ทำนายฝัน 'น้ำตา'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำตา ฝันว่าร้องไห้หรือเห็นน้ำตา ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำตา'

ฝันว่าร้องไห้หรือเห็นน้ำตา ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลือกตั้ง ขอโทษ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ปัสสาวะรดที่นอน ซุบซิบนินทา ขี่กระบือ โกศ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ มีความปรารถนา หมีกัด ช่วย ยุ้งข้าว บังสูรย์ วิชา นอนบนเสื่อ ความรังเกียจ อาบน้ำในมหาสมุทร เฒ่าหัวงู ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ทูตชาวต่างชาติ เพศสัมพันธ์ เนื้อหนัง ปีก หิ่งห้อย คนเมา เทวาลัย ทะเลที่เงียบสงบ คดข้าวเย็นกิน นอนกลางวัน กินนก เห็นกล้วย น้ำเหลือง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แต่งงาน ถีบจักรยาน กินเนื้อมะพร้าว กินหอยนางรม นั่งบนแคร่หาม คนตกนรก คุก ตะราง เครื่องเรือน เลิกกับแฟน ยุง เดินละเมอ เจว็ด ฝังทั้งเป็น ปลาหมึกหลายตัว เสี้ยนตำเท้า เปื้อน ถ้วยรางวัล คบคนพาล ตู้ไปรษณีย์ ตัวเองเป็นโจร สายรุ้ง คนแต่งชุดสีดำล้วน ตัวเลข โกนผม พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง บัว นกกำลังจิกกัน แสงสว่าง จับกระต่าย กัลปพฤกษ์ ตะเกียง เต้าหู้ น้ำมันก๊าด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ถูกฝังทั้งเป็น ถุงใส่เงิน ซื้อปลาหมึก ไผ่ นํ้าพุที่พุ่งสูง บุคคล ฆ่าผึ้ง ตารอบตัว กระบอกไม้ไผ่ ฝนตั้งเค้า สตางค์ ถ่อเรือ ซาวข้าว กลด ได้เป็นเจ้าสาว การผ่าตัด จน กางมุ้ง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ความดีความชอบ กัดคน ถูกข่มขืน พูดกับกลุ่มชน แขนถูกตัด ปากเน่า โฉนดที่ดิน นกอินทรี นอน ถูกกลั่นแกล้ง ถือไต้ หรือ คบไฟ ฉาบ ติดเกาะ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM