ทำนายฝัน 'น้ำท่วม'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำท่วม ฝันว่าน้ำท่วมบ้านเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทำนายว่ามีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ หรือจะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าเก่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำท่วม'

ฝันว่าน้ำท่วมบ้านเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทำนายว่ามีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ หรือจะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าเก่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาเงินปลาทอง หินก้อนใหญ่ ได้รับต่างหู พานทอง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ซ้อมรบ ตัวเองถูกประหาร ทำบุญ ครุฑ ล่องแพ บัวสีขาว สูบบุหรี่ เด็กนอนบนเตียง ยกทรง นอนบนเสื่อ แข่งวิ่ง กินนก กษัตริย์เสด็จมาหา สวมเสื้อสีเหลือง เปียก คนขาพิการ บาดแผล เงินปากผี พี่น้อง หมูกลายเป็นคน ไม้เท้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เรียก จับปิ้ง ผ้าพันคอ ลับ โบว์ดำผูกเสาบ้าน หญิงชรา ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ บ้องไฟ ธงบนบ้าน กินผลมะม่วงเปรี้ยว ตู้ รถเมล์ กลด กินน้ำผึ้ง กลัว ตัดนิ้วมือตัวเอง ได้ยินเสียงระฆัง ภาพ เครา ฆ่ากระต่าย กระบอกไม้ไผ่ โคลน กินอุจจาระ จักรเย็บผ้า เงินกู้ เกลือ ขี่หมู จับลูกเสือ เลือดไหล บังสูรย์ ตัดผมใหม่ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ตกปลากับคนรัก ถือกรรไกร จดหมาย เงาะ จรวด สายสนตะพาย อาจารย์ กรอบรูป กระโปรง ฟันปลอม ถ้ำมืด ลูกอินทร์ คนฆ่าสัตว์ โทรศัพท์มือถือหาย ขนมเข่ง นํ้าพุที่พุ่งสูง โบดำผูกเสาบ้าน ผู้หญิงโพกผ้า ธนูหัก ไฮโล รบกวน ป้อมปราการ ไว้ทุกข์ กินผัก ฝาแฝด ฉลาด กินหอยนางรม นอนโรงพยาบาล เพลิง นอนบนพื้นน้ำ สิงโต ศีรษะล้าน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ประดิษฐ์ สังข์ ข้าวในนา ฤกษ์ไม่ดี ลังไม้ เงินโบราณ ตีคนอื่นด้วยเชือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM