ทำนายฝัน 'นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย'

ฝันเห็น ฝันว่า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หญิงชายใดฝันเห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คุณจะถูกตำหนิ หรือถูกใช้งานอย่างไม่เห็นธรรม ช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ งานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดน หรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษา ยิ้ม และ คิดดีพูดดีเข้าไว้ แล้วจะได้โชคได้ลาภดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย'

หญิงชายใดฝันเห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คุณจะถูกตำหนิ หรือถูกใช้งานอย่างไม่เห็นธรรม ช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ งานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดน หรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษา ยิ้ม และ คิดดีพูดดีเข้าไว้ แล้วจะได้โชคได้ลาภดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจดีย์ทรุดโทรม ช่วยคน ตัวเองเป็นกรรมกร ผู้หญิงหัวล้าน ด้วง เปลื้องผ้าตัวเอง ถูกตัดศีรษะ ทรงกลด รองเท้า กระต่ายขูดมะพร้าว กระถาง เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ตะโพน ดอกไม้ไฟ แท่น ฟัน ประดาน้ำ โดนดึงผม สุนัขเข้ามาเลีย ลอยกระทง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ฮิปโปโปเตมัส กระถางสามขา บ้านพัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศีรษะ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง โดด หญิงชู้ ก้น เต่า ช้อนเงิน เต้าฮวย ศาลพระภูมิ กำแพง ถีบจักรยาน ดู pornhub ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เงินโบราณ รถไฟฟ้า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ข่าวดี ไถนา หนอนไต่ตามร่างกาย สวดมนต์ หนู เท้าขาด หนังสือ พระปรางค์ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมากฝรั่ง บัญชี ก่อสร้าง โลงศพ เดินทางในป่ารก ยิงนก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตกใจเพราะเห็นผี ถูกตีหู ถูกหนูกัด ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ งูจงอาง ติดเกาะ น้ำล้นเขื่อน ตกปลา แมลงปอ อมตะ กล้องยาสูบ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กองกระดูก โซ่ กระถางหลุดมือแตก เมาเหล้า พรวน เฆี่ยนตีผู้อื่น นํ้าวน ตกลงไปในบ่อ ถูกทำโทษ ขนลุก สร้อยทอง จาน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ยิงปืน ราหู พลักก้อนหิน ตั้งท้อง เปียก เตาไฟ ยางรถ งา เกา ได้กลิ่นของบูดเน่า แสงบนท้องฟ้า ขุด ฮวงซุ้ย เบี้ย แร้ง ของโบราณ ไกด์ หญิงแต่งชุดสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM