ทำนายฝัน 'น้อยหน่า'

ฝันเห็น ฝันว่า น้อยหน่า ฝันเห็นลูกน้อยหน่า ทำนายว่าหากผู้ฝันเป็นสตรีตั้งครรภ์อยู่จะ ได้บุตรหญิง หรือหากว่าเป็นโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ หรือหากเป็นชายฝันก็ จะมีโชคที่ได้จากผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'น้อยหน่า'

ฝันเห็นลูกน้อยหน่า ทำนายว่าหากผู้ฝันเป็นสตรีตั้งครรภ์อยู่จะ ได้บุตรหญิง หรือหากว่าเป็นโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ หรือหากเป็นชายฝันก็ จะมีโชคที่ได้จากผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แข่งม้า ตักบาตร ฆ่าหมี บัวสีขาว มาลัยดอกไม้ ปัสสาวะรดกำาแพง พัด มุดรั้วลวดหนาม กอดผู้หญิง ฟาก รังไก่ นัยน์ตา เผาขยะ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ทั่ง ต้นกัลปพฤกษ์ ศีล ไหล่ สัตว์เลี้ยง บวงสรวง กรรมกร ขอทาน แขน งูขดเป็นวงกลม ไหว้พระราหู ดอกบานไม่รู้โรย เกาทัณฑ์ ตุ๊กตา งานบวช จมน้ำ ชักว่าว คนตกน้ำกำลังจะจม บ้านพัง แปรงฟัน หิ่งห้อย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง กินนก คนมีเขา ฆ่าโค วิ่ง ชุดว่ายน้ำ ฆ่าวัว นกคุ่ม ฟ้อนรำ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ถุงใส่เงิน ถูกด่าทอ ฝุ่นเข้าตา ฟันหลุด จับขโมย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตาหลายคู่ ดื่มน้ำชา สวมรองเท้าใหม่ พระนาคปรก แสงนีออน ร้านค้า หอยที่มีเนื้อเต็ม พรวนดิน ปากเน่า ให้มีดแก่คนอื่น ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ไฟนรก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เกิดสงคราม โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตีฆ้อง เชือกรัดคอ บังสูรย์ นำฟองน้ำมาล้างจาน เปลหามคนเจ็บ ดื่มน้ำมะพร้าว สวรรค์ อิฐ ขี่นางโค ตัดต้นไม้ กรวยกรอกน้ำ กีตาร์ อยากตาย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เดินละเมอ ไถ่ถอน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฟักแฟง คนในบ้านทุบตีกัน เลือกผัก ถือกรรไกร พระพุทธเจ้า ผึ้งมากมาย ขี่ช้าง มรกต ผู้ชายตบผู้หญิง ซ่อน ซองจดหมายสีชมพู นาฬิกาปลุก จับก้อนกรวด ก้อนทราย นำตาข่ายไปดักสัตว์ ลาภ จุดเทียน ธนบัตร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น