ทำนายฝัน 'นํ้าพุขนาดใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าพุขนาดใหญ่ ฝันเห็นนํ้าพุขนาดใหญ่ คุณจะมีเงินมีทองมาก และ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าพุขนาดใหญ่'

ฝันเห็นนํ้าพุขนาดใหญ่ คุณจะมีเงินมีทองมาก และ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข่าวลือ อินทรี บัตรเชิญ คนรักได้รับบาดเจ็บ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ แทงตัวเอง สายสนตะพาย อาหารบูดเน่า เที่ยวชมงานรื่นเริง เรือกำลังจม พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เอามีดฟันเท้าตัวเอง เซิ้ง ฟัน ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ผดุงครรภ์ ปลวก ตะกวดขึ้นบ้าน ล้างหน้าตัวเอง ถูกคู่รักกักตัว เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด อาบน้ำในมหาสมุทร อุ้มลูกสุนัข เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ รังไก่ ตุ้มหู แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ฝั่ง ทอดผ้าป่า นางฟ้า บุพการี กินผัก กิ้งก่า โดด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ดวงอาทิตย์ขึ้น หงส์ กุญแจ ฝ่าเท้า ดื่มน้ำมะพร้าว ล้างบ้าน ร่องน้ำ เจ้าที่ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ประกาศข่าวการตาย กินเฉาก๊วย รดน้ำต้นไม้ เดินร่วมทางกับโจร แสตมป์ บ้านใหม่ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ช้างตกมัน ช้อนปลา กรงสัตว์ ลูกแก้ว ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ผ้าม่าน ขมิ้น เดินอยู่ในป่าช้า ผมถูกตัดให้สั้น กุ้ง เป็ด เวียนเทียน รถพยาบาล ตัวเองเจ็บป่วย ได้เข้าร่วมในสงคราม ถ้วยชาม ธูปเทียน ตกจากดาดฟ้า เงินหาย มีดเหน็บที่เอว ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ตกน้ำร้อน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ระบำ เขื่อน คอกหมู ประดาน้ำ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฏีกา ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ตกใจเพราะเห็นผี ฟ้อนรำ สู้กับเหยี่ยว ทำขวดแตก ป่า พังพอน ถูกตบ เพื่อนอยู่ห่างไกล นั่งรถไฟ ถุงเงิน ถุงทอง อยากตาย ฮา ดัดผม วันเกิด นั่งใต้ต้นไทร ชี ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถูก แตน-ต่อ ต่อย แฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM