ทำนายฝัน 'นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ฝันว่าได้นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ทำนายว่าหากเป็นหญิงมีครรภ์ บุตร ในท้องจะเป็นหญิง แต่หากว่าเป็นหญิงโสด จะได้เนื้อคู่เป็นชายที่มี ฐานะดี มีชื่อเสียง แต่หากผู้ฝันเป็นชาย ทำนายว่ากำลังจะได้พบเนื้อคู่ ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่'

ฝันว่าได้นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ทำนายว่าหากเป็นหญิงมีครรภ์ บุตร ในท้องจะเป็นหญิง แต่หากว่าเป็นหญิงโสด จะได้เนื้อคู่เป็นชายที่มี ฐานะดี มีชื่อเสียง แต่หากผู้ฝันเป็นชาย ทำนายว่ากำลังจะได้พบเนื้อคู่ ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบว์ดำผูกเสาบ้าน แมลง เกลือ ข่าวดี เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เครื่องลายคราม ต่อสู้กับเด็ก กำลังจะไปตาย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นุ่งชุดแดง ถูกแทง กงจักร พระสงฆ์ ผู้หญิงหัวล้าน ครกสาก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ล้างบ้าน ช้องผม ล้มเหลว นกกระจอก กบฎ อุจจาระ เลื่อยไม้กระดาน สร้อย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เชี่ยนหมาก ทำลายโซ่ตรวน นอนกับสาวสวย ทำกับข้าว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง แดด อาบน้ำฝน สวะ โครงกระดูก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ต้นไม้ยืนต้นตาย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ต่อสู้ เปียก ข่มขืนคนอื่น บ้านไฟไหม้ ยิงกา ลำน้ำ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ทันตแพทย์ เดินขึ้นที่สูง สะอึก หมัดกัด ขาหัก ไฟไหม้ต้นไม้ ฆ่าโค ตู้เซฟ พระสังฆราช เรือจอด กำนัน หิมะตกถูกตัว ผ้าใบ มีฤทธิ์ คนมีดวงตาสีดำ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เต้าฮวย นอนโรงพยาบาล นอนในมุ้ง เข้าไปในโรงพยาบาล กัลปพฤกษ์ ภิกษุณี ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา น้ำพุที่พุ่งสูง หม้าย ดีใจ จุดไฟ ถูกพายุพัดพาไปไกล อาบน้ำในอ่าง คลอดลูกก่อนกำหนด ขบวนแห่ศพ วิมาน ตกกระ จับหนอน ตลาด ธนูหลายดอก แบกเสา ปืน ปี่ ข่าวลือ เห็นตากระจกสีขาว แต่งงาน ทหารยิงปืนใหญ่ เล่นฟุตบอล มีเขาบนหัว ท้องฟ้าสดใส ถูกคนเตะ แฟนนอกใจ เรือ แมงป่อง เปลื้องผ้าตัวเอง กกกอด ไซเรน คุก ตะราง หนามตำ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น