ทำนายฝัน 'นํ้าวน'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าวน ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าวน'

ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระเป๋าเดินทาง บ่อน้ำใหญ่ ตั้งท้อง ข้าวติดคอ น้ำพุขนาดใหญ่ นอน พระอาทิตย์ เข็มแทง ฮา ปลาฉลาม ไหล่ เดินถอยหลัง กระแสน้ำ กุ้งยักษ์ หยก ปล่องเมรุ สมอเรือ ไผ่ สามเณร สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โจร ฆ้อง บัตรเชิญ แก้บน จรวด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถอดเสื้อ ตราสัง ปราสาทเล็กๆ ผิวพรรณ ถาด สวมรองเท้าใหม่ เดินทางไกล ส่องกระจก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ พายเรือ แฉลบ ตักทรายเข้าบ้าน ทางม้าลาย แข็งแรง ทิวเขา หญิงแปลกหน้า เรือนแพ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น จีวร ถูกฉุด ตัดต้นไม้ เล่นเกมส์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) พระสังฆราช ฟองสบู่ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ฮอกกี้ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ถอนฟัน เดินชนผนัง กินพระจันทร์ สายสร้อย รถเมล์ เหาะ เก็บของมีค่าได้ สวดมนต์ แล่นเรือผ่านเกาะ เรือจอด จระเข้ ยกโทษ คนขาพิการ สนามกีฬา เสียจริต มุ้งขาด สุนัขคาบหม้อ ถูกฝังทั้งเป็น บุญ อยู่ในอาการเร่งรีบ กระเทย นอนกรน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประดาน้ำ เดินอยู่ในป่า มหาสมุทร มนต์ อีกา น้ำฝน ได้กลิ่นของบูดเน่า กลัว ขี่กระบือ ถูกน้ำร้อนลวก กระดาษเปื้อนหมึก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กลด ตะเพียน กระสอบข้าวสาร ย่างเนื้อ ผักที่ยังคงปลูกในดิน ทุเรียน รดน้ำ เงาตัวเองในกระจก ต่างหู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM