ทำนายฝัน 'บรรพบุรุษ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรพบุรุษ ฝันเห็นบรรพบุรุษ จะเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่และน่าสนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บรรพบุรุษ'

ฝันเห็นบรรพบุรุษ จะเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่และน่าสนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องแต่งกาย แมลงปีกแข็ง เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด คนร้องไห้ กระเป๋า พูดคุยกับโจร ตู้เย็น ได้เป็นเจ้าบ่าว ประกาศข่าวดี เจว็ด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ญาติกำลังจะตาย ล้างเท้าตัวเอง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ผึ้งบินรอบรังของมัน กกกอด กินถั่วต้ม กำแพงเมือง เด็ดพริกออกจากต้นพริก ออกจากบ้าน กฐิน พระพุทธรูป ปฏิทิน เหยียบอุจจาระ กินปลาหมึก ดม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นุ่งผ้าสีแดง สร้างบ้าน ถูกฆ่า ทิชชู กำแพง ธุลี ก้ามปู กินก้างปลา กงล้อ ถูกตัดขา ข่าวลือ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เรือล่ม ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ โซ่ เดินเรือ ซาบซึ้งใจ ชกต่อย ต่อสู้ ขวดเหล้า ฝ้าย แมลงวัน กระรอก ไส้ไหลจากท้อง นกเขา เกณฑ์ทหาร เครื่องพิมพ์ดีด รัฐประหาร ฟาก คลอดบุตร ประกาศการแต่งงานของตนเอง บอลลูนตก กุญแจ กระทะ เมาเหล้า แมวตาย จำปีหรือจำปา นอนกับนางงาม หญิงแต่งชุดสีขาว น้ำลาย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เก็บองุ่นรับประทาน เดินอยู่ในสุสาน พระจันทร์ จองจำ ฆ่าหมัด กำไลข้อเท้า ศีรษะ จูบคนที่อายุมากกว่า หมาหอน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง สวะ นั่งบนเตียง แม่หม้าย ภิกษุณี ทางม้าลาย เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว งวง ดึงเชือก ฟังเทศน์ฟังธรรม หวีไม้ ดู pornhub บัวสีขาว ธูปเทียน นิล เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ลาภ ผู้หญิงตั้งครรภ์ แม่มด การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ลับ ตกกล้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM