ทำนายฝัน 'บรรจุของลงหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรจุของลงหีบ คุณจะได้เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บรรจุของลงหีบ'

คุณจะได้เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรง ซื้อกระดุม เต่า เตาไฟ หน้าต่างพัง สายสร้อย งมของ เงาะป่า หวีผม ฉลาด จับปลาช่อน รักคนต่างชาติ ถอด เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ตุ้มหูหาย หมีกัด ทำอะไรแปลกๆ เล่นฟองสบู่ เฮลิคอปเตอร์ คนบ้า ไม้ไผ่ ซื้อของโบราณ ตุ๊กตา วิ่งออกกำลังกาย ราหู คบไฟ เตียง โอเอซิส กล้วย ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กระแต ทิวเขา ของหวาน โทรศัพท์ ตกเหว แป้ง ไหล่เจ็บ หูขาด ขึ้นบันได ขึ้นเขา ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนตาย ควาย วิมาน ค่ำมืด คู คลอง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ รองเท้า ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง นํ้าพุขนาดใหญ่ รถศพ บ้านตัวเอง ชาวประมง กีฬา ตกใจจนสะดุ้ง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ขิม นั่งบนแคร่หาม อาจารย์ เด็ก บอลลูน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นกบิน หูแหว่ง จุดไฟ ขวด รถบรรทุกศพ รั้ว ป่วย คนมีเขา ผู้คุมนักโทษ ขี่โคอศุภราช ไส้ไหลจากท้อง บวม ค้างคาว แสงนีออน ซื้อเต่า คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สาดน้ำ คนหามวอผ่านหน้า เครื่องพิมพ์ดีด ขนกา ฝีขึ้นตามร่างกาย ไฟไหม้ป่า ผลจันทร์ ( พืช ) ฟุตบอล ถั่วลิสง มีเขาบนหัว ตัวเองเป็นโจร แกะเปลือกหอยรับประทาน ไฟ แมว ช่างปั้น ดาวตกที่หลังคาบ้าน นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฟ้าที่สดใส คัมภีร์ พิมพ์ ถวาย เห็นกองไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM