ทำนายฝัน 'น้ำหอม'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำหอม ฝันว่าได้ใส่น้ำหอมพรมร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำหอม'

ฝันว่าได้ใส่น้ำหอมพรมร่างกาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หรือ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสือกัดตัวเอง เห็นไม้กระดาน กอดอก เดินทางไปมหาสมุทร ถูกตัดศีรษะ เสื้อกันฝน เกือก เห็นบ่อร้าง ฉลาม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้า นก แตกร้าว ร้องตะโกน ฝา วงเวียน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ แล่นเรือผ่านเกาะ ถูกตบ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เงา ใต้ถุน ผู้หญิงโพกผ้า คางคก ตัดผม ปลอกหมอน เดินเรือ กินลิ้น แมวออกลูก กระบี่ ขัน ศีรษะมีเหา ถ่านไฟ โรคร้าย กรน ดวงอาทิตย์ดับ ไก่ กุมารทอง คนตกน้ำกำลังจะจม กองดิน คราด เก็บองุ่นรับประทาน ซื้อปลาทอง เต้าหู้ ความดีความชอบ ลูกปัด ไฟไหม้ต้นไม้ รับประทานอาหาร จองหอง ไข่มุก นางฟ้า นกยูง มองนํ้าตกตามลำพัง มหาสมุทรมีพายุ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เดินเล่นในสวนสวย นํ้าพุที่พุ่งสูง แสงสว่าง เครื่องบูชา ผ้าสีขาว สีดำ ท่อน้ำ บูชา หว่านข้าวในนา ฟุตบอล สีฟ้า ถาด จุดไฟแล้วดับ นุ่น ดื่มนม ฉลาด ตะขาบกัด ฉาบแตก สร้อยข้อมีชำรุด ตัวเองมีปีก เซรุ่ม กงเต๊ก ศัสตราวุธ ฤดูฝน ขนนกสีดำ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก สายสะพาย เลิกกับแฟน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ พืชผัก เมฆบังแสงอาทิตย์ ปลูกพริก แหวน เช็ค ( Cheque ) กระต่ายวิ่ง ตัวเองเป็นกรรมกร นอนบนกองฟาง สุนัขเข้ามาเลีย หมาคาบหม้อ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ฝังทั้งเป็น เงินกู้ ครก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM