ทำนายฝัน 'น้ำพุ'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำพุ คุณจะมีความสุขในการแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำพุ'

คุณจะมีความสุขในการแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถูกขัง กระติกน้ำร้อน พรวน ซาวข้าว นํ้าพุศักดิ์สิทธิ สนามหญ้า ยกทรง ร้องเพลง ตู้ นั่งอยู่ในกองขี้ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง นั่งเรือ ธงสามเหลี่ยม กระเป๋า เลือดออกทางช่องคลอด ช่างเหล็ก กระดิ่ง เครื่องบูชา น้ำพุขนาดใหญ่ ยิงกา เห็นเหรียญสตางค์ รบกวน คนร้องไห้ ตุ๊กตา หิมะตกถูกตัว บิน (ตกลง) กระเป๋าเดินทาง ยา เสียเงิน กระดานดำว่างเปล่า ถวายข้าวพระ ปลาทองที่ตายแล้ว ถูกจับ ต้นไม้แห้ง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถูกด่าทอ นั่งจับเจ่า ไทร กลัว หางไก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ แสดงละคร บัวสีขาว ทาเล็บ ปลูก ผลไม้ เหาะดั้นเมฆ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ฉัน ( กิน ) ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ตู้รับจดหมาย ถูกตัดใบหู พลักก้อนหิน กาน้ำร้อน นำฟองน้ำมาล้างจาน สถานีขนส่ง ถูกไล่ออกจากงาน มิตรสหาย ตีคนอื่นด้วยเชือก ดวงอาทิตย์ตก ไหว้พระราหู หลงป่า โล่ งานแต่งงาน กินลิ้น ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด กระบอก จับกระต่าย สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กินโรตี กล่องดนตรี จูบสัตว์เลี้ยง ช่อดอกไม้ จลาจล ทะเล ยารักษาโรค ฟันล่างหัก คนบ้า เห็นถนนที่ขรุขระ แป้ง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ใบมีดโกน คราด ต้นไม้ ถั่วลิสง ฝนหยุดตก มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ไม้พลอง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ขนมชั้นหลากสี นอนกลางวัน สูบบุหรี่ เงาตัวเองในกระจก งูกัด ดวงจันทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM