ทำนายฝัน 'น้ำพริก'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำพริก ฝันเห็นน้ำพริก กำลังโขลกน้ำพริก หรือกินน้ำพริก ระวังจะถูกหลอกลวงโดยมิตรใหม่ที่เข้ามาตีสนิท มีคนจ้อง ปองร้าย แต่อาจได้ลาภจากผู้ใหญ่ คนโสดมีเสน่ห์แรงเกินห้ามใจ คนมีคู่แล้วจะมีคนเข้ามาใกล้ชิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำพริก'

ฝันเห็นน้ำพริก กำลังโขลกน้ำพริก หรือกินน้ำพริก ระวังจะถูกหลอกลวงโดยมิตรใหม่ที่เข้ามาตีสนิท มีคนจ้อง ปองร้าย แต่อาจได้ลาภจากผู้ใหญ่ คนโสดมีเสน่ห์แรงเกินห้ามใจ คนมีคู่แล้วจะมีคนเข้ามาใกล้ชิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉากกั้น ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ตะปู ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง มีฤทธิ์ มรกต เดินสะดุดหกล้ม ถูกขัง เป่าลูกโป่ง ลูกๆ ทำความผิด มีหลายหู สุนัขเข้ามาเลีย ฮองเฮา (ราชินี) ถูกมัดด้วยเชือก ช้อนทอง เหรียญ สาหร่าย ญาตินํ้าตาตก ถากไม้ ครอบครัว กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ฉี่รดที่นอน หว่านข้าวในนา ทำให้คนอื่นตื่น จุฬามณี น้ำมัน เกา ปลิงดูดเลือด บวช กุ้งยักษ์ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ได้เข้าร่วมในสงคราม ล้างเท้า แต่งงานก่อนกำหนด เก็บองุ่นรับประทาน แผ่นดิน ภรรยา คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ซื้อปลาทอง ได้ตีกลอง บัวหลวง ฟันบนตนเองหัก ถาด ฮัจญ์ ลูกเห็บตก พนมมือ เฒ่าหัวงู ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ โครงกระดูก ตะกวด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นาฬิกาปลุก บวชพระ หญิงทุบตีกัน ใช้ผ้าโพกศีรษะ หมอก ถือไต้ หรือ คบไฟ บัวสีขาว ดูหนัง มหาสมุทรมีพายุ ภูเขาไฟ กระป๋องนม เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ภาพ กินเฉาก๊วย บัญชี ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ แตกร้าว ซี่โครงหัก ร่ม ขอโทษผู้อื่น ตั้งท้อง กรงนก ได้ฟังเรื่องตลก ตัวเองถูกประหาร ดาดฟ้า รัฐประหาร แขกขายโรตี บัว ประเทียบ โกศ จอกใส่เหล้า ให้ความกรุณา เศรษฐี ซ้อมรบ จับ ฮอกกี้ คราด กรอบรูป หมี รังไก่ จับก้อนกรวด ก้อนทราย กำลังขับรถ ข้าวในนา ซองจดหมายสีแดง ปราสาทเก่าแก่ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เล่นน้ำสงกรานต์ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ตัวเองตายไปแล้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM