ทำนายฝัน 'นางกวัก'

ฝันเห็น ฝันว่า นางกวัก ฝันถึงนางกวัก คุณจะซื้อง่าย ขายคล่องในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นางกวัก'

ฝันถึงนางกวัก คุณจะซื้อง่าย ขายคล่องในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์ดับ ทะเลที่เงียบสงบ ตัวเองเป็นกรรมกร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ฆ่าผีเสื้อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ควาย ระย้า ขนคิ้ว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ปล่อยเต่า ม่าน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เดินขึ้นที่สูง ทราย กระดาษเช็ดมือ ตารอบตัว ผ้าแพร ฟาก ประกาศนียบัตร แมวออกลูก เลี่ยมฟันทอง พร้า ผ้าเช็ดตัว แสดงละคร คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระรอก ฮา ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กินเฉาก๊วย กระดาษสี รบชนะ ธนบัตร รักสามีตัวเอง ฤดูฝน เม่น ก้ามกุ้ง หน้าต่างพัง เป็นใบ้ ปฏิมา ถูกตัดแขน มีดบาด ความมั่งคั่ง ดาวอับแสง ชงชาถวายเจ้าที่ เครื่องแบบตำรวจ หน้าอก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กินเนื้อเป็ด ทรัพย์สมบัติ ทรงกลด จักจั่น เล่นไพ่ ตกบ่อลึก สุสาน ทวิตเตอร์ ผ้าพันคอ ฮก ลก ซิ่ว ลับมีด ฉมวก ขนตา ฟองสบู่ ขัดแย้ง เชี่ยนหมาก ดวงตรา ทำร้าย ผู้หญิงตบผู้ชาย จิ้งจก งมของ ค้นหา สถานีขนส่ง เสื่อขาด ดื่มน้ำหวาน หว่านข้าวในนา ชู้รัก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ แผ่นดินไหว หูเจ็บ ถูกขัง เกิดความรู้สึกผิด ตกน้ำ ผ้าห่ม เดินอยู่กลางทุ่งนา ญาติ สวมเสื้อสีดำ นอนบนเตียง โรงพยาบาล เงินโบราณ มวยผม ฟังเทศน์ฟังธรรม ใช้ยาเสพติด กระติกน้ำร้อน กุ้งแห้ง กะปิ รังดุม กาน้ำ วงกบ ฆาตกรรม เงี่ยง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM