ทำนายฝัน 'นํ้าพุขนาดใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าพุขนาดใหญ่ ฝันเห็นนํ้าพุขนาดใหญ่ คุณจะมีเงินมีทองมาก และ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นํ้าพุขนาดใหญ่'

ฝันเห็นนํ้าพุขนาดใหญ่ คุณจะมีเงินมีทองมาก และ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นคนเดินละเมอ ปอกเปลือกผลไม้ ศาล ฝูงกบ จำนวนมาก ไข่เป็ด มีปากเสียงภายในครอบครัว กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จมูกแหว่ง ความมั่งคั่ง สวะ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น สวน เห็นตัวเองในกระจก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ นอนบนฟูก เรียก ไว้ทุกข์ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ศาลพระภูมิ กาน้ำ เมาสุรา ภูเขา ฉ้อโกง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เจ็บปวด หย่า ผมถูกตัดให้สั้น เซิ้งบั้งไฟ กองไฟ ถือดอกบัวในมือ ช้อนเปื้อน กงล้อ เดินเล่นบนหาดทราย ชนไก่ ถูกทรมาน ขี้เถ้า เห็นกระดุม ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด คันศรหรือคันธนู ขนตาร่วง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา กินเนื้อมนุษย์ ไซเรน งูเลื้อย บิณฑบาต ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ บ้า เครื่องจักรทำงานได้ดี กะปิ เพชรนิลจินดา ได้ลาภ ม่าน ถูกกลั่นแกล้ง ค้อน เด็กอุ้มปลา ไม้กวาด กินลิ้น รักภรรยาตัวเอง ทำนาย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ขอบฟ้า รถไฟ เรือโยง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เครื่องดนตรี เล่นน้ำสงกรานต์ ลายนิ้วมือ ถอยหลัง เข้ารับการผ่าตัด บูชา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ได้เสื่อใหม่ กระจกแตก อู่เรือ ของลับ สายสนตะพาย กินนก โต๊ะรับประทานอาหาร นอนบนที่นอน ทำอะไรแปลกๆ ข่าวดี เจ็บปวดตามร่างกาย พร้า นั่งบนหลังนกกระเรียน สลัก ลาวาภูเขาไฟ กล้องถ่ายรูป บุคคลที่เป็นคนร้าย เห็นคนเปิดประตู ฆ้อง นอนบนเตียง ตกจากที่สูง องค์กฐิน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ถ่านไฟ ฟาง เดินทางก่อนกำหนด โยงเรือ หิ่งห้อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM