ทำนายฝัน 'นุ่งชุดแดง'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งชุดแดง ฝันว่า ได้แต่งกายด้วยเสื้อสีแดงสดใส แดงล้วนทั้งชุด คุณจะได้รับความเดือดร้อน มีข่าวร้ายๆ เข้ามาในชีวิต สุขภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร โรคเก่ากำเริบ โรคใหม่คุกคาม ช่วงนี้ควรมั่นสวดมนต์ และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพให้ละเอียด เพราะความฝันก็บอกเหตุได้อย่างหนึ่ง รู้แล้วแก้ไขยังทันการณ์ ดีกว่ารู้เมื่อสาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งชุดแดง'

ฝันว่า ได้แต่งกายด้วยเสื้อสีแดงสดใส แดงล้วนทั้งชุด คุณจะได้รับความเดือดร้อน มีข่าวร้ายๆ เข้ามาในชีวิต สุขภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร โรคเก่ากำเริบ โรคใหม่คุกคาม ช่วงนี้ควรมั่นสวดมนต์ และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพให้ละเอียด เพราะความฝันก็บอกเหตุได้อย่างหนึ่ง รู้แล้วแก้ไขยังทันการณ์ ดีกว่ารู้เมื่อสาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์มืดมัว สนามหญ้า ชู้รัก บิน (ตกลง) กินอุจจาระ ไฟไหม้ในท้องฟ้า รถไฟ กองทัพ กอดกะเทย ถูก แตน-ต่อ ต่อย กุญแจ แตร เลือดออกทางทวาร บัตรเชิญ หมีกัด บูชา นุ่งผ้าสีม่วง งง ครก คดีฟ้องร้องกัน รองเท้า ทาส สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โพธิ์ หน่อไม้ พระธาตุ แมลงปีกแข็ง เมฆสีแดง เห็นเหรียญสตางค์ ไฟไหม้ต้นไม้ ทอดทิ้งลูกๆ กิ๊บติดผม คนตายมาหา ประหาร ข้อมือหัก ตกหน้าผา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รถเมล์ หวีเสนียด ขมิ้น อู่เรือ กฐิน วิ่งจนเหนื่อยหอบ น้ำพุขนาดใหญ่ ม้าสีดำ ญาณ นกเกาะหลังงู ตำหนัก ตารอบตัว รุ้งกินน้ำ ปราสาทเล็กๆ รักชาติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ลับ แจกัน เมาสุรา ตกเหว ตีแมลงวันตาย ต่อสู้กับปีศาจ หว่านข้าวในนา เรือแล่น ตู้ไปรษณีย์ ก่อกองทราย ถูกตัดใบหู เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นั่งราชรถ ถ้วยรางวัล ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตนเองทำความผิด เก้าอี้ นกยูง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า นกกระเรียน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แร้งเกาะหลังคาบ้าน ผลไม้ ตัวเองถูกฉีดยา รดน้ำต้นไม้ อีเมล ( Email ) เห็นผี ตามทวงหนี้ หัวไก่ คนแก่ สมุด ผู้คุมนักโทษ นาฬิกาปลุก มีดเหน็บที่เอว ทอดแห นุ่งผ้าสีแดง ดูละคร ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม สังข์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน เต้าหู้ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แสดงละคร วอ ตกงาน ทาเล็บ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM