ทำนายฝัน 'บรรจุของลงหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรจุของลงหีบ คุณจะได้เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บรรจุของลงหีบ'

คุณจะได้เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ตัวเองเป็นชู้ ดูละคร เกิดสงคราม ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เครื่องจักรไม่ทำงาน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย กรวดทราย งูกัด หญิงแต่งชุดสีดำ โยคี กินเนื้อคนอื่น ล่องแพ ฝังทั้งเป็น ถูกตัดขา ถุงเท้า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ซี่โครงหัก วิ่งออกกำลังกาย เมาเหล้า เปิดร้านค้าขายสินค้า กระป๋องนม เป็นคนปรุงอาหาร ไก่ออกไข่ ตกลงไปในบ่อ แสดงละคร นกคุ่ม รถไฟ คนร้าย สถานี กรวยจราจร กอดผู้หญิง เป็นโจทก์ในศาล มีหลายหู ภาพยนตร์ คนขี้โม้ ยกโทษ โต๊ะรับประทานอาหาร กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตกบ่ออุจจาระ เช็คเด้ง ภูเขาไฟ ต้นโพธิ์ ฆ่าศัตรู กินเลี้ยง ช่างไม้ ตกลงมาจากอากาศ ฉลาด หนีจากถ้ำ ข้าวเปลือก ดวงอาทิตย์ทรงกลด ศาลเจ้า คนมุงซื้อขาย ปล่อยออกจากคุก ถูกจี้ โบว์ดำผูกคอ โจรปล้นบ้าน หุ่น เห็นที่นารกร้าง งานแต่งงาน ปวดท้อง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ขุดถ่านหิน แส้ แว่นตาเลนส์ใส ความรักระหว่างคน 3 คน สุกรกลายเป็นคน ตรอกซอกซอย ปริญญาบัตร ทำกับข้าว ปล่อยเต่า บุตร วงล้อกำลังหมุน ที่นอน เห็นปีศาจกินคน นุ่งผ้าสีแดง จับปลาตะเพียน ดมกลิ่นดอกไม้ หัวเราะ กัดลิ้น กินลูกอม อรุณ จับก้อนกรวด ก้อนทราย นุ่งชุดหลากหลายสีสัน กินเนื้อวัว ปีศาจ ชกมวย ตกเขา ของหาย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขลุ่ย อู่เรือ เขาวงกต ให้มีดแก่คนอื่น ฝูงคนจำนวนมาก โลงศพ สีแดงชาด ปล้นสะดม ขนมชั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM