ทำนายฝัน 'นุ่งโจงกระเบน'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่งโจงกระเบน ฝันว่าได้นุ่งผ้าโจงกระเบน ทำนายว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัว อาจมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทกัน ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือแก้เคล็ดด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่งโจงกระเบน'

ฝันว่าได้นุ่งผ้าโจงกระเบน ทำนายว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัว อาจมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาทกัน ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือแก้เคล็ดด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พริก ตาย ซ่อนหา มงกุฎ ร้านค้า คนที่มีท่าทางเร่งรีบ รดน้ำ วิมาน แสดงละคร เที่ยวซ่อง อุ้มลูกสุนัข ยานพาหนะ ประตู จุดเทียนชัย คันศรหรือคันธนู ทาส นาเกลือ อยากมีเงิน ของขวัญ ตัวเองเป็นโจร ไอศกรีม งอบ ทูตชาวต่างชาติ กล่องดนตรี ถั่วงอก ฆ่านกกระจิบ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ รังผึ้ง มดหรือแมลง ความดีความชอบ ขนตาร่วง ขนม คนกำลังเปลื้องผ้า การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น หมากรุก หวีเสนียด โทรศัพท์มือถือหาย ซองบุหรี่ ตะไบเหล็ก แต่งงานก่อนกำหนด ศีรษะล้าน เห็นที่นารกร้าง ไฟฟ้า เที่ยวชมงานรื่นเริง ตุ้มหูหาย ฝักดาบ ดำน้ำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ถูกฆ่า หีบสมบัติ ฟูก สัมผัสกรวดทราย จูบ ซองจดหมายสีแดง กาบินเข้ามาในบ้าน ตะกร้าพลาสติก เรือแล่น รบชนะ ชกคนที่จมูก ทอดทิ้งคนรัก เดินเร็วๆ หญิงชู้ เขื่อน บานไม่รู้โรย ดอกบานไม่รู้โรย โรคร้าย ลากรถบรรทุก ต่อ บ้านพัง ขี่คอคน ถวาย กางเขน นาค เก็บดอกบัว ปี่ เห็นตัวเองในกระจก หินก้อนใหญ่ ฆ่าเป็ด บัวสีขาว ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เลือกตั้ง สิริภาจุกาภรณ์ ขี่สัตว์ ผ้าเช็ดหน้า ครอบครัว ทำนาไม่ได้ผลดี เจ็บปวดตามร่างกาย เศษอาหาร เป่าลูกโป่ง ห่านฟ้า ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ โกนผม เลือดไหล ค่ำมืด บิน (ตกลง) ม่าน พนัน ต้นกัลปพฤกษ์ ตกจากดาดฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM