ทำนายฝัน 'นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ'

ฝันเห็น ฝันว่า นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ความเหน็ดเหนื่อยต่างๆ กำลังจะหมดไป เคราะห์กรรมต่งๆ จะพ้นผ่านไป เสมือนหลังพายุฟ้าย่อมสดใส รุ้งทอแสงสวยงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ'

ความเหน็ดเหนื่อยต่างๆ กำลังจะหมดไป เคราะห์กรรมต่งๆ จะพ้นผ่านไป เสมือนหลังพายุฟ้าย่อมสดใส รุ้งทอแสงสวยงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ได้กลิ่นธูป หอยที่มีเนื้อเต็ม ผ้าใบ บูชา ทะเลาะกับคนรัก ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทะเล ประโคม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) วงเวียน ชอล์ก งานศพ เงินกู้ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กำไลแตกหัก ละลาย ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด บั้งไฟ ข้าวติดคอ ทุ่งนา ทุเรียน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ยักษ์ จรวดไฟ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ฆ่าใครบางคน ความดีความชอบ ลอยคอ เห็นเหรียญสตางค์ ครีบปลา ขิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่งตัว รถเข็นศพ สังข์ เศษอาหาร กินก้างปลา ตู้กับข้าว อินสตาแกรม ( instargram ) ภาษา ขนนกสีดำ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ปราสาท จับปลาตะเพียน ถูกตีหู ป้อมปราการ ไส้เดือน เนกไท ทรมานคนอื่น ถูกปีศาจไล่ คนขี้โม้ คนกำลังจะตาย คราส ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ขนตา แบกหีบ บ้านเก่า อินทรี ใบไม้ พี่น้องทุบตีกัน สวมเสื้อสีเหลือง ถูกด่าทอ ขวานหัก จลาจล ทวด กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ฐานพระพุทธรูป ขนมปัง บ้านไฟไหม้ ช้อน มรกต ผึ้งมากมาย รั้ว กรอบรูป กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ประกาศข่าวดี แขนขาด เล่นฟุตบอล สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เงินหาย เป็นไข้ สัปทน นักประพันธ์ เหี้ย ถูกปล้น ขุดถ่านหิน ถูกประณาม โดนดึงผม นุ่งชุดขาว คนรักได้รับบาดเจ็บ กระต่าย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ สนามกีฬา ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา แมลงปอ สามเณร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM