ทำนายฝัน 'น้ำหอม'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำหอม ฝันว่าได้ใส่น้ำหอมพรมร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำหอม'

ฝันว่าได้ใส่น้ำหอมพรมร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วงเวียน ยางรถ แดด จอกใส่เหล้า คลอดลูก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ดับตะเกียง ฉิ่งฉาบ รางรถไฟ ศรีนครินทราบรมราชชนนี บิณฑบาต บังสูรย์ ฮิปโปโปเตมัส นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ นกเค้าแมวหรือนกฮูก กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ มองนํ้าตกกับคนรัก โทรศัพท์ น้ำตา กระโปรงใหม่ คนเมา ปัสสาวะรดที่นอน ชนไก่ สะพายย่าม ศพถูกมัดตราสัง แข่งวิ่ง ตรอมใจ ตัดผม งูขดเป็นวงกลม ช้อนเปื้อน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ล้มเหลว นกบิน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ไซเรน ประดาน้ำ กิ้งก่า ผิวพรรณ ทราย ได้ยินเสียงกระดิ่ง มุดรั้วลวดหนาม กำแพง ดื่มน้ำจากแก้ว ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ระบำ พานเงิน แมว ได้ยินเสียงปืน ธนู ปล่อยสัตว์ แบกหาม นั่งรถหรู ผิวหนัง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ผึ้งต่อย แก่นจันทร์ ลิฟต์ นักแสดง จมน้ำ ฆ่าโค ธนูหัก จุดเทียนชัย กินปลาหมึก ผลไม้ ปอกเปลือกไข่ หุ่น เห็นบ่อร้าง เวียนเทียน เก็บกวาดบ้าน พูดสนทนา เดินถอยหลัง ถูก แตน-ต่อ ต่อย ตกทะเล ท่องเที่ยวในสวน ชู้รัก หาบขี้กลับบ้าน ชายชรา จักรพรรดิ คอมพิวเตอร์ กระท่อมริมทะเล โต๊ะรับประทานอาหาร ปราสาท ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า พี่น้อง พัด ฮูก (นกฮูก) ผู้คุมนักโทษ ฟันบนตนเองหัก เกิดความรู้สึกผิด ถ่ายอุจจาระ ปีนข้ามกำแพง พระพรหม นาฬิกาข้อมือ บวชพระ พญานาค ทางรถไฟ ตบแต่ง ขวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM