ทำนายฝัน 'นำพัดมาโบกตามร่างกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฝันว่าได้นำพัดมาพัดโบกตามร่างกายเพื่อให้เกิดความเย็นคลายความร้อน คุณจะได้รับเคราะห์ไม่มากมายอะไรนัก เพื่อนร่วมงานอิจฉานินทาใส่ร้าย โชคลาภยังไม่มีในช่วงนี้ ควรหมั่นทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นำพัดมาโบกตามร่างกาย'

ฝันว่าได้นำพัดมาพัดโบกตามร่างกายเพื่อให้เกิดความเย็นคลายความร้อน คุณจะได้รับเคราะห์ไม่มากมายอะไรนัก เพื่อนร่วมงานอิจฉานินทาใส่ร้าย โชคลาภยังไม่มีในช่วงนี้ ควรหมั่นทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่องเที่ยวต่างประเทศ ว่าว ขอบฟ้า มีโชคลาภ เห็นคนอื่นถูกประณาม โถส้วม ยาพิษ จันทร์ทรงกลด ปฏิเสธหมายเรียกประชุม วิ่งจนเหนื่อยหอบ นกอยู่ในรัง เมาเหล้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย อาบน้ำ พระพิฆเณศ กรวยกรอกน้ำมัน ฉากกั้น คนมีดวงตาสีดำ แมลง ถูกด่าทอ นักบิน เครื่องแบบตำรวจ กล้วยไม้ เครื่องครัว ต่างหู จิ้งหรีด โดนแทง ถอยหลัง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทาส ตัวเองมีปีก ไก่กกไข่ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ผัก ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กระถาง ฆ่าเป็ด ระเบิด เหยียบขี้ เกาะ ขนตา งม ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน โกนผม ถูกตบ องค์กฐิน ไฟ เศร้าโศก นกขมิ้น เรือนแพ เลือดออกเต็มตัว คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ครัว ไม้ไผ่ นั่งราชรถ กะละมัง ปู เบาะ งมหาของ กอดภรรยา แตกร้าว ตะกวดขึ้นบ้าน ของกำนัล กระต่ายวิ่ง ขอนไม้ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ปีศาจหลายตน แข่งม้า พลับพลา ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นองเลือด หัวไก่ บุญ สุนัขคาบหม้อ ภูเขา ผ้าห่ม มังกร ปี่ ตราสัง ประเจียด ถ้วยกาแฟ ตรอกซอกซอย ได้ตีกลอง กินรีหรือกินนร งานบวช ฉีกจดหมายรัก งมปู จานชาม โขลงช้าง ให้มีดแก่คนอื่น เผาศพ หน่อไม้ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กินลิ้น จดหมาย ดื่มยาพิษ กินเนื้อคนอื่น ถูกจับ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กุญแจหาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM