ทำนายฝัน 'น้ำล้นเขื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำล้นเขื่อน คุณกำลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำล้นเขื่อน'

คุณกำลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตีหู พระธาตุ ทอผ้า เปลวไฟ บุคคลที่มีชื่อเสียง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ม้าสีขาว จรเข้กัด ทารกแรกเกิด สตรี ได้ยินเสียงกบ ขวาน ทิวเขา นกกระเรียน ประกาศข่าวดี ดวงแก้ว กองดิน ทุเรียน ดื่มสุรา ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) การรับรางวัล เงิน ฟัก เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย รั้ว กำลังขับรถ ขวดเหล้า รับประทานอาหาร ตกบ่อลึก ผ้าพันแผล เวที พลักก้อนหิน เครื่องครัว เลี่ยมฟันทอง กอดอก เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ดวงอาทิตย์ตก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เจ้าสาว ถวายข้าวพระ เลี้ยง แมลงวัน แสงนีออน ไหว้พระ ตัวเองบ้า บั้งไฟ ขี่สัตว์ ตาลปัตร คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด นาข้าวรกร้าง เด็กอุ้มปลา เกาหัว ขุดหาทรัพย์สมบัติ หมีกัด ไว้หนวดยาว ฉ้อโกง ไข่ไก่ คนร้องไห้ หวีงา ไส้ไหลจากท้อง ลูกจัน หน้าไม้ ดวงอาทิตย์ขึ้น บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เมฆหมอก แบกหาม นั่งรถไฟ ปอ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ทารกดูดนมคุณ ธารน้ำ ฝันว่าส่งพัสดุ หอยที่มีเนื้อเต็ม ทำแท้ง ถุงเงิน-ถุงทอง ผลักของหนัก ของเน่าเสีย คนแก่ บัวขาว เรือแล่น ลูกกระพรวน ไฟไหม้ ร่องน้ำ สะอึก ป่าไผ่ แบกเสา ดม ถ้วยชาม พืชผัก เดินทางกลางทะเลทราย การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ครุฑ โดด จรวด ดารา พูดคุยกับเจ้านาย เผาขยะ ฮก ลก ซิ่ว ดาวอับแสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM