ทำนายฝัน 'น้ำท่วม'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำท่วม ฝันว่าน้ำท่วมบ้านเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทำนายว่ามีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ หรือจะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าเก่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำท่วม'

ฝันว่าน้ำท่วมบ้านเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทำนายว่ามีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ หรือจะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าเก่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักชาติ งานฉลอง นายกรัฐมนตรี ฆ่าสุนัขบ้า ขี่คอคน กระโดด นาฬิกาปลุก โฆษณา สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวาง ตกจากดาดฟ้า เด็กผู้ชายสู้กัน ตกบ่อลึก กงจักร อุ้มลูกหมา คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกเฉือนเนื้อ กินองุ่น ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ พระปรางค์ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ญาติ ตกช้าง ทำกับข้าว แมลงภู่ มังกร แขก มัคคุเทศก์ หลงรักสามีคนอื่น บุคคลที่เป็นคนร้าย นกแสก ฉิ่ง แต่งตัว เครื่องบิน มวย เด็กเกิดใหม่ อิฐ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ แก้วแตก สายสร้อย ลมหายใจมีกลิ่นหอม หิมพานต์ (ป่า) ทำขวดแตก เดินชนผนัง ถลกหนังสัตว์ มะพร้าว ลูกปัด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ทางรถไฟ เสือ ฆ่าเสือ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เศร้าโศก ฝาเรือน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทดน้ำ เนื้อหนัง จดหมาย ขันตักน้ำ ถอดรองเท้า ถุงมือ โถส้วม มีความปรารถนา ผู้ชายมีผมน้อย โต๊ะรับประทานอาหาร โพธิ์ นกอินทรี ม้าเตะ ประตูบ้าน ซาวข้าว ช้างตกมัน ฝูงคนจำนวนมาก กินผลมะม่วงเปรี้ยว วันเกิด กินกระต่าย ตัวเองถูกประหาร คลอดบุตร การสร้างโบสถ์ ธูปเทียน แฮนด์บอล ตะโพน สวมชุดเจ้าสาว ดับเทียนชัย ต้องโทษ ไม้ขีดไฟ เห็นถนนที่ขรุขระ เดินละเมอ ลูกแก้ว ทวิตเตอร์ พรวน เฮลิคอปเตอร์ เด็กอุ้มปลา ทุเรียน แก้บน โรงพยาบาล อดอยาก กำไล ม่านกั้นกำบังสายตา นุ่งชุดแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM