ทำนายฝัน 'น้ำเหลือง'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำเหลือง ฝันว่าได้จับศพที่มีน้ำเหลือง หรือได้ตกลงไปในบ่อที่มีน้ำเหลือง เห็นศพที่น่าเกลียดน่ากลัว ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'น้ำเหลือง'

ฝันว่าได้จับศพที่มีน้ำเหลือง หรือได้ตกลงไปในบ่อที่มีน้ำเหลือง เห็นศพที่น่าเกลียดน่ากลัว ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สายสร้อย ตักน้ำราดตนเอง นกกระจิบ กระจาบ ทางม้าลาย ซื้อกระดุม กำไลแตกหัก ปลาทอง เขื่อน งมของในแม่น้ำ ตกจากที่สูง สุรา คบบัณฑิต ของกำนัล เส้นด้าย จับผีเสื้อ เต่า งูเลื้อย ญาติ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กระต๊อบ ดับตะเกียง ไว้หนวดยาว ทางรถไฟ เล่นฟองสบู่ กระถาง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ บัตรเครดิต ตัดผม เครื่องดนตรี ถังน้ำ โต๊ะหมู่บูชา รักชาติ เข้ารับการผ่าตัด เลื่อยไม้กระดาน บูชา ขนตา ชาวประมง ถอดเสื้อ ราวตากผ้า นกเขา ถุงใส่เงิน แม่ชี ผม ธรรมจักร หน้าอก ครุฑ ไฟไหม้ป่า ไข่ไก่ ปืนใหญ่ หมี นอนบนกองฟาง ไฟไหม้ในท้องฟ้า ข่าวดี ประทัด ทำโรตี ไหล่ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ซ่อมแซมรั้วบ้าน พระจันทร์เดือนหงาย วิมาน ฤดูฝน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ได้ยินสุนัขเห่า คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถวายของแด่พระสงฆ์ ภาพยนตร์ สุนัขเข้ามาเลีย สินบน ทอดทิ้งคนรัก เสียสติ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ โทรศัพท์ ฆ่าผีเสื้อ ข้อมือหัก ซุกซ่อนตัว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) คนกำลังถ่ายรูป เสื้อครุย กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว โอเอซิส นั่งนับลูกประคำ สมอเรือ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน โครงกระดูก ช้างเหยียบ นุ่งผ้าสีม่วง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เดินเป็นวงกลม ถ้วยรางวัล คลอดลูก ครอบครัว จุดไฟ รองเท้า นอนบนที่นอน คนหามวอผ่านหน้า ถือกรรไกร นุ่งชุดขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM