ทำนายฝัน 'น้ำผึ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำผึ้ง ฝันว่าได้ดื่มน้ำผึ้ง ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งาน จะมีโชคลาภมากมายคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำผึ้ง'

ฝันว่าได้ดื่มน้ำผึ้ง ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งาน จะมีโชคลาภมากมายคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แม่นํ้า หลงรักสามีคนอื่น ล่าสัตว์ ขี่สัตว์ ขุดถ่านหิน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ฝันว่าส่งพัสดุ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เดินบนฟ้า กกกอด ชายชรา นอนกับนางงาม นั่งใต้ต้นไทร นอนบนพื้นน้ำ จับก้อนหิน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทอดผ้าป่า ซื้อกระดุม ร่างกายตัวเอง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เดินอยู่กลางทุ่งนา หนาม นุ่งโจงกระเบน ฆ่าเต่า ว่ายน้ำ ราชสีห์ ปม ทูตชาวต่างชาติ เวที โน๊ตบุ๊ก สู้กับเสือ แล้วชนะ พริก รักภรรยาตัวเอง ศีรษะมีเหา บุคคลที่เป็นคนร้าย กุมารทอง จระเข้ คนแก่ พระสถูป มัคคุเทศก์ บริโภคเนื่อสุกร บันได ลายนิ้วมือ ถ้วยชาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตกหลังม้า ชุดว่ายน้ำ ถ่านไฟ บั้งไฟ เนื้อหนัง กฐิน ฟันปลอม ไข่เป็ด เครื่องแบบตำรวจ ตักบาตร ถูกสุนัขเห่า โจรปล้นบ้าน ทุ่งโล่ง ผ้าสีขาว ทำนาไม่ได้ผลดี กระจอก เมฆสีแดง นำเที่ยว ไฟไหม้ต้นไม้ ไกด์ ถูกด่าทอ ทางม้าลาย แจกันคู่ เก็บเงินได้ เสวียน ดื่มน้ำชา ฆ่าควาย ฝาหม้อตกลงพื้น นั่งบนแคร่หาม จมูกหาย ตะกร้าหวาย แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เดินเข้าออกประตูกว้างๆ จำเลย มีขาเดียว แตงโม นักบวช บ้านคนอื่น มหาสมุทรมีพายุ ลำคานเสียงฉาบ จุดดอกไม้ไฟ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นกพิราบ ขนมชั้นหลากสี ป่าเขา บ้านไฟไหม้ ลา ( สัตว์ ) ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เป็ดว่ายน้ำ ขวดเหล้า จับนก ปากเหม็น ขนมจีน นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เท้าด้วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM