ทำนายฝัน 'น้ำพุ'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำพุ คุณจะมีความสุขในการแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำพุ'

คุณจะมีความสุขในการแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่เงียบสงบ เพื่อนตาย ตัวเองตายไปแล้ว ของหวาน ผลักประตู ขี่คอคน ชงชาถวายเจ้าที่ หนอน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ดื่มน้ำฝน มองนํ้าตกกับคนรัก จับปลา ภาวนา ตลับแป้งทาหน้า หุ่น กลองโบราณ สร้าง บ้านใหม่ ดื่มกาแฟ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ แคร่หาม หูขาด ขุดหาทรัพย์สมบัติ โกนหนวด อ่างล้างหน้า เคารพ คำนับ กลางคืน นกกา ขอโทษผู้อื่น ไหว้พระราหู ถ้ำ ธงสามเหลี่ยม ศีล พระโพธิสัตว์ นาฬิกา กรรมกร หัวล้าน เจ้า กระจก งานศพ ของขวัญ โดด แขก เลี้ยงกระต่าย เดินอยู่กลางทุ่งนา กระดาษเปื้อนหมึก ยกโทษ ดึงเชือก ปะชุน โอลิมปิก ตารอบตัว ตั๊กแตน ทิชชู ตะโพน เงาะ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง กินองุ่น ทอดทิ้งคนรัก ช้อนปลา จับสายสิญจน์ ฝังศพ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า สงฆ์ รักสามีตัวเอง ตกน้ำ ไก่ เป็นคนปรุงอาหาร ตัวเงินตัวทอง พระพุทธบาท อมตะ เหาะ นอนกลางวัน ลูกกระพรวน มะนาว ได้รับต่างหู เกาะ เน็ตไอดอล กินผัก งูเขียว ธงบนเรือ สู้กับเหยี่ยว จิ้งเหลน หวีเสนียด เครื่องเรือน อ้อย ฆ่าเป็ด ต่อสู้กับเด็ก บรรพบุรุษ รัศมี ดาวอับแสง ถูกมัดด้วยเชือก เดินชนผนัง ตกปลา นุ่งชุดขาว เปิดเผยความลับกับเพื่อน ก้อนหินตก ทำน้ำหก เฆี่ยนตีผู้อื่น ภูเขา เลือกตั้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM