ทำนายฝัน 'นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฝันว่านุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากเครือญาติทั้งไกลและใกล้ เป็นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง'

ฝันว่านุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากเครือญาติทั้งไกลและใกล้ เป็นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล่องดนตรี ม้าสีขาว ขอโทษ ครัว ตกปลากับญาติ เลื่อย มีคนนำเงินมาให้ ธุลี เขื่อน แขนถูกตัด ต่อสู้กับปีศาจ มะลิ กินเนื้อมนุษย์ นั่งเรือ ผ่าท้อง กระต่ายหลายตัววิ่ง ไฟไหม้ในท้องฟ้า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ปิดผนึกซองจดหมาย นุ่งผ้าขาว ออร์แกน ตอไม้ ซี่โครงหัก พิมพ์ ย้ายบ้าน เสวียน สุนัข ข้อเท้าแพลง เสือกัดตัวเอง เทวาลัย คบไฟ ประกาศข่าวการเกิด ฝังศพ คนรักนอกใจ ฆ่างู เหยียบอุจจาระ กรอด้าย จันทร์ทรงกลด ผิวหนัง ก้อนหินตก ห่มผ้า บุคคลที่เป็นคนร้าย เสี้ยนตำเท้า เฮลิคอปเตอร์ อ่างน้ำ พระสถูป ถ่ายรูป นัยน์ตา บวม บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ทำนาเกี่ยวข้าว ตกบ่อมีหนอน ฉิ่งฉาบ ย่าง ฤดูร้อน คัมภีร์ พูดคุยกับโจร เกิดความรู้สึกผิด ธงบนบ้าน ก้น ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก โทรศัพท์มือถือหาย ดารา พร้า ปล่องเมรุ ประทัด มีดตกน้ำ ข้าวเปลือก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เดินทางในป่ารก ลูกจัน พายเรือตามลำพัง ตามทวงหนี้ บุคคล ช้างไล่กวด ไฮไฟว์ ( hi5 ) ขิม นักเรียน รักกับนักบินหญิง ตะเพียน แร้ง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ผึ้งมากมาย เครื่องแต่งกาย ปู ชนไก่ ฮ่อยจ๊อ บวชภิกสุนี ไล่จับผีเสื้อ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เลือดออกทางทวาร ถาด ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ปล่อยเต่า กุ้ง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ไก่ออกไข่ ช่อดอกไม้ เกณฑ์ทหาร เท้าขาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM