ทำนายฝัน 'นุ่งโจงกระเบน'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งโจงกระเบน ฝันว่าได้นุ่งผ้าโจงกระเบน ทำนายว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัว อาจมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทกัน ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือแก้เคล็ดด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งโจงกระเบน'

ฝันว่าได้นุ่งผ้าโจงกระเบน ทำนายว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัว อาจมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทกัน ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือแก้เคล็ดด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มดรุมเป็นกลุ่มๆ อดตาย สนามกีฬา เฮลิคอปเตอร์ จรวด ขนมอร่อย เดินทางไกล กรวยใบตองใส่ดอกไม้ สามีนํ้าตาตก ความมืด เลี้ยง แต่งงาน รถบรรทุกศพ นกนางนวล โกนขนหน้าแข้ง เหาะดั้นเมฆ ชะนี ถ่อเรือ ประกาศข่าวการตาย หัวล้าน ฮอกกี้ ตำรา ชามแตก ผิวพรรณ บาดแผล กระป๋องนม หัวไก่ สุรา รถไฟ โดนแทง ปะชุน ภิกษุ กอดรัด เจดีย์ทรุดโทรม ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เห็นกองไม้กระดาน นกบิน ขอบคุณ จักรยาน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง คนร้องไห้ นกเค้าแมวหรือนกฮูก สายรุ้ง ขมิ้น เมา หลุมอสรพิษ อุปกรณ์ทำครัว ราหู ดอกบานไม่รู้โรย คนแต่งชุดสีดำล้วน งูใหญ่ ก้อนหินตก นอนบนเสื่อ ทำอะไรแปลกๆ เบาะ กำแพงเมือง ชลธาร ทดน้ำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เกา กุญแจ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถูกมัดด้วยเชือก ซื้อขาย หุ่น จอกใส่เหล้า ลม บดเมล็ดกาแฟ กล่าวหา มงคล พวงมาลัย ตะกวด ไล่จับผีเสื้อ ฝีขึ้นตามร่างกาย ฮก ลก ซิ่ว กินเนื้อย่าง ซื้อปลาหมึก ซีเมนต์ ดับไฟ ฮัจญ์ กินเป็ด กลด ฝาแฝด เดินเป็นวงกลม ขนมชั้น ดูหนัง ถูกยิงด้วยธนู จราจรที่สับสนวุ่นวาย ผีตายโหง หนี้สิน บุคคล ขี่วัว ตรอกซอกซอย โซ่ตรวน ฆ่านกกระจิบ สร้างบ้าน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เสี้ยนหนาม มนต์ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM