ทำนายฝัน 'นุ่งชุดหลากหลายสีสัน'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฝันว่าได้นุ่งชุดสวยงามหลากหลายสี มองแล้วสะดุดตาสะดุดใจ ไม่มีโช่คลาก แต่มีความรัก มีเสน่ห์มีแต่ผู้คนอยากรู้จักใกล้ชิด มีคนคอยมาเอาใจมากมาย ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรปล่อยลาภเป็นไปตามธรรมชาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งชุดหลากหลายสีสัน'

ฝันว่าได้นุ่งชุดสวยงามหลากหลายสี มองแล้วสะดุดตาสะดุดใจ ไม่มีโช่คลาก แต่มีความรัก มีเสน่ห์มีแต่ผู้คนอยากรู้จักใกล้ชิด มีคนคอยมาเอาใจมากมาย ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรปล่อยลาภเป็นไปตามธรรมชาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกยูง งูจงอาง ย่างเนื้อ ฝนตกปอยๆ งานฉลอง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย พืชผัก กลืนดวงอาทิตย์ ขวัญ บวงสรวง ดื่มยาพิษ เล่นไพ่ ขา ชนะ ระฆัง นายกรัฐมนตรี หน่อไม้ อินสตาแกรม ( instargram ) ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ควาย เก็บเงินได้ กุญแจหาย ทรัพย์สมบัติ ตบมือ โต๊ะหมู่บูชา ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ได้ยินเสียงปืน ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ชายชรา คนถูกฉีดยา หิมะตกในฤดูร้อน ไหล่เจ็บ เกาทัณฑ์ ยอดตึกสูงทรงกลม ทำร้าย สินบน ถ่ายอุจจาระ จันทร์เพ็ญ พี่น้องทุบตีกัน มีหลายหู นํ้าวน เปลือย ไถนา กรวดทราย ซาวข้าว โคลน ม้าเตะ ขวดเหล้า ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ธงสามเหลี่ยม ลับ ตะกร้าหวาย ตัวเองมีปีก ฉัตรเงิน ฉัตรทอง กองกระดูก ถูกประณาม งานแต่งงาน ช้อนทอง ชาวประมง รดน้ำต้นไม้ หูขาด เพลิง ตกหน้าผา เปื้อน กิ้งก่า ไต่ลวด เต้นรำ ผ้าขี้ริ้ว เรือจอด โครงกระดูกสัตว์ โลงศพ เข็มเย็บผ้า จูบ ตีคนอื่นด้วยเชือก ดวงอาทิตย์ขึ้น ปลวกขึ้นบ้าน โบว์ดำผูกคอ ฟันโยก กระดาษเปื้อนหมึก ตัวเองเจ็บป่วย ที่ฝังศพ หญิง นอนบนเสื่อ เดินหลงไปในป่าละเมาะ แหวนหาย ศีรษะ เงาตัวเองในกระจก ดอกราตรี มองนํ้าตกตามลำพัง เชื้อเชิญ เซียมซี มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน นํ้าพุที่พุ่งสูง ยุ้งข้าว งมปู ผ้าห่ม ยอดโดม ทอดผ้าป่า นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เดินรอดราวผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM