ทำนายฝัน 'นํ้าพุขนาดใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าพุขนาดใหญ่ ฝันเห็นนํ้าพุขนาดใหญ่ คุณจะมีเงินมีทองมาก และ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าพุขนาดใหญ่'

ฝันเห็นนํ้าพุขนาดใหญ่ คุณจะมีเงินมีทองมาก และ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุฬามณี ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ พรวน ฝนหยุดตก ธรรมจักร เปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก น้ำพริก จับปลา เจ้าบ่าว ใช้ผ้าโพกศีรษะ คดข้าวเย็นกิน หางไก่ เห็นกองไม้กระดาน ลำธาร เถาวัลย์ ตามทวงหนี้ กินนก ไฟไหม้ปราสาท ทะเลที่เงียบสงบ กริช เฒ่าแก่ นั่งบนอาสนะสงฆ์ รถไฟ จรวดไฟ ไว้ทุกข์ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ จราจรที่สับสนวุ่นวาย องคมนตรี จมูกหาย ถ่ายขี้ คนรักได้รับบาดเจ็บ แกะ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ หญิงแต่งชุดสีดำ วิมาน ถลกหนังสัตว์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ขี่วัว ห่วงเหล็ก นั่งเรือ จรวด อินทรี ฟ้าที่สดใส กินพระจันทร์ ทำบุญ เขี้ยวสัตว์ เดินทางกลางทะเลทราย กระท่อมร้าง ธงชัย หลงทาง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ปีนเขา ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ประกาศข่าวการตาย วัง จาระบี กินเป็ด ปลิงดูดเลือด ตะเกียง ซองจดหมายสีขาว เขาวงกต ค้าขายต่างเมือง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ปากเหม็น จับหมู ค้างคาว มีคนเกลียด ตีคนอื่นด้วยเชือก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมา อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กินกล้วย ตกทะเล มงกุฎ ดอกมะลิ ถวายข้าวพระ เจดีย์ ฆาตกร กรวดทราย โอเอซิส ไฟไหม้ต้นไม้ ฆ่างู ซุบซิบนินทา เงา ตาลปัตร จดหมาย เต้าหู้ โต๊ะ เต้าฮวย มัจฉา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ลำคานเสียงฉาบ ครก กีฬา ทหารเข้าบ้าน ปลา แทะกระดูก เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฝาหม้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM