ทำนายฝัน 'นํ้าวน'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าวน ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นํ้าวน'

ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำลาย คิดถึง มองนํ้าตกตามลำพัง แว่นตาเลนส์ใส คู คลอง ไฮไฟว์ ( hi5 ) อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ขนกา เฒ่าแก่ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ท่าเทียบเรือ ยื้อแย่ง คนในบ้านทุบตีกัน ไฟไหม้ปราสาท เงื่อน กำลังขับรถ ผ้าห่มหนาๆ กินปลาหมึก ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กรอบรูป ฆ่าเต่า พลอยหลากสีสัน ปี่ ของหาย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า จับ คนกำลังเปลื้องผ้า มองนํ้าตกกับคนรัก เครา ทองคำก้อน ใช้ยาเสพติด กระแสน้ำ ฟูก ผ้าไตรจีวร วาฬ เพศสัมพันธ์ แคร่หาม เชิงเทียน ตนเองทำความผิด งาช้าง ริมฝีปาก ตกจากที่สูง ราชสีห์ ศาลเจ้า ปีศาจหลายตน คนตายมาหา นำอุจจาระกลับบ้าน ตกกระ เชือก ฝน รากไม้ จูบ ไฝ งมของในลำคลอง ขาเป๋ แม่มด งานมงคล ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ประกาศนียบัตร อสนีบาต ช้อนเปื้อน ฆ่าโค บัวสีขาว บดเมล็ดกาแฟ นุ่งผ้าสีม่วง ตกเลือด งานบวชเณร ขึ้นบันได ขึ้นเขา นั่งอยู่ในกองขี้ สิริภาจุกาภรณ์ เขื่อนแตก ปอกเปลือกไข่ ของขวัญ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เลือดออกทางทวาร นอนบนที่นอน ตั้งท้อง เดินไปตามท้องถนน หิ่งห้อย พายเรือ ประดาน้ำ ราหู พ่อตาย ตุ้มหูหาย ควันไฟ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ทันตแพทย์ ส่องกระจก ตู้กับข้าว ฟ้าผ่า เสาเรือน ทำนาย เรือล่ม ผ้าขาว งานฉลอง ท่าเรือ ตราสัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM