ทำนายฝัน 'นาฬิกา'

ฝันเห็น ฝันว่า นาฬิกา ฝันเห็นนาฬิกา หรือสวมอยู่ หรือว่าได้จับนาฬิกา ทำนายว่าจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ และจะมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นาฬิกา'

ฝันเห็นนาฬิกา หรือสวมอยู่ หรือว่าได้จับนาฬิกา ทำนายว่าจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ และจะมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้เย็น นางฟ้า ไอศกรีม นุ่งโจงกระเบน กรน เดินบนฟ้า เห็นบ่อร้าง พี่น้องทุบตีกัน งาช้างวางคู่กัน น้ำตก ฉลาด ชฎา คบบัณฑิต ฝาหม้อตกลงพื้น ปากเจ็บ นั่งบนหลังนกกระเรียน ป่าไผ่ ปราสาทเก่าแก่ สร้อยทองคำ ขอบคุณ ท่องเที่ยวในสวน แจวเรือ คนหามวอผ่านหน้า ตัดหนวดตัวเอง อ้อย ประโคม สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เปิดร้านค้าขายสินค้า แมลงสาบ สะอึก ทอดทิ้งครอบครัว แผล จมูก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฉิ่งฉาบ ซื้อกระโปรง โคไล่ขวิดคน หมี มุ้งหมอน คำสัญญา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ รักใครบางคนมากๆ ฟักทอง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ฟาก ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถังขยะ รบกวน จันทร์ทรงกลด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ครัว ราชสีห์ รวงข้าว ต้นไม้เขียวชอุ่ม เงี่ยง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ดื่มนม พระพุทธเจ้า กงเต๊ก หน่อไม้ แมลงวัน พระพิฆเณศ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พริกไทย ปาก พังพอน ตัวเองกลายเป็นนก สวมเสื้อขาด กินดิน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เสื้อใหม่ ตุ๊กตา ถูกพายุพัดพาไปไกล ไก่กกไข่ ฟ้าแลบ กระถางหลุดมือแตก สังข์ หัวไก่ ลูกเห็บตก ได้กลิ่นของบูดเน่า เชี่ยนหมาก เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เครา เก็บกวาดบ้าน คนตายในบ้าน นกแก้ว ตะกร้าพลาสติก หวีงา ถูกประณาม ให้ความกรุณา เดินอยู่ในป่า หิมพานต์ (ป่า) ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ตู้อาหาร ถูกสัตว์กัด น้ำเต้า เผาขยะ สีฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM