ทำนายฝัน 'นางฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า นางฟ้า ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นางฟ้า'

ฝันเห็นนางฟ้า ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ผู้หญิงชักมีด ดีใจ ลา ( สัตว์ ) ปู นั่งรถหรู ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ นกแสก ถอดเครื่องประดับ เศร้าโศก สวมเสื้อสีดำ สัมผัสกรวดทราย เงาะป่า ตัดเล็บ แชมพู เรือโยง ตู้กับข้าว สะอึก ทางม้าลาย ถูกตบ จอบหรือเสียม ไฟไหม้ป่า ถูก แตน-ต่อ ต่อย ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ลวดหนาม ลูกกระพรวน เขียด ไว้ทุกข์ แคร่หาม เกาหัว เดินไปบนเนินเขา ดับกองไฟ ประกาศข่าวการตาย กินเนื้อมนุษย์ ปืนใหญ่ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) โบสถ์ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แหวน สารภาพต่อหน้าเพื่อน ทารกแรกเกิด ใช้ยาเสพติด เห็นประตูปิด กางเขน (นก) ศพ เข้าประตูไม่ได้ ปราสาท ต่อสู้กับปีศาจ ถูกน้ำร้อนลวก ก้อนหิน บุพการี เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก คันศรหรือคันธนู เซรุ่ม ต้นกก งานสังสรรค์ หลงทาง ทะเลสาบ จับกระต่าย กะเหรี่ยงคอยาว แก้บน เจ้านาย ตัวเองเป็นกรรมกร พรม ผู้ชายมีผมน้อย เทียนชัย ตัวเองกลายเป็นนก ตักน้ำ ปากเน่า ตัวเงินตัวทอง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง รังนก ไหล่เจ็บ มุดรั้วลวดหนาม หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) แส้ สัปทน บอลลูน ฆ่างู ฮวงซุ้ย จันทร์เพ็ญ หงอนไก่ กองดิน วิวาท ตาลปัตร ปล่อยเต่า บูชา ร้องตะโกน โถส้วม ดวงอาทิตย์ทรงกลด ตกลงมาจากอากาศ สติ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ความผิด จลาจล กล้องถ่ายรูป ทะเลทราย ตัวเองมีชื่อเสียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM