ทำนายฝัน 'นุ่งผ้าขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งผ้าขาว ฝันว่าได้นุ่งผ้าสีขาว ทำนายว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ และมีโชคลาภ จากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งผ้าขาว'

ฝันว่าได้นุ่งผ้าสีขาว ทำนายว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ และมีโชคลาภ จากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลำคลอง ยมทูต เลื่อย เดินเร็วๆ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ฝังศพคนที่รู้จัก แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ดาวตกที่หลังคาบ้าน ทำน้ำหก กระบี่ ถูกโยนลงทะเล ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ให้มีดแก่คนอื่น ธำมรงค์ กระซิบกับเพื่อน ทอดสมอ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง นายกรัฐมนตรี ลูกอินทร์ นาเกลือ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ผม ไฟไหม้ในท้องฟ้า พระวรราชาทินัดดามาตุ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ตัดต้นไม้ ขี้ กอดกะเทย เดินเล่นในสวนสวย ถุงน้ำร้อน โกนผม บังสูรย์ เสือกัดตัวเอง เดินสะดุดหกล้ม หมาตาย ทุบตีภรรยา หว่านข้าวในนา เห็นตัวเองในกระจก ซ่อมแซมรั้วบ้าน รดน้ำ นุ่งชุดแดง โต้เถียง นํ้าวน จูบคนที่อายุมากกว่า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กอดอก กล่าวคำอำลาญาติ เขากวาง รังไก่ คิ้วตัวเองดกดำ กุมารทอง กัลยาณิวัฒนา กองไฟ กินเลี้ยง มงกุฎ องคมนตรี กินเนื้อไก่ ฝังทั้งเป็น อ่างล้างหน้า ผ้าขาว ผู้หญิงหัวล้าน งานฉลอง ทารก แหวน ค่ำมืด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง จักจั่น เครื่องแบบทหาร มีเขาบนหัว เพชรนิลจินดา พูดคุยกับเจ้านาย ถูกมัดด้วยเชือก ข่าวร้าย เปลื้องผ้าตัวเอง ถลกหนัง ตกบ่ออุจจาระ ตัวเองถูกประหาร ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ตาลปัตร ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นํ้าพุที่พุ่งสูง ขี่โคอศุภราช รับประทานอาหาร ฆ่าใครบางคน กางเกง นอน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ไอ แดด เครื่องบิน มีผู้นำม้ามาให้ ซ่อนหา เพื่อน ยิงกา ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฝนครึ้ม ช้อน เงี่ยง โน๊ตบุ๊ก ปีนป่ายภูเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM