ทำนายฝัน 'นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย'

ฝันเห็น ฝันว่า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หญิงชายใดฝันเห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คุณจะถูกตำหนิ หรือถูกใช้งานอย่างไม่เห็นธรรม ช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ งานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดน หรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษา ยิ้ม และ คิดดีพูดดีเข้าไว้ แล้วจะได้โชคได้ลาภดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย'

หญิงชายใดฝันเห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คุณจะถูกตำหนิ หรือถูกใช้งานอย่างไม่เห็นธรรม ช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ งานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดน หรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษา ยิ้ม และ คิดดีพูดดีเข้าไว้ แล้วจะได้โชคได้ลาภดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธุลี รถศพ ตาชั่ง ประทัด โทรศัพท์มือถือหาย นอนในมุ้ง โครงกระดูก โคกินหญ้า ทำขวัญ สร้อยคอ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กอไผ่ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ฝันเห็นนํ้าวน สู้กับเสือ แล้วชนะ ห้อง แก้บน เหยียบอุจจาระ ทำให้คนอื่นตกใจ พระพุทธเจ้า บวชชี ได้เงิน เก็บมุ้ง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เบ็ดตกปลา เดินอยู่ในป่าช้า ตาข่าย ก้น เสื่อไม้ไผ่ กระบอกสูบลม เอามือตบต้นขาตัวเอง ช่างเหล็ก โรคร้าย เนกไท ไหว้พระ เศรษฐี ทำกาแฟหก เล่นไพ่ กระถางหลุดมือแตก งานบวชเณร ปล้น โซ่ ดับไฟ โครงกระดูกสัตว์ กาบินเข้ามาในบ้าน แบกหาม ถูกตีหู ฟ้อนรำ แม่นํ้า ตู้ไปรษณีย์ มรกต กล้องถ่ายรูป มัจฉา กัดลิ้น เล่นน้ำสงกรานต์ ฆ่าสุนัขบ้า ซุบซิบนินทา กรวยจราจร ใบลาน เดินถอยหลัง ลมพายุ กางมุ้ง รองเท้า อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น จมูกขาด ตกหลังม้า ขนทรายเข้าวัด ปลาหลีฮื้อ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตกกองไฟ กิ๊บติดผม ทำนบ นกกระจิบ กระจาบ ร่มหัก คดีฟ้องร้องกัน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน อุ้มลูกหมา ญาติ ตัวเองมีชื่อเสียง ผ้าแพร เด็กอุ้มปลา ท้องเดิน ร่วมงานทอดกฐิน ฆ่างู ไฟไหม้ผม เหาะ ฝักดาบ กรอบรูป เงิน ทะเลาะ เท้าด้วน ป่าช้า เห็นประตูบ้านตัวเอง อินทรี เล่นตะกร้อ ก่อกองทราย ฉิ่ง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย มรดก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM