ทำนายฝัน 'น้ำตา'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำตา ฝันว่าร้องไห้หรือเห็นน้ำตา ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำตา'

ฝันว่าร้องไห้หรือเห็นน้ำตา ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สัปเหร่อ ได้กลิ่นของบูดเน่า ปีศาจที่มีเขาและหาง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปม ม้านั่ง โซ่ตรวน สายรุ้ง เงินปากผี วันเกิด ไซเรน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ปั่นด้าย บุคคลที่มีชื่อเสียง ขุดหาทรัพย์สมบัติ สร้อยคอ ขอบคุณ บัตรเชิญ เล่น pubg ถลกหนัง จำเลย ดาดฟ้า กำแพงเมือง ล้างเท้าตัวเอง กำแพงโบราณ เลี้ยงกระต่าย ภรรยามีครรภ์ ถูกเรียกตัวมาประชุม ไก่กกไข่ เดินขึ้นที่สูง พาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผม แห่กฐิน พรวนดิน ซักผ้าขี้ริ้ว กระซิบ ปากเปื่อย มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ทั่ง จมน้ำ ก้ามปู คนหามวอผ่านหน้า โยคี พระธาตุ ครอบครัว เห็นตากระจกสีขาว ตุ๊กแก ถูกกลั่นแกล้ง ไฟนรก กำแพงเมืองจีน ฤกษ์ไม่ดี ถั่วปลูกอยู่ในไร่ หมอก ไฝ กระโดดจากหน้าต่าง ถีบจักรยาน ก้ามกุ้ง โซ่ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฆ่าตัวตาย สามเณร ถือดอกบัวในมือ เถียงกับคน ตกจากที่สูง เครื่องดักนก กระดุมหาย รังไก่ โกหก ผึ้งบินรอบรังของมัน เขื่อน ซื้อปลาหมึก พรม ธง ตกเหว ทิชชู ถูกทำโทษ ใบมีดโกน กิ้งก่า งานวัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ วัด ไว้หนวดยาว หาบขี้กลับบ้าน ผัดหน้า บาดแผล พานทอง ช่วย มารดา จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด มู่ลี่ โต๊ะรับประทานอาหาร ได้ยินเสียงกบ กระจอก ใยแมงมุม พริก ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ถอดเครื่องประดับ ปอ ทาสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM