ทำนายฝัน 'บรรจุของลงหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรจุของลงหีบ คุณจะได้เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บรรจุของลงหีบ'

คุณจะได้เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทางม้าลาย เดินเรือ คุก ตะราง เถียงกับคน วิมาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เดินเล่นบนหาดทราย ปอด ลูกปัด น้ำเต้า กินเนื้อมะพร้าว เดินช้าๆ ยมทูต กระโปรง แขกขายโรตี กวนอิม หมากรุก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ พิมพ์ บันไดสูง ถุงน้ำร้อน ขนตา พูดโทรศัพท์มือถือ ไก่ชน โทรศัพท์มือถือหาย วงล้อกำลังหมุน กระดาษเช็ดมือ พังพอน ตัดเล็บ ชะนี ปล่องเมรุ เห็นกองไม้กระดาน เกวียน มีคนนำเงินมาให้ ทูตชาวต่างชาติ กินก้างปลา ทำแว่นตาแตก เหรียญ คนร้องไห้ งาช้าง เดินตากแดด โรงแรม ขัน พระบรมรูป อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ดมกลิ่นดอกไม้ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) มีเขาบนหัว ภรรยานอกใจ เป็นแม่ยาย กลด กระต่าย บริโภคเนื่อสุกร ให้ความกรุณา คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง นางเงือก พระพุทธเจ้า คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ตะกวด กุมารทอง ได้ยินเสียงกบ คราส ของเล่น ดื่มน้ำฝน ต้องโทษ ตัวเองแก่ กระซิบกับเพื่อน กระหายน้ำ ซักผ้าขี้ริ้ว หิ้วกระเป๋า ปี่ ทิวเขา กบฎ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ปล่อยออกจากคุก เก้าอี้ ลายนิ้วมือ เงา ตบแต่ง ไหว้พระราหู ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ก้ามกุ้ง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด มีโชคลาภ เรียก ร้องเพลง ปีศาจหลายตน กล่องดนตรี กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน บุคคลที่เป็นคนร้าย กระดานดำมีข้อความ ต้นไม้เหี่ยวเฉา นักบุญ ลิฟต์ ทะเลที่เงียบสงบ ถูกตีหู ฮา ได้กลิ่นเครื่องเทศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM