ทำนายฝัน 'นุ่งผ้าสีม่วง'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งผ้าสีม่วง คุณจะได้พบเนื้อคู่เร็วๆนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นุ่งผ้าสีม่วง'

คุณจะได้พบเนื้อคู่เร็วๆนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่วัว กุมารเทพ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปลูกบ้าน ลายนิ้วมือ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ดอกซ่อนกลิ่น ท่อนซุง นั่งบนลังไม้ ดื่มน้ำชา ตกเขา สามีตาย ไก่แจ้ เดินละเมอ ฝังทั้งเป็น เชิงตะกอน ตาชั่ง เป็นบ้า กรวยกรอกน้ำมัน เก็บของมีค่าได้ เดินบริเวณวัด รังไก่ จับก้อนกรวด ก้อนทราย คนตายมาหา ตาลปัตร ฉัน ( กิน ) ข่าวดี ทางรถไฟ ดอกซ่อนกลิ่น มาลัย การสร้างโบสถ์ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กลอง ต่อสู้กับคนร้าย หญิงแปลกหน้า เล่นน้ำสงกรานต์ ฆ่าเต่า ถูกล็อตเตอรี่ รักเพื่อน ได้เป็นเจ้าบ่าว ตกบ่อมีหนอน ไวโอลิน ต้นโพธิ์ ดวงอาทิตย์มืดมัว กระโปรงใหม่ ประเทียบ เทศน์ ความรัก ลูกกระพรวน หนามตำ ชนไก่ ตกงาน กินโรตี เรียก นั่งจับเจ่า สายสนตะพาย ได้ยินเสียงปืน มะพร้าว นรก ทวิตเตอร์ มีผู้นำม้ามาให้ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ซอ เจ้านาย กล้องยาสูบ ทำให้คนอื่นตื่น มีดเหน็บที่เอว ไหล่ โกนหนวด เรือจอด เห็นคนเดินละเมอ วอ ถูกข่มขืน มุดใต้ถุน ตะเกียงที่จุดแล้ว นกแขกเต้า พัด ข้าวติดคอ ซื้อขาย ร้องรำทำเพลง เพศสัมพันธ์ ประดาน้ำ กางร่ม จำปีหรือจำปา ขุดถ่านหิน จุดดอกไม้ไฟ พระสถูป เห็นคนเปิดประตู สมอเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศัสตราวุธ กลางคืน พิมเสน เดินชนผนัง เงาะป่า ธรณีสูบ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น สละราชสมบัติ ฟันบนตนเองหัก วิวาท

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น