ทำนายฝัน 'นางฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า นางฟ้า ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นางฟ้า'

ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผูกปมเชือก ดูหนัง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ สามีตาย ว่ายน้ำ ซื้อปลาหมึก สนามกีฬา แม่ มัคคุเทศก์ งูเห่า กอไผ่ เครื่องชั่ง ญาตินํ้าตาตก เลื่อย กระปุก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง พรวนดิน ตารอบตัว เดินอยู่ในสุสาน เห็นปีศาจกินคน ฉี่รดกำแพง กลด ไว้ทุกข์ ดวงอาทิตย์ตก ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ แมลงปีกแข็ง กินอาหารเจ ดาว แหวนแต่งงาน พระวรราชาทินัดดามาตุ กระเป๋าเงิน ประกายไฟ บิดามารดา เซิ้งบั้งไฟ ปัสสาวะ ขุดดิน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก หงส์ ภรรยาสวมเสื้อแพร ตักบาตร หมีกัด ขโมย หนาม ธนูหัก ฟ้ายามเมฆครึ้ม นุ่งผ้าขาด มวย มีคนขอโทษ กิ้งกือ ไกด์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ คำนับ เงาะ ตัดเล็บ ตู้รับจดหมาย จับกระต่าย ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ดื่มน้ำฝน สุนัขหอน ติดเกาะ เป็นคนผอมบาง กินหัวสุกร เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด โต๊ะเขียนหนังสือ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ภรรยาตาย ลูกเต๋า มีด ส่องกระจก หญิงชู้ ตัดนิ้วมือตัวเอง กระดานดำว่างเปล่า ชัยชนะ ปลา หิ่งห้อย คิดถึง โกรธ ตะกวดขึ้นบ้าน หัวหมู ช่างแกะสลัก เดินอยู่ในป่าช้า ซองจดหมายสีแดง ตราสัง ช้อน ฆ่าผีเสื้อ รวงข้าว ตุ้มหู หอยที่มีเนื้อเต็ม ทอดผ้าป่า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โกนผม ฆ่าควาย คนรักหรือคู่รัก อ่างล้างหน้า บ้านมีช่องโหว่ เดินทางไปทิศตะวันออก งานวัด บิน (สูงขึ้น) พรม หญ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM