ทำนายฝัน 'นุ่งผ้าใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งผ้าใหม่ คุณจะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งผ้าใหม่'

คุณจะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนกา ก้างปลา แคร่ ถูกสัตว์กัด ค้อน ต่อสู้กับปีศาจ น้ำล้นเขื่อน ฝาหม้อ ชายหนุ่ม ตกเหว มีคนขอโทษ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ร้องเพลง กอไผ่ ถูกตะปูตำเท้า วิทยุ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บิน (สูงขึ้น) ดื่มน้ำ ฮูก (นกฮูก) ทอดทิ้งลูกๆ ผู้หญิงหัวล้าน ขี่นางโค เซิ้งบั้งไฟ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ลิ้นแข็ง แขนหัก แมวสีสวาท ศาลเจ้า ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด งูเผือก หูแหว่ง ลูกเต๋า ไฟไหม้ป่า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า หอก ได้พูดคุยกับเพื่อน ถาดอาหาร ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ชามแตก เข้าไปในโรงพยาบาล ขวดเหล้า ถูกโกง เปิดผนึกซองจดหมาย อาบน้ำในทะเล ถูกกลั่นแกล้ง เด็กพิการ แมว งมของในแม่น้ำ ซื้อผ้าขาว หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง นั่งรถ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง สมอเรือ หน้า กินลูกอม ปลูกบ้าน วิ่งจนเหนื่อยหอบ กรง เด็กกำลังดูดนม สุกรตายเอง ไก่ฟ้า บ้านมีช่องโหว่ แจวเรือ ยานพาหนะ ทำนบ ลากฉุด เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง กรวดทราย พระสังฆราช บาดเจ็บ อาจารย์ เสียสติ ขี่วัว ฉาบแตก ดารา สร้าง แข่งม้า แว่นตาเลนส์ใส พังพอน ถางหญ้า ฤดูร้อน ได้ยินเสียงกระดิ่ง มาลัยดอกไม้ ตบมือ ไฟไหม้ในท้องฟ้า สกปรก เปลือย อยู่ในอาการเร่งรีบ หุ่น ผ้าเช็ดตัว จอมปลวก กระถางสามขา ตัวเองร่ำรวย กิ้งก่า ต้องโทษ นุ่งผ้าขาว สาก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ศัตรู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM