ทำนายฝัน 'นางฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า นางฟ้า ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นางฟ้า'

ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวติดคอ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง งานแต่งงาน จับปลาตะเพียน ขี่ราชสีห์ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง สุกรกลายเป็นคน บัญชี หม้อ คงกระพันชาตรี กล้วยแขก ผู้หญิงตบผู้ชาย ฝนครึ้ม นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นาฬิกาข้อมือ เจ็บปวด กินเลี้ยง รังไก่ ปลาฉลาม ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฝาด กรงนก ปล้นสะดม มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ตกลงไปในบ่อ หญิงแต่งชุดสีฟ้า เห็นกองไม้กระดาน พระโพธิสัตว์ ชัยชนะ บันได โล่รางวัล เป็นแผลที่คอ จุดดอกไม้ไฟ ถูกตี ตกปลากับคนรัก ขนมจีน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ นกแก้ว หาบอุจจาระกลับบ้าน ทำให้คนอื่นตกใจ ล้างหวี เจ้าที่ ยารักษาโรค จน นั่งนับลูกประคำ รถเข็นศพ เฆี่ยน คนขาพิการ ใบไม้ ฆ่านกกระจิบ ถ้วยรางวัล กล้วยไม้ เดินขึ้นภูเขา ปอกเปลือกผลไม้ พระพุทธเจ้า จรเข้กัด กินยา ทาก สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชายชู้ เชือก สำลี ตกกองไฟ กรรมกร ถ้ำมืด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ฟันล่างหัก ชฎา พระพิฆเณศ ขนสัตว์ สวมเสื้อขาด ภิกษุณี สละราชสมบัติ กัดลิ้นตัวเองขาด ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พลอยหลากสีสัน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถูกมัดมือมัดเท้า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กินเนื้อคนอื่น เก็บมุ้ง คบไฟ ประกาศข่าวดี ตกบ่ออุจจาระ ไปยังเมืองนรก อาบน้ำในทะเล กุมารทอง เขาวงกต กระแสน้ำ ไถนา ขนมเข่ง สุกรตายเอง ภาพยนตร์ ทารก กุ้งยักษ์ ฝาเรือน กัลปพฤกษ์ ขี่ม้า เดินสะดุดหกล้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM