ทำนายฝัน 'นำพัดมาโบกตามร่างกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฝันว่าได้นำพัดมาพัดโบกตามร่างกายเพื่อให้เกิดความเย็นคลายความร้อน คุณจะได้รับเคราะห์ไม่มากมายอะไรนัก เพื่อนร่วมงานอิจฉานินทาใส่ร้าย โชคลาภยังไม่มีในช่วงนี้ ควรหมั่นทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นำพัดมาโบกตามร่างกาย'

ฝันว่าได้นำพัดมาพัดโบกตามร่างกายเพื่อให้เกิดความเย็นคลายความร้อน คุณจะได้รับเคราะห์ไม่มากมายอะไรนัก เพื่อนร่วมงานอิจฉานินทาใส่ร้าย โชคลาภยังไม่มีในช่วงนี้ ควรหมั่นทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดับเทียน วิชา เหยี่ยว ทาขมิ้น ท้องฟ้าสีแดง ซักผ้าขี้ริ้ว กระต๊อบ ฝนตกหนัก กินสายบัว ออร์แกน คนร้าย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ หมากฝรั่ง ขายไม้กระดาน ลมพายุ กระถาง กริช แฟนนอกใจ ฝักดาบ ดาวตกจากท้องฟ้า เก็บดอกบัว อุจจาระ ใส่บาตร งานบวชเณร รถยนต์ เล่นการพนัน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมในสงคราม แฮนด์บอล อ่างล้างหน้า ธรรมจักร เดินทางก่อนกำหนด ประกายไฟ เด็กเกิดใหม่ กลางคืน ถอดเสื้อ กบฎ ของที่ระลึก หมัดกัด กินลูกอม เลี้ยงกุมารทอง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง มโหรี เครื่องปั้นดินเผา หูแหว่ง ควาย พิมเสน โทษ มิตรสหาย ความมืด แหวนทอง สีฟ้า นักแสดง ถูกกลั่นแกล้ง ลายมือ ช้อนปลา ขี่โคอศุภราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เส้นด้าย สุนัขหอน ฆ่าควาย เขี้ยวสัตว์ กินเนื้อไก่ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถล่ม ดับไฟ เป็นคนปรุงอาหาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมฆกลางแดด วิมาน พายุ ปล่อยปลาดุก สวมเสื้อสีขาว แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน จันทร์เพ็ญ จักจั่น เชิงเทียน ทรมานคนอื่น ผ่าท้อง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ไลน์ ( LINE ) โฆษณา ฮองเฮา (ราชินี) เนื้อหนัง โต๊ะทำงาน ซุง เทียนชัย นกแร้ง ฝี อ่างน้ำ คิ้วตัวเองดกดำ พระพิฆเณศ ขี้ หวีไม้ ไก่ชน ทำบุญ เป็นประจำเดือน พระสถูป บั้งไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM