ทำนายฝัน 'น้ำพุ'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำพุ คุณจะมีความสุขในการแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำพุ'

คุณจะมีความสุขในการแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลูก ตู้เซฟ ซื้อผ้าขาว เดินขึ้นที่สูง เห็นไม้กระดาน กระต่ายขูดมะพร้าว ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี แผนผัง ขี้เกียจ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ธนูหลายดอก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ซื้อขาย ฮิปโปโปเตมัส นางพยาบาล นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เป็นแผลที่คอ เห็นคนเดินละเมอ มีขาเดียว ดับตะเกียง มีโชคลาภ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ทำลายโซ่ตรวน ว่าว จับปลาช่อน บ้านตัวเอง ฟ้าที่สดใส กล่าวคำอำลากับใครบางคน ถอนฟัน พังพอน พระบรมรูป กล่องดนตรี ทอง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ สนามหญ้า รถจักรยาน กระท่อมริมทะเล โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เดินสะดุดหกล้ม ปลาหมึกหลายตัว งูเผือก เทวดา ชกต่อย ภาพวาด ถูกทรมาน ชะนี ผิวหนัง ดื่มนม พูดกับกลุ่มชน เมฆสีเลือด โลกแตก จมูก เดินละเมอ เครื่องบูชา ไก่ฟ้า ทหาร กินเฉาก๊วย กระต๊อบ ฟ้อนรำ เขียนหนังสือ แหวน แขนขาด ชักลาก ตกจากดาดฟ้า ถูกคนเตะ เด็ก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เบาะ แขนหัก เด็กพิการ คนมีเขา ข้อเท้าเจ็บ ดื่มน้ำฝน ใบไม้ ลูกประคำ ฆ่าหมัด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ที่พึ่ง นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ วัวควาย สงคราม จับ เพื่อนอยู่ห่างไกล มโหรี ตกหลังม้า ถูกเฉือนเนื้อ กินเนื้อคนอื่น ช้างตกมัน เครื่องครัว สู้กับเหยี่ยว นอนบนเตียง สินบน กระบอกไม้ไผ่ เห็นคนอื่นถูกประณาม รอยเท้าของตัวเอง ปากกา เจ้าบ่าว บวชชี กอดภรรยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM