ทำนายฝัน 'น้ำท่วม'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำท่วม ฝันว่าน้ำท่วมบ้านเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทำนายว่ามีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ หรือจะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าเก่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำท่วม'

ฝันว่าน้ำท่วมบ้านเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทำนายว่ามีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ หรือจะต้องโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าเก่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝุ่นฟุ้งกระจาย ปลาทอง บ้านพัง ทะเลที่เงียบสงบ หนี้สิน เดินเรือ ถั่ว ฝน งมของ ประเทียบ นักบุญ วัง เกาทัณฑ์ กำแพง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ผ้าพันคอ อยู่ในถ้ำ ทูต ตกกองไฟ ผู้หญิงตั้งครรภ์ กินโรตี ซื้อเต่า ลากรถบรรทุก กฐิน ดวงอาทิตย์ขึ้น น้ำแข็ง สวรรค์ กางร่ม เห็นเหรียญสตางค์ ถูกฆ่า เดินสะดุดหกล้ม คลอดบุตร นอนบนเสื่อ ขี้เถ้า สถานี เก็บของมีค่าได้ จุดเทียน สมอเรือ ต้นไม้แห้ง ได้เป็นเจ้าบ่าว นกเกาะหลังงู ดวงจันทร์ พานเงิน ลูกแก้ว ขนมอร่อย งง แร้งเกาะหลังคาบ้าน จับก้อนกรวด ก้อนทราย มะพร้าว กัลยาณิวัฒนา ลุยไฟ อาหารบูดเน่า วัวควาย จองหอง อาบน้ำ ดอกบานไม่รู้โรย กุ้งยักษ์ บ่อน้ำพุแห้งขอด บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ตะกวดขึ้นบ้าน ใยแมงมุม ช้อน ถอนฟัน นอนอยู่บนแผ่นดิน กรรมกร ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ฆาตกร เซิ้งบั้งไฟ แช่ง องค์พระ ปั่นด้าย เงาะ มีด เงื่อน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ชู้รัก งูเขียว ตู้กับข้าว นางพยาบาล ฝาด แคร่หาม เผาไม้กระดาน บ้านเก่า ตกน้ำ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ทุบตีภรรยา ไส้เดือน พี่น้องทุบตีกัน ล่าสัตว์ พูดคุยกับโจร เป็นโจทก์ในศาล เด็กนอนบนเตียง จมูกขาด จับก้อนหิน ต่อสู้กับเด็ก ไฝ ถูกน้ำร้อนลวก โต๊ะหมู่บูชา ทะเลาะกับเพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM