ทำนายฝัน 'นิล'

ฝันเห็น ฝันว่า นิล ฝันเห็นนิล เครื่องประดับนิล หรือนิลสีดำเป็นก้อน ทำนายว่าเป็น ฝันดี หากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรชายที่เข้มแข็งสมชายชาตรี หรือจะ ได้ลาภจากแดนไกล มีโอกาสได้โชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นิล'

ฝันเห็นนิล เครื่องประดับนิล หรือนิลสีดำเป็นก้อน ทำนายว่าเป็น ฝันดี หากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรชายที่เข้มแข็งสมชายชาตรี หรือจะ ได้ลาภจากแดนไกล มีโอกาสได้โชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่าเทียบเรือ ขวดน้ำ หีบเปิดอยู่ จดหมาย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว มรดก เก็บเกี่ยวข้าวในนา ต่อสู้ จับกุ้ง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปล้น สวมแหวน ชี ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ อยากมีเงิน น้ำพุขนาดใหญ่ นางพยาบาล ผ่าท้อง ถ้วยกาแฟ ถูกโยนลงทะเล อาบน้ำ แบกผลไม้ หัตถกรรม แล่นเรือผ่านเกาะ หม้าย หลงรักสามีคนอื่น บ่อน้ำพุแห้งขอด เครื่องปั้นดินเผา กล้วยแฝด พนัน มีหางงอก กินปลาหมึก สลัก เปลือก เพื่อน ยกของ ถ้วยชาม รั้ว ต่อสู้กับคนร้าย ไพ่ นกยูง เดินสะดุดหกล้ม ตั้งท้อง เดินอยู่ในสุสาน ธารน้ำตก กินโรตี กระซิบ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ปม แขนถูกตัด เด็กอุ้มปลา ปฏิเสธการดื่มเหล้า ทั่ง ญาติมิตร เจ็บปวด ต้องโทษ ธงสามเหลี่ยม โพธิ์ ไมโครโฟน เด็กกำลังดูดนม เจ้าสาว ปล่องไฟ บริโภค ถังน้ำ กลองโบราณ จิ้งเหลน ไฟไหม้ผม ธูปเทียน ไก่ชน เสื่อไม้ไผ่ ท่องเที่ยวต่างประเทศ เงินโบราณ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ตะกร้าหวาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย จมน้ำ พระนาคปรก กินก้อนดิน สำลี งวงช้างรัดตัว ผิวหนัง ขอโทษ ทะเลาะ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ชลธาร ถูกโกง ดวงอาทิตย์ดับ ตัวเองถูกธรณีสูบ นกกำลังจิกกัน ขอบฟ้า กินหัวสุกร ฟันล่างหัก ลาวาภูเขาไฟ ปีศาจ ของขวัญ บริโภคเนื่อสุกร กองกระดูก เพชรพลอย ทอผ้า บ้านคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM