ทำนายฝัน 'นางกวัก'

ฝันเห็น ฝันว่า นางกวัก ฝันถึงนางกวัก คุณจะซื้อง่าย ขายคล่องในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นางกวัก'

ฝันถึงนางกวัก คุณจะซื้อง่าย ขายคล่องในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนกับนางงาม ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กาน้ำ งูเขียว ถูกโกง ไข่ แสงบนท้องฟ้า เลี้ยง ฝนตกระหว่างเดินทาง โรคเรื้อน ท่องเที่ยวต่างประเทศ ลิ้นแข็ง ยิงกา ที่พึ่ง เท้าเจ็บ เต้าฮวย บรรพบุรุษ เห็นประตูปิด ปาก รังผึ้ง ตุ้มหูหาย ดาวอับแสง กินเนื้อย่าง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ถุงใส่เงิน เถ้าแก่ ฝูงคนจำนวนมาก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ผ่าท้อง ถูกคู่รักกักตัว ผ้าพันแผล โถแป้ง นาฬิกา ลากฉุด แคร่หาม กระท่อม แหวน ขาหัก คนตายในบ้าน หญิงชู้ ตัวเองถูกประหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จับลูกเสือ นุ่น แก้บน ปากเหม็น กระโปรงเก่า ของกำนัล นั่งใต้ต้นไทร ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ วิวาท นกยูงรำแพน กินยา เรียก ควาย กินเลือด พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง สร้อยทองคำ กุมารเทพ ครกสาก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตกจากดาดฟ้า ฆ่าสุนัขบ้า แจกันคู่ สู้กับเสือ แล้วชนะ เพื่อน ใช้ยาเสพติด แม่นํ้า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ภาพวาด พิมเสน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ถ้ำมืด จราจรที่สับสนวุ่นวาย ปัสสาวะ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เมาเหล้า ทั่ง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ไข่มุก วิทยา เสื้อขนสัตว์ ลา ( สัตว์ ) กลัว ตับไต สุรา ฉิ่งฉาบ ปีนป่ายภูเขา กินโดนัท สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ศพ ละทิ้งบ้าน เห็นไม้กระดาน ได้ยินเสียงกระดิ่ง ดนตรี โค่นต้นไม้แก่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ดอกมะลิ เพศสัมพันธ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM