ทำนายฝัน 'บรรจุของลงหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรจุของลงหีบ คุณจะได้เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บรรจุของลงหีบ'

คุณจะได้เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนอนไต่ตามร่างกาย ม่านกั้นกำบังสายตา องคมนตรี เลือดออกทางทวาร ให้หวีคนอื่น ตะไคร้ มงคล ขบวนแห่ศพ ทางม้าลาย คัมภีร์ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น งานพิธีต่างๆ งูจงอาง ประกาศนียบัตร กระจกหลากสี เงินกู้ เครื่องร่อน เครื่องปั้นดินเผา เผาขยะ จาระบี โกนขนหน้าแข้ง โบว์ดำผูกคอ สบู่ กาน้ำร้อน อิฐ แขก เกณฑ์ทหาร ห่าน โค่นต้นไม้แก่ ขอทาน ขี่วัว กา นกแร้ง พังประตู ทะเลที่เงียบสงบ ดับเทียนชัย หนีจากถ้ำ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา รถพยาบาล ฤดูร้อน ถือกรรไกร เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ซื้อผ้าขาว ล้างบ้าน สิงโต ลากเกวียน ฤดูหนาว ฆ่าเสือ ของขวัญ พูดคุยกับเจ้านาย ขลุ่ย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ลังไม้ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กระถาง แกงการู ประทัด ขนมปัง ปอกเปลือกไข่ นกคุ่ม งูเผือก ประกายไฟ ผัก ออกจากบ้าน มุ้งขาด ตั้งท้อง หญิงแต่งชุดสีเขียว มีฤทธิ์ สกปรก ถอดรองเท้า พังพอน เดินชนผนัง ศาลเจ้า ตกลงมาจากอากาศ ส่องกระจก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ล้างหวี มดเต็มบ้านเมือง ศาล โอลิมปิก กลืนดวงอาทิตย์ ฉุด ฝังศพคนที่รู้จัก วิชา สตางค์ เรือนแพ เมฆสีดำ ดื่ม ก่อกองทราย นำพัดมาโบกตามร่างกาย แปรงฟัน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน สร้อยข้อมีชำรุด บ้านพัง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฟันโยก ดึงเชือก ตะไบเหล็ก ยักษ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM