ทำนายฝัน 'น้ำเต้า'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำเต้า ฝันเห็นลูกน้ำเต้า ได้จับหรือกินลูกน้ำเต้า หรือฟัก แตง ทำนาย ว่าหากเป็นหญิงตั้งครรภ์จะมีบุตรชาย หรือจะมีโชคที่ได้มาจากเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำเต้า'

ฝันเห็นลูกน้ำเต้า ได้จับหรือกินลูกน้ำเต้า หรือฟัก แตง ทำนาย ว่าหากเป็นหญิงตั้งครรภ์จะมีบุตรชาย หรือจะมีโชคที่ได้มาจากเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งโจงกระเบน ฝีขึ้นตามร่างกาย ตะกร้าพลาสติก จับหนอน ถูกจับ กระโดด ปะชุน เพชรรัตนราชสุดา กล่องดนตรี ภาชนะ เดินช้าๆ จับหมู ทะเลาะกับภรรยา ธงบนบ้าน เป็นแม่ยาย ลาวาภูเขาไฟ ไต่ลวด ตุ๊กแก ข้าวเปลือก เด็กพิการ ข่วน พระวรราชาทินัดดามาตุ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กิ้งกือ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถวายกุฏิ อนุสาวรีย์ น้ำพุที่พุ่งสูง ศัสตราวุธ กิ่งก่าวิ่งไปมา เท้าด้วน พระสงฆ์ ต้นกก ออร์แกน เมาเหล้า เงื่อน ประตูกำลังถูกไฟไหม นกนางนวล ตบมือ บ่อน้ำพุแห้งขอด กินผลไม้แฝด กินข้าว ปลา เดินอยู่ในป่าช้า ฟังเทศน์ฟังธรรม ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ตัดต้นไม้ เกลือ เครื่องลายคราม เทศน์ จาน แข็งแรง ปล่อยนก เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ต้นไม้แห้ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ไฟไหม้ป่า ลากรถบรรทุก ลิฟต์ ไม้ขีดไฟ กล้วยแฝด ธูปเทียน ความร่าเริง สุกรกลายเป็นคน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด หงส์ ยากจน เข้าประตูไม่ได้ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ปราสาทเก่าแก่ รักสามีตัวเอง ไว้ทุกข์ คนหามวอผ่านหน้า ปลูก นาฬิกา แผ่นดินแยกออกจากกัน มีดตกน้ำ พูดคุยกับเจ้านาย ดอกราตรี ก้างปลา ถวายข้าวพระ ลูกๆ ทำความผิด เดินละเมอ มนต์ ชอล์ก สร้อยข้อมือ ร่วมงานทอดกฐิน การทำผิดพลาด ลายมือ ทรมานคนอื่น นกบิน เจดีย์ กองทัพ ท่าเทียบเรือ ตะเกียง ปลาฉลาม ถูกตะปูตำเท้า วาฬ ฆ่าเสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM