ทำนายฝัน 'น้ำแข็ง'

ฝันเห็น ฝันว่า น้ำแข็ง ฝันว่าลื่นล้มบนน้ำแข็ง หรือนั่งบนก้อนน้ำแข็ง คุณจะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'น้ำแข็ง'

ฝันว่าลื่นล้มบนน้ำแข็ง หรือนั่งบนก้อนน้ำแข็ง คุณจะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จูบเด็กเล็ก เคี้ยวดิน ปีนรั้ว หัวล้าน ถูกคนเตะ ตุ๊กตา หูเจ็บ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เศรษฐี คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ผู้ชายตบผู้หญิง ยารักษาโรค แขก แชมพู ข่าวดี สัปเหร่อ เห็นเหรียญสตางค์ ดื่มนม ฟืน นกกระจอก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด แบกหาม ตกลงไปในบ่อ เก็บเงินได้ ตบมือ ของที่ระลึก บวช แขนถูกตัด ต้นโพธิ์ ภรรยานอกใจ ธารน้ำตก แส้ น้ำเหลือง แมลงปีกแข็ง ช้อน เดินไปตามท้องถนน คดข้าวเย็นกิน จักรเย็บผ้า สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ชกต่อย เจ็บป่วย กุหลาบ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น องคมนตรี นกแขกเต้า ซี่โครงหัก ขนมอร่อย เท้าด้วน ชี กินอาหารเจ ตะปู โทษ โคเข้าบ้าน เชิงตะกอน สวดมนต์ น้ำมันก๊าด ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กระถางหลุดมือแตก จาระบี ต่อสู้กับปีศาจ ขายของ อสนีบาต ถูกต่อต่อย ปีนป่ายภูเขา ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ผู้หญิงชักมีด สลัก อาคันตุกะ เสวียน อ่างล้างหน้า บ้านใหม่ แก้วแตก นางเงือก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ พลับพลา หอยที่มีเนื้อเต็ม ฐานทัพทหาร กระท่อมในป่า ทำกาแฟหก มีดหาย ตกใจเพราะเห็นผี ทรัพย์สมบัติ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ถัง เดินอยู่กลางทุ่งนา ระบำ ศัสตราวุธ เจ็บปวด ไก่ฟ้า ดอกราตรี เด็ก ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน จิ้งหรีด เรือจอด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้กลิ่นของบูดเน่า นั่งบนเสื่อ ไว้ทุกข์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น