ทำนายฝัน 'น้ำผึ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำผึ้ง ฝันว่าได้ดื่มน้ำผึ้ง ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งาน จะมีโชคลาภมากมายคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำผึ้ง'

ฝันว่าได้ดื่มน้ำผึ้ง ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งาน จะมีโชคลาภมากมายคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ไก่ออกไข่ สามีตาย เจ็บปวด ใบลาน ดึงเชือก เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ปลาทอง คนตกน้ำกำลังจะจม ดื่มน้ำหวาน ลมพายุ อุ้มลูกสุนัข ภูเขาไปกำลังระเบิด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ตัดหัว ดูซีรี่ย์ ภาพ กระสือ ตัดต้นไม้ นุ่งผ้าสีม่วง จูบคนที่อายุมากกว่า ถูกตำหนิ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตารอบตัว สินบน เครื่องจักรไม่ทำงาน รากไม้ มีขาเดียว บัญชี ไพ่ แม่หม้าย ขโมยเงิน รวงข้าว ร่วมงานทอดกฐิน พูดสนทนา หญิงเปลือยกาย แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กระบอกไม้ไผ่ โรคเรื้อน เขียด ถูกฆ่า ช่างเหล็ก ท่องเที่ยวในสวน มีดเหน็บที่เอว ฉมวก ตกจากเครื่องบิน พี่น้อง ลา ( สัตว์ ) ขโมยอาหาร ฟ้อนรำ ท่อนซุง จาระบี ไฟ ปวดท้อง ทัพพี คนแก่ งานวัด คนถูกฉีดยา ลูกๆ ทำความผิด ถูกตะปูตำเท้า กุมารทอง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน โต๊ะรับประทานอาหาร กินเนื้อไก่ ลับมีด ดอกบานไม่รู้โรย ศีล มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ชายชรา รักชาติ ฝูงกบ จำนวนมาก เข็มแทง งา ช่างไม้ ข้อมือหัก ของหวาน ก่อกองทราย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ฉลองพระบาท คดีฟ้องร้องกัน รองเท้า อาบน้ำในอ่าง ขวาน ตกหน้าผา เทียนไข เครื่องครัว ตัดนิ้วมือตัวเอง เณรหางนาค ได้เข้าร่วมในสงคราม เว็จ ขอบคุณ กินผลไม้แฝด นั่งอยู่ในกองขี้ จับขโมย ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง อุ้มลูกหมา ช้อน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ค้างคาว เก้าอี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM