ทำนายฝัน 'นํ้าวน'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าวน ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าวน'

ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ชอล์ก อาบน้ำในมหาสมุทร ถาดอาหาร เด็ดพริกออกจากต้นพริก คลอดลูก ภาพยนตร์ บิน (ตกลง) ไพ่ ฟันโยก ซองจดหมายสีแดง เมายา ช้างเหยียบ ธงบนบ้าน เครื่องดนตรี งานโกนจุก เก็บผลมะม่วง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฤดูหนาว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน แม่หม้าย ทำกับข้าว ขโมยขึ้นบ้าน สารภาพต่อหน้าเพื่อน เป็นคนปรุงอาหาร ร่มกางอยู่ จับปลาช่อน ล้างบ้าน ปอกเปลือกผลไม้ ตัวเองมีผมหงอก พืชผัก ฝันเห็นนํ้าวน แผล ล้มเหลว กำลังเล่นเฟสบุค ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ก่อสร้าง ร่มหัก ภาชนะ กระจอก หญิงแต่งชุดสีเขียว โรงแรม ได้พูดคุยกับเพื่อน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ถูกคนเตะ หญิงเปลือยกาย ดื่มสุรา เดินเล่นบนหาดทราย ฐานทัพทหาร ไกด์ ธนู กัลยาณิวัฒนา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด นองเลือด ผู้ชายผมยาว ไฟไหม้ในท้องฟ้า อาวุธ เก็บดอกบัว ผ้าขาว ผ้าม่าน กินเลือด ผม แกงการู พรม ไก่กกไข่ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ดัดผม สตรี งูใหญ่ ช้างไล่กวด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ช่างแกะสลัก อีเมล ( Email ) เวที ถั่วลิสง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กำแพงโบราณ กา แข่งม้า กระถางหลุดมือแตก วิมาน เลี้ยงกุมารทอง มีคนนำเงินมาให้ ซื้อกระดุม ไก่แจ้ คนกำลังถ่ายรูป บิน (สูงขึ้น) กำแพงเมืองจีน งูจงอางไล่ มาลัย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า คิ้วตัวเองดกดำ ละทิ้งบ้าน ถ่ายขี้ นุ่งโจงกระเบน ท่าเรือ รถเข็นศพ โกนหนวด ปีศาจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM