน งมของ มีโชคลาภ ฆ้อง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ มหาสมุทร รอยเท้าของตัวเอง ดวงจันทร์ พระพุทธรูป ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เพชรนิลจินดา เผาศพ เครื่องศาสตราวุธ ตัดเล็บ ภรรยาเปลือยกาย หมาคาบหม้อ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ข่าวดีจากลูก เลือกผัก ถูกตี ช้อน ยุง ควาย โยงเรือ กระดุมหาย ผ้าเช็ดหน้า กินขนม แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถวาย นั่งเล่น ไหล่เจ็บ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กระดานดำว่างเปล่า กกไข่ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ปล้นสะดม เล่นการพนัน เงื่อน ผ้าแพร น้ำฝน แคร่หาม ฮา เรือโยง นกแก้ว ลับมีด แฮนด์บอล ลูกๆ ทำความผิด หีบศพ เห็นคนเดินละเมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM