ทำนายฝัน 'น้ำตา'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำตา ฝันว่าร้องไห้หรือเห็นน้ำตา ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำตา'

ฝันว่าร้องไห้หรือเห็นน้ำตา ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินโรตี รากไม้ กุลี ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แข่งม้า แมงมุม ขมิ้น ขบวนแห่ เงาตัวเองในกระจก แชมพู ชัยชนะ แหวนหาย ไฝ ถูกมัดด้วยเชือก มุ้งหมอน ทำให้คนอื่นตกใจ กุมารเทพ ฉาบแตก จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฐานพระพุทธรูป เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ถีบจักรเย็บผ้า ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นุ่งชุดแดง ฉ้อโกง ปัสสาวะ ล้างเท้า กินก้อนดิน งูกัด เก็บผลมะม่วง อดตาย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ถูกตัดศีรษะ แก้วแตก แคร่ ตุ๊กแก พระพุทธบาท หาบขี้กลับบ้าน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตกหลังม้า ตะปู มวย หมาก คนร้าย จรวดไฟ กินเนื้อมะพร้าว ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ดื่มน้ำหวาน บรรพบุรุษ อาหารบูดเน่า ดวงอาทิตย์ตก เลือกผัก ผู้ถือศีล ประโคม ชกมวย ฉลาด ซุง ขี่โคเข้าเมือง ต้นกัลปพฤกษ์ ภรรยาออกจากบ้าน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง นั่งบนลังไม้ กระป๋องนม ลม เห็นถนนที่ขรุขระ ก้อนหิน จูบคนรัก บ้านพัง นั่งบนเสื่อ กบ พระธาตุ ฝาแฝด ฐานทัพทหาร ความรักระหว่างคน 3 คน ถอยหลัง เห็นประตูบ้านตัวเอง เทวาลัย เลี้ยงกระต่าย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง คนร้องไห้ บันได ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ผ้าสีขาว ช่างแกะสลัก โอ่ง ฉี่รดกำแพง ผ้าขี้ริ้ว พริกไทย ภาพวาด ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ สัปทน จันทร์ทรงกลด อดอยาก สุนัขคาบหม้อ ผดุงครรภ์ อ่าง ได้ยินเสียงกระดิ่ง ราชสีห์ ไฟฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM