ทำนายฝัน 'นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฝันว่านุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากเครือญาติทั้งไกลและใกล้ เป็นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง'

ฝันว่านุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือจากเครือญาติทั้งไกลและใกล้ เป็นสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนถูกฉีดยา ให้ความกรุณา คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด คนในบ้านทุบตีกัน นกแร้ง ประตูที่ปิดตาย วิ่ง ถูกสวมกุญแจมือ ปอกเปลือกผลไม้ ถุงเท้า วิมาน เที่ยวชมงานรื่นเริง เท้าเจ็บ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ แหวน ลูกแก้ว คนตายมาหา ถูกมัดมือมัดเท้า ประแจ พลอยหลากสีสัน กำไลข้อเท้า พระโพธิสัตว์ ทะเลาะกับแม่ยาย จาน สาดน้ำ ถลกหนังสัตว์ เล่น pubg ขายตู้ ขายโต๊ะ สร้าง พระวิหาร ชกคนที่จมูก หิมะตกถูกตัว มดรุมเป็นกลุ่มๆ ละทิ้งบ้าน กษัตริย์เสด็จมาหา รถจักรยาน แร้งกินซากศพ รองเท้า ฉิ่ง กระจกหลากสี กินเนื้อมะพร้าว คิ้วตัวเองดกดำ กระเทย ดาว ป่วยลงท้อง งานวัด ขัง ฝังศพคนที่รู้จัก แคร่ บดเมล็ดกาแฟ ไข่เป็ด กินเต้าหู้ โกรธ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ตีแมลงวันตาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กัลยาณิวัฒนา ข้อเท้าแพลง กินหัวสุกร ซาบซึ้งใจ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เกือก อนุสาวรีย์ หาบอุจจาระกลับบ้าน นุ่งผ้าขาว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ แบกหาม ฝุ่นเข้าตา ตกเขา กำลังขับรถ งง ประกายไฟ เครือญาติ ก้ามปู ถูกตัดใบหู ฏีกา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถุงเงิน-ถุงทอง ขอบฟ้า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง กินรีหรือกินนร สตรี ทอดทิ้งครอบครัว สมุด ฝนตกระหว่างเดินทาง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ทารก สวมชุดเจ้าสาว ธนูหลายดอก เดินละเมอ อุ้มเด็กทารก ตกลงไปในบ่อ กะเหรี่ยงคอยาว ถูกพายุพัดพาไปไกล กุ้ง ถอดเสื้อ หน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM