ทำนายฝัน 'นํ้าพุศักดิ์สิทธิ'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฝันเห็นนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ การทำงานของคุณจะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าพุศักดิ์สิทธิ'

ฝันเห็นนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ การทำงานของคุณจะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินดิน ถอนผมหงอก เดินอยู่ในความมืด ซักผ้า จมูกแหว่ง ถุงเงิน ถุงทอง ลูกแก้ว ถูกเรียกตัวมาประชุม แมว ทอดสมอ เห็นที่นารกร้าง บวม ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ไล่จับผีเสื้อ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ผ้าโพกหัว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ตาหลายคู่ สงฆ์ ตกบ่อลึก นาค ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ถูกยิงด้วยธนู คอบิด เห็นถนนที่ขรุขระ กระดาษเปื้อนหมึก มีปากเสียงภายในครอบครัว นางกวัก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ลูกจันทร์ กินรีหรือกินนร นั่งบนลังไม้ ขนมจีน ปอก ตกจากเครื่องบิน ตับไต พายเรือกับคนอื่น ภรรยาตาย นักสืบ คนขาพิการ เมฆบังแสงอาทิตย์ โดด แขกขายโรตี ผมร่วง เหี้ย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มรกต เปิดร้านค้าขายสินค้า เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ โคไล่ขวิดคน รักเพื่อน กล้องถ่ายรูป ขโมยขึ้นบ้าน ปาก ผู้หญิงตบผู้ชาย กงจักร เป่าลูกโป่ง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สู้กับเสือ แล้วชนะ กินโดนัท ถูกน้ำร้อนลวก แมวข่วน หนามตำ ช้างไล่กวด กินกระต่าย ใช้ผ้าโพกศีรษะ ภรรยาทิ้ง บ้านร้าง ประกาศข่าวดี ทอดทิ้งครอบครัว ถูกพายุพัดพาไปไกล ไข่ไก่ บอลลูน อาเจียนเป็นหนอง น้ำพุขนาดใหญ่ บุคคลที่เป็นคนร้าย พานเงิน ร้องตะโกน นาฬิกาปลุก ล่องแพ เวียนเทียน แกงการู ญาติทำความผิด ร้องเพลง นักเรียน เดินเล่นบนหาดทราย อุ้มเด็กทารก เจ็บปวด ดื่มสุรา รถเมล์ ปลาเงินปลาทอง โต๊ะรับประทานอาหาร ทดน้ำ จับลูกเสือ ผดุงครรภ์ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ขอนไม้ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ตั๊กแตน ลา ( สัตว์ )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM