ทำนายฝัน 'นํ้าวน'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าวน ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าวน'

ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่ในป่า แมลงปอ เครา เป็ดไก่ จับหนอน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ กระโปรงเก่า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา นอนกลางวัน กองดิน บ้านพัง ยาพิษ ดอกกุหลาบ ขอบคุณ แตร ตกลงไปในบ่อ ชลธาร แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) จับลูกเสือ ฮองเฮา (ราชินี) จลาจล ไผ่ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เสื้อใหม่ เงินปากผี น้ำท่วม ดนตรี ฆ่าควาย ผ้าขี้ริ้ว ทอผ้า ร่างกายตัวเอง เชื้อเชิญ ญาติทำความผิด เต้าหู้ ซองจดหมายสีชมพู เหยียบอุจจาระ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ทำน้ำหก เจดีย์ทรุดโทรม ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกทรง พระพรหม ไก่ เงี่ยง เห็นคนโดนแทง ทุ่งนา กระดิ่ง ถัง พานเงิน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา นกกางเขน ฝังศพ มือ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ แกะ มู่ลี่ เดินอยู่ในป่าช้า แขกขายโรตี ตัวเองถูกฉีดยา ถือกรรไกร ฏีกา ตกเลือด เด็กทารก ตกจากที่สูง เทียนชัย คนแต่งชุดสีดำล้วน หิมะตกถูกตัว เข้าประตูไม่ได้ เขื่อน ยุ้งข้าว บัวหลวง รักตัวเอง ลอย พู่กัน ไว้ทุกข์ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ยิงนก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน กวาง รบกวน อาหารบูดเน่า จิ้งหรีด คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล นกนางแอ่น แบกเสา สิงโต เครื่องลายคราม คนอื่นทำพลาด ยันต์ ม้าสีขาว งูรัด ก้อนหิน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เล่นฟองสบู่ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ธงชัย ปีก ขี่เสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM