ทำนายฝัน 'นางฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า นางฟ้า ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นางฟ้า'

ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระบี่ ตบมือ ถอด เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ เงินกู้ โดนดึงผม เผาไม้กระดาน ทอดแห นางฟ้า ผ้าใบ อู่เรือ ทะเลาะกับเพื่อน ดวงจันทร์ เจดีย์ รักกับนักบินหญิง พลอยหลากสีสัน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ลูกเห็บตก ปวดท้อง หวีเสนียด ซื้อของโบราณ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ดอกราตรี ทำกาแฟหก ฤดูร้อน ไฟไหม้บ้าน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ถ้ำ เป็ด จลาจล ตะไคร้ เสื้อขนสัตว์ นุ่งโจงกระเบน ขุดถ่านหิน ยิงกา เห็นกองไม้กระดาน เปื้อน รถจักรยาน ฆ่าศัตรู เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ คนมีเขา เกิดสงคราม ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ตบแต่ง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กินผัก โทรศัพท์ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ประเทียบ วิ่ง เดินไปบนเนินเขา กลองโบราณ เครื่องลายคราม พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ป่วยลงท้อง เครา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฟันหลุด ยกยอ กษัตริย์เสด็จมาหา แทะกระดูก สำลี เขื่อน กระบอกไม้ไผ่ ได้ยินเสียงกระดิ่ง งูกินสัตว์ เห็นผี คนอื่นทำพลาด บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ค่ำมืด ตู้กับข้าว ฆ่าควาย นกนางนวล แป้ง ถุงเท้า โบสีดำ เลือดออกเต็มตัว รางรถไฟ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา โลงศพ ฝุ่นเข้าตา โดด ให้หวีคนอื่น ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า รากไม้ สายสะพาย เก็บของมีค่าได้ ดับเทียนชัย หญิงแต่งชุดสีฟ้า กะเหรี่ยง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง มหาสมุทร เอทีเอ็ม มังกร ใช้กระเทียมทำอาหาร กระดาษข่อย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ไฟฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM