ทำนายฝัน 'บรรจุของลงหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรจุของลงหีบ คุณจะได้เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บรรจุของลงหีบ'

คุณจะได้เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จูบสัตว์เลี้ยง ขื่อคา กอด ฐานทัพทหาร ภาษา สวมแหวน ชายชู้ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ลังไม้ เครื่องศาสตราวุธ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ นกกา ตาย ขนมอร่อย ฝังศพ ตัวเลข ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น นุ่งผ้าขาว โต๊ะเขียนหนังสือ ช่างเงินทอง ไฝ คราด คนตายมาหา ปีศาจที่มีเขาและหาง ตื่นขึ้นมาเอง ฟ้าแลบ กอดอก บัวหลวง ถูกคนเตะ แขก ไฟไหม้ต้นไม้ บอลลูนตก หัวล้าน เจดีย์ กลืนเมฆ พนมมือ นกกางเขน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เที่ยวซ่อง ไก่แจ้ งม เจ้านาย กระบี่ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย หญิงแต่งชุดสีขาว ปัดกวาดฝุ่น ภรรยาทิ้ง มีปากเสียงภายในครอบครัว การผ่าตัด เจ้าสาว ภาพยนตร์ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย โบสถ์ เมือง ซุบซิบนินทา พังพอน หุ่น ถูกฝังทั้งเป็น ผ้าพันแผล หมูกลายเป็นคน ตีเหล็ก ปีศาจหลายตน สร้าง ถอดเสื้อ ผิงไฟ สุรา สมอเรือ กองกระดูก มาลัย มีโชคลาภ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ไต่ลวด เผาขยะ รถยนต์ กินเนื้อไก่ ผ้าฝ้าย พรวน กกไข่ ตนเองทำความผิด ค่ำคืน กินนก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เป่าลูกโป่ง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด สถานี ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เด็กทารก ถังขยะ น้ำตก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ภาพวาด หงอนไก่ แมลงปีกแข็ง เครื่องลายคราม พูดโทรศัพท์มือถือ นกพิราบ ผักกาด ใส่บาตร ละลาย ขี่หมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM