ทำนายฝัน 'นางฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า นางฟ้า ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นางฟ้า'

ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาพ ถีบจักรเย็บผ้า หมัดกัด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ใบลาน นอนเล่นกลางดิน ป่าช้า ไส้เดือน ทำแว่นตาแตก ชัยชนะ มะพร้าว แหวนแต่งงาน ฆาตกร ยิงปืน ลูกจัน ฉาบ นัยน์ตา น้อยหน่า หมอก พิมเสน ตกต้นไม้ ขาด้วน โขลงช้าง หัวหมู เครื่องแบบตำรวจ ฟองสบู่ หิมะตกถูกตัว ข้าวในนา เด็กนอนบนเตียง ได้ยินสุนัขเห่า ทอดทิ้งคนรัก ก้อนหิน ขี่คอคน ว่ายน้ำ กระท่อม ขนตา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นกกระจิบ กระจาบ ทำกาแฟหก ท่องเที่ยวต่างประเทศ แท่น ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เจ้าสาว เด็กอุ้มปลา มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา คนกำลังถ่ายรูป ปล่องเมรุ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปิดร้านค้าขายสินค้า ถาดอาหาร ห่มผ้า ทำแท้ง ถูกตีหู จุดเทียนชัย ชงชาถวายเจ้าที่ หมีกัด ฆ่าโค ขี่หมู ยานพาหนะ ร้องไห้ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ปากเหม็น พระโพธิสัตว์ ญาติตาย ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ฮ่อยจ๊อ เจดีย์ทรุดโทรม ภรรยาตาย จน ประกันตัว หิ้วกระเป๋า ได้รับรางวัล จมูกหาย สัปเหร่อ หน่อไม้ กระดานดำมีข้อความ กินก้างปลา ยิงธนู พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง มีโชคลาภ กินเนื้อมะพร้าว หญิงแปลกหน้า จีวร พระปรางค์ พนมมือ ใช้ยาเสพติด จับผีเสื้อ หญิงแต่งชุดสีเขียว การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เป็นบ้า ดึงเชือก นํ้าพุที่พุ่งสูง ประกาศข่าวการตาย นุ่งผ้าสีชมพู อ้อย ล้างบ้าน ตำรวจ หีบเปิดอยู่ โดด เดินเป็นวงกลม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM