ทำนายฝัน 'นายกรัฐมนตรี'

ฝันเห็น ฝันว่า นายกรัฐมนตรี ฝันเห็นนายกรัฐมนตรี คุณกำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นายกรัฐมนตรี'

ฝันเห็นนายกรัฐมนตรี คุณกำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกจับ ปลอกหมอน ขี่ม้า กวางดำ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี อยู่ห่างไกลจากครอบครัว นำเที่ยว เดินทาง ผู้ถือศีล ชฎา ดัดผม อยู่ในอาการผิดหวัง โกนหนวด เป็นบ้า ถูกประณาม ตกกระ สบู่ นอนอยู่บนแผ่นดิน ตบมือ สิงโต แบกหาม ฝ้าย หิมะตกถูกตัว การทำผิดพลาด เป็นแม่ยาย ผ้าสีขาว เพชรรัตนราชสุดา สมุด เมฆสีเลือด เพื่อน เต้านม กางมุ้ง รถเข็นศพ กรอบรูป เตียง เลือดออกเต็มตัว ดราฟต์ เห็นเหรียญสตางค์ ดื่มน้ำมะพร้าว บัตรเชิญ พริกไทย ตู้ไปรษณีย์ สวมแหวน ธนูหลายดอก ไฟ กินโรตี ถูกไล่ออกจากงาน คนตายในบ้าน ก่อกองทราย ท้องฟ้าสดใส ครีบปลา ไหล่เจ็บ ตกน้ำ หมากฝรั่ง คราด ไอศกรีม นอนโรงพยาบาล ปลิง ตัวเงินตัวทอง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ แหวนแต่งงาน เจ็บป่วย วิดน้ำ ความผิด จันทรคราส เมฆสีดำ เครื่องเรือน เวที ซองจดหมาย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า โครงกระดูก ข่าวลือ อสนีบาต กินหมูกะทะ แทะกระดูก จุดเทียน ยารักษาโรค เครื่องแต่งกาย ทาส เณรหน้าไฟ ผัก เถียงกับคน กินองุ่น พระนาคปรก อดอยาก ป่า มาเฟีย ลูกกระพรวน ตะเกียง เดินทางในป่ารก โกนขนหน้าแข้ง เมฆสีขาว ฝน หวีเสนียด ตัดต้นไม้ ญาติเสียชีวิต เน็ตไอดอล ใบลาน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM