ทำนายฝัน 'นุ่งผ้าสีแดง'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งผ้าสีแดง คุณจะทุกข์ใจ มีศัตรูคอยปองร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งผ้าสีแดง'

คุณจะทุกข์ใจ มีศัตรูคอยปองร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เลื่อย ลา ( สัตว์ ) น้ำตา เกวียน ปราศจากอํานาจ ขายไม้กระดาน ยิงปืน ได้ยินเสียงระฆัง ถอดเสื้อ กระถางหลุดมือแตก หัวหมู ใบลาน เสี่ยงเซียมซี ฉลองพระบาท พระพิฆเณศ แหวนแต่งงาน ทองคำก้อน ผ้าพันแผล แฉลบ โถส้วม ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ประตูกำลังถูกไฟไหม งานโกนจุก เสื้อผ้า ขี้เกียจ ไหว้พระ กุฏิพระ วงเวียน บัตรเชิญ กัลยาณิวัฒนา ทารก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พานเงิน ปล่อยนกกระเรียน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง คัมภีร์ ถูกทำโทษ รดน้ำ ดับเทียนชัย สะพายย่าม หวีไม้ ตบแต่ง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง นั่งรถหรู คนกำลังจะตาย ผึ้งบินรอบรังของมัน ตาข่าย เห็นตากระจกสีขาว จับนก ความมืด โครงกระดูกสัตว์ ฉี่รดกำแพง โทรศัพท์มือถือหาย โล่ ซองบุหรี่ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ข่าวดี เก็บเกี่ยวข้าวในนา จมน้ำ เกลือ สามง่ามสำหรับแทงปลา เห็นปีศาจกินคน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ผ้าขาว จำเลย ซ้อมรบ ฝนตกหนัก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด บุคคลที่เป็นคนร้าย ผ่าท้อง คางคก เงินปากผี ใต้ถุน เป็ด เดินหลงไปในป่าละเมาะ หอก ร่วมงานทอดกฐิน กุ้งมังกร ควาย ดวงอาทิตย์ทรงกลด เสื้อเปื้อนเลือด ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทูต น้ำหอม จักรเย็บผ้า ลูกกระพรวน แสดงละคร สังข์ ได้เป็นเจ้าสาว สวรรค์ กะโหลก ฉัน ( กิน ) เรียก ป้อมปราการ ตกกองไฟ หน้าต่าง ไวโอลิน พริกไทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM