ทำนายฝัน 'น้ำลาย'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำลาย ฝันว่าถ่มน้ำลาย คุณจะมีคนดูหมิ่นตน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำลาย'

ฝันว่าถ่มน้ำลาย คุณจะมีคนดูหมิ่นตน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกข่มขืน ยารักษาโรค วาฬ กรรไกร ฮัจญ์ ขายไม้กระดาน รถยนต์ ไหล่เจ็บ กินเป็ด ตัวเลข คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ขี้ สกปรก แทง ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ธรณีสูบ อากาศทึบมืดมัว เก็บเงินได้ กระท่อมในป่า ถูกตบ เบาะ วิ่งออกกำลังกาย แตร สวน ดูซีรี่ย์ โรคร้าย ซื้อไม้กระดาน สนามกีฬา ราชสีห์ นกนางนวล ซองจดหมายสีขาว ถ่านไฟ เตาไฟ ก้างปลา นุ่งชุดแดง ดอกไม้ ท้องฟ้าสดใส เก็บผลมะม่วง เต่าทอง กรวยจราจร ตกเหว นักสืบ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ขึ้นต้นไม้ แกงการู เพชรนิลจินดา กินเนื้อคนอื่น กินขนม เดินทางในป่ารก เดินเรือ ฤาษี ขี่โคเข้าเมือง ยา จอบหรือเสียม ตัวเองกลายเป็นนก หาบขี้กลับบ้าน แม่ชี เห็นที่นารกร้าง แหวนทอง โรงพยาบาล จอมปลวกกลางถนน ก้อนหิน นกเขา สิงโต ได้ยินเสียงกลอง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เจ้าที่ ภาพ ดินสอ ถูกต่อต่อย อินทรี ขิม นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ผักที่ยังคงปลูกในดิน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เมฆหมอก พระพุทธบาท ตกทุกข์ได้ยาก ตุ้มหู ข้อเท้าเจ็บ โถแป้ง ถูกฉุด เปิดร้านค้าขายสินค้า ธนาคาร กางมุ้ง นักแสดง ไฝ นั่งบนเตียง ตู้ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) รางรถไฟ ต้นไม้เขียวชอุ่ม งูรัด ดาบ สวมรองเท้าใหม่ กล้วยเน่า ระฆัง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมากัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM