ทำนายฝัน 'นํ้าวน'

ฝันเห็น ฝันว่า นํ้าวน ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นํ้าวน'

ฝันเห็นนํ้าวน คุณจะได้รับมรดกในอนาคตอันใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศาลเจ้า กา ขี่วัว แล้ว ตกวัว รีดนมโค เปลี่ยนมุ้งใหม่ ล้มเหลว นอกใจแฟน เครือญาติ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม โกนหนวด เล่นฟุตบอล เรือล่ม อาวุธ ถูกตัดแขน ไถ่ถอน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน กอดอก จักรเย็บผ้า ฝนหยุดตก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ นั่งบนเตียง เจ้านาย เขี้ยวสัตว์ ลากรถบรรทุก อู่เรือ งานบวชเณร แก่นจันทร์ ศพ เฮลิคอปเตอร์ พวงมาลัย ภาชนะ เชือก เสื้อขนสัตว์ ไส้ไหลจากท้อง งมของ นกแร้ง มงคล แต่งงาน ฐานพระพุทธรูป มาลัย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ นกร้อง สุนัขคาบหม้อ พาน ตัวเองตายไปแล้ว โบว์ดำผูกคอ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ราหู โต๊ะเขียนหนังสือ ได้ยินสุนัขเห่า กระโดด กระบอก ถุงเท้า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทะเลาะ สูบ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ถอนฟัน กีฬา เจอเงิน ลูกกระพรวน ถูกกักตัว จันทร์ทรงกลด ตักบาตร ปฏิเสธการดื่มเหล้า ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ตัวเองเป็นโจร เผาขยะ ถูกข่มขืน เข็มแทง องคมนตรี วิ่ง กุญแจหาย คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ชายชรา เดินเป็นวงกลม มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม หม้อ พวงมาลา ปลูกบ้านต้นไม้ ปลาฉลาม ทหารเข้าบ้าน จดหมาย กินหอยนางรม นอน สิริภาจุกาภรณ์ ปีนข้ามกำแพง เศษอาหาร ซี่โครงหัก ทำแท้ง คดข้าวเย็นกิน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว แหวนหาย งอบ รักสามีตัวเอง ฉี่รดกำแพง เห็นคนเปิดประตู เสื้อกันฝน เณรหางนาค ผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM