ทำนายฝัน 'บรรพบุรุษ'

ฝันเห็น ฝันว่า บรรพบุรุษ ฝันเห็นบรรพบุรุษ จะเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่และน่าสนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บรรพบุรุษ'

ฝันเห็นบรรพบุรุษ จะเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่และน่าสนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว กระถางหลุดมือแตก งู กินเลือด ชลธาร เฆี่ยน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เครื่องลายคราม ดม ซื้อเต่า ตู้เหล็กใส่เอกสาร ทำโรตี ผ้าขาว ชะลอม ดับกองไฟ แฝด คลอดบุตร ถุงใส่เงิน หลงทาง ถูกสัตว์กัด เดินไปบนเนินเขา หนังสือ เถียงกับคน อาบน้ำในอ่าง กระรอก ช่างตัดผม แปรงฟัน ล้างเท้า ลิ้นแข็ง บ้านใหม่ ฆ่าผึ้ง ผ้าขี้ริ้ว ออร์แกน กะเหรี่ยง กระหายน้ำ ไก่แจ้ สู้กับเสือ แล้วชนะ ประกันตัว ยิงนก ห่าน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ไมโครโฟน ลุยโคลน เครื่องชั่ง เชือก โล่รางวัล จอมปลวก กิ๊บติดผม ละทิ้งครอบครัว หงส์ หัวไก่ เส้นด้าย เงาะป่า นกกระจิบ กระจาบ ดิน ทอผ้า ก้างปลาติดคอ สิงโต ฝันว่าส่งพัสดุ ปอ บวชพระ หญิงโสเภณี งานสังสรรค์ กระบอก หญิงแต่งชุดสีแดง คนตายในบ้าน ช่างเหล็ก ทวด ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไม้พลอง สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถั่วลิสง ขึ้นศาล หูขาด น้ำหอม ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง วิ่งหนีผู้ร้าย ม้าเตะ ถาดอาหาร ถูกผีหลอก ประเจียด จุดเทียน อวัยวะเพศ ฝนตกปอยๆ เถาวัลย์ วัด ยางรถ ยกของ ตาย นาฬิกา แขนขาด หน่อไม้ ปัสสาวะรดที่นอน แต่งงาน สวะ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นกกางเขน นำฟองน้ำมาล้างจาน เกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM