ทำนายฝัน 'นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฝันว่านุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากเครือญาติทั้งไกลและใกล้ เป็นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง'

ฝันว่านุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากเครือญาติทั้งไกลและใกล้ เป็นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือจอด กรงนก นกเกาะหลังงู ภิกษุณี เดินละเมอ ผนัง เม่น ตัดหัว ตะปู ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เดินเรือ ลำธาร ปราสาทเก่าแก่ ถล่ม เต่าทอง คดข้าวเย็นกิน สร้อย กินน้ำผึ้ง สายสร้อย ทูตชาวต่างชาติ แร้ง เหยียบอุจจาระ ติดคุก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รบกวน มีโชคลาภ เส้นด้าย มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ตกงาน เดินขึ้นภูเขา เครื่องจักรทำงานได้ดี ไฟไหม้บ้าน ตกจากดาดฟ้า คนแฝดตัวติดกัน ตั้งครรภ์ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) คนบ้า นาฬิกาปลุก ท้องเดิน โคเข้าบ้าน นักเรียน ปืน ประกาศข่าวดี ลอย ภิกษุ งูเลื้อย ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ภรรยา ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ คุก ตะราง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก กินดิน สวรรค์ แร้งกินซากศพ งานฉลอง กล้องถ่ายรูป การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ว่าว กินเนื้อเป็ด ใบไม้ พายเรือตามลำพัง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ธงบนเรือ ตนเองทำความผิด หญิงแต่งชุดสีฟ้า นอนโรงพยาบาล รักตัวเอง สายนาฬิกาข้อมือขาด ญาติตาย ว่ายน้ำ ได้กลิ่นธูป ข้อเท้าแพลง หนอนไต่ตามร่างกาย เมฆสีเลือด ครอบครัว ไส้เดือน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ความผิด ดราฟต์ หิ่งห้อย ตะไคร้ กินข้าว โคไล่ขวิดคน เชือกรัดคอ ล่าสัตว์ ถูกพายุพัดพาไปไกล ไวโอลิน เขื่อน มะนาว กระดุมหาย ผักที่ยังคงปลูกในดิน กฐิน กรวยกรอกน้ำ แขนถูกตัด ภาชนะ จน กินข้าวบนใบบัว บ้านไฟไหม้ ลับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM