ทำนายฝัน 'น้ำหอม'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำหอม ฝันว่าได้ใส่น้ำหอมพรมร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำหอม'

ฝันว่าได้ใส่น้ำหอมพรมร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มนต์ สละราชสมบัติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) แมงป่อง จักรเย็บผ้า อทิตยาทรกิติคุณ ยิ้ม รักกับนักบินหญิง หญิงแต่งชุดสีฟ้า ดวงอาทิตย์ตก วงล้อกำลังหมุน บุคคล นุ่งผ้าสีชมพู คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เดินเป็นวงกลม บริโภค ไซเรน ทารกดูดนมคุณ เสื่อขาด ก้อนหินตก งมปู เรือล่ม ผ้าฝ้าย กระเป๋า ผนัง งูเห่า ทวิตเตอร์ เดินทางกลางทะเลทราย เท้าเจ็บ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แร้งเกาะหลังคาบ้าน มะนาว กองกระดูก แฮนด์บอล ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า โรงแรม เด็กอุ้มปลา คนหามวอผ่านหน้า มหาสมุทร เถาวัลย์ มรดก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ไล่จับผีเสื้อ ใช้กระเทียมทำอาหาร ภาพยนตร์ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เครื่องบิน สามีนํ้าตาตก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กุมารเทพ เดินเร็วๆ สายสนตะพาย ธนูหัก ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฮองเฮา (ราชินี) พรวน พระพุทธบาท นำอุจจาระกลับบ้าน ได้ยินเสียงกลอง คนตายในบ้าน ภรรยาสวมเสื้อแพร สัตว์เลี้ยง ขายของ กรน กอดผู้ชาย ขโมยอาหาร ทำโรตี ขี่หมู บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น หักธนู รดน้ำต้นไม้ ผึ้งบินรอบรังของมัน มดรุมเป็นกลุ่มๆ โดนดึงผม ประทัด งมของในแม่น้ำ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เห็นคนอื่นถูกประณาม ท่าเรือ หลงรักสามีคนอื่น เพื่อนตาย แข่งม้า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น หลงทาง เพศสัมพันธ์ ลากสัตว์ เหยี่ยว ปีศาจที่มีเขาและหาง กินอาหารเจ โอเอซิส การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ขนคิ้ว การรับรางวัล ตกกองไฟ แมว ศาล แบกหาม ระบำ เลือกผัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM